Tak ještě jednou; třeba mně to někdo z prudce inteligentních Malinů, Hrubých či Kroupů a Králů vysvětlí, jaký je rozdíl mezi referendy na Krymu a na Gibraltaru či na Falklandách… Proč nelegálně činí krymští Rusové, když Nejvyšší rada Krymské autonomní republiky (ARK) rozhodla vstoupit do Ruské federace jako samostatný subjekt Ruské federace? V čem není právní základ, když Krymský parlament požádal ruské vedení, aby „zahájilo proceduru začlenění Krymu do Ruské federace“.

Pro připojení k Rusku se určitě v referendu vysloví nejméně 70 procent lidí. Pokud by ale občané návrh odmítli, parlament by složil své pravomoci jako orgán, který ztratil důvěru občanů. Zásadní zlom v krymské krizi může tedy přinést až plánované lidové hlasování o budoucnosti oblasti; toho se však Západ bojí, jak by po vyhraném referendu dokázal, že šlo o „podvod“?. Co najednou s Putinovou „agresí“, jež by se rázem změnila jen v humanitární pomoc na Krymském poloostrově, kde žije přibližně 2 300 000 obyvatel, z nich je okolo šedesáti procent ruské národnosti.???? ???????? ????????????? ?? ????? ?????????. ????????? ?????? ??????? «???????????»

Pohled na „skromná bydlení“ představitelů tzv. ukrajinské opozice. První domy patří rodině Tymošenkové. Pak následuje bydlení Jacenjuka, dále „skromná“ kyjevská vilka Kličků a úplně poslední „bílá chaloupka“ patří šéfovi ukrajinské národní banky Porošenkovi. A také bydlení Klička v Hamburku!

???? ???????? ????????????? ?? ????? ?????????. ????????? ?????? ??????? «???????????»

???? ???????? ????????????? ?? ????? ?????????. ????????? ?????? ??????? «???????????»

???? ???????? ????????????? ?? ????? ?????????. ????????? ?????? ??????? «???????????»

???? ???????? ????????????? ?? ????? ?????????. ????????? ?????? ??????? «???????????»

Drzost Obamy, který přes hodinu přesvědčoval Putina, ať to vzdá, jinak bude zle, je ale nebetyčná; asi zapomněl, kolik intervencí mají USA za sebou, když chránily, kde se dalo, „zájmy svých občanů“. na řadu přišla spousta Majdanů, tedy státních převratů. Přibližme si ten na Grenadě. Šlo o první významnou vojenskou operací USA od konce vietnamské války; zkouškou tzv. „vietnamského syndromu“, domnělého „postižení“, jež činí americké veřejnosti potíže podpořit bez jasného důvodu vojenský zásah USA.

Někdo se diví, co si to agresor Putin dovoluje, když mnohem horší scénář měla jedna z tuctu agresí USA, právě na Grenadu v roce 1983, jeden z malinkých ostrovních státečků, vzešlých z britských kolonií ve východním Karibiku, jenž získal nezávislost v roce 1974. Nejprve vládl despotický a výstřední předseda vlády Sir Eric Gairy, jehož zabijácká tajná policie – známá jako Mangustí brigáda [Mongoose Squad] – a jeho vášeň pro létající talíře, okultizmus a mimopozemskou komunikaci mu přinesly proslulost po celé polokouli. Jen do 13. března 1979, kdy v nekrvavém převratu uchopil moci mladý právník jménem Maurice Bischop, s podporou socialistického Hnutí Nový klenot (New Jewel Movement). V příštích čtyřech letech, zatímco většina karibských národů trpěla celosvětovou recesí, Grenada dosahovala devítiprocentního růstu. Hlavním ospravedlněním pro invazi byla údajná ochrana amerických životů.

A pak tedy začal jednat americký prezident Reagan. Pravidelné lety i zámořské linky ze sousedních karibských ostrovů byly zastaveny už od 21. října 1983, jako přímý následek tlaku oficiálních činitelů USA na vlády těchto ostrovů. Zvlášť byla vyjadřována obava o osud 800 amerických studentů ve Spojenými státy provozované lékařské fakulty Svatojiřské univerzity. Nicméně se ukázalo, že životy studentů ve skutečnosti před samotnou invazí nikdy v žádném nebezpečí nebyly; osm stovek amerických osudů ve srovnání s téměř dvěma miliony rusky mluvících obyvatel Krymu je trošku ostuda Reagana….

Granadští a kubánští představitelé se jen o pár dní dříve sešli se správci americké lékařské školy a zaručili se za bezpečí studentů. Naléhavé žádosti amerického ministra zahraničí Milana Bishe vůči činovníkům lékařské školy, aby veřejně požádali o vojenský zásah USA na ochranu studentů, byly odmítnuty. Žádný zvací dopis se nekonal. Pět set rodičů studentů medicíny telegrafovalo prezidentu Reaganovi, aby si vymínili, že nepodnikne žádnou „unáhlenou akci“. Rektor lékařské školy Charles Modica udělal mezi studenty anketu a zjistil, že drtivá většina z nich evakuována být nechce.

Jakmile invaze začala, Dr. Modica rozzlobeně pranýřoval, že byla naprosto zbytečná, a že byla pro bezpečí studentů mnohem větším rizikem, než domácí krize na Grenadě. Nebyly potvrzeny žádné zprávy o tom, že by před invazí nebo během ní byli nějací američtí civilisté poškozováni nebo ohrožováni. První jednotky USA se teprve tři dny poté, co se vylodily a postřílely desítky civilistů, rozhodly převzít kontrolu nad kampusem lékařské školy, což vyvolává otázku, zda bylo bezpečí Američanů skutečně nejdůležitější prioritou. 

Záparožští kozáci píší tureckému sultánovi… slavný obraz ruského malíře Ilji Repina

Jediným faktickým ospravedlněním pro invazi bylo však údajné hromadění kubánských vojáků na ostrově. Asi jako ruskiých vojáků na Krymu. Prezident Reagan tvrdil, že jednotky USA nalezly šest skladišť „naplněných až po střechu“ zbraněmi, určenými pro kubánský vojenský zásah ve Střední Americe a v Africe. Ve skutečnosti tu existovala pouhá tři skladiště, jen ze čtvrtiny zaplněná starými lehkými zbraněmi, jež pár dní před převratem ti, kteří převrat vedli, zkonfiskovali lidovým milicím. Shromáždění OSN odsoudilo tuto akci až bylo po ní; ale jen ty ty ty… A prezident Reagan k tomu jen ledabyle řekl: „Tohle ani nenarušilo mou snídani.“

A je to jasné; na Grenadě hrozilo, že ostrov ovládnou levičáci, proto musely USA zasáhnout. Na Gibraltaru či na Falklandách to nehrozilo – Britové i Španělé jsou v EU i NATO, takže kde je nějaká levice? A v tom je „právní podklad“ pro uznání či neuznání referenda… A srovnání Krymu, Grenady a Kosova? Nepařičné. Condoleezza Riceová, co se objímala s Kaddáfím, když smiřovala USA s Libyí, zdůraznila platnou úmluvu OSN o ochraně menšin. „Jsme přesvědčeni, že Kosovo je „sui generis“ (zvláštní případ), který nastal kvůli rozpadu Jugoslávie a agrese prezidenta Miloševiče proti kosovským Albáncům, které donutil k humanitární krizi.“ Ovšem jediným Čechem, který v té době v Kosovu z pověření OSN pobýval, byl Jiří Dienstbier starší, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Jugoslávii, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku. A ten opakovaně prohlásil, že k masovému exodu Albánců a jejich humanitární krizi došlo až v souvislosti s bombardováním NATO…

Roku 1830 se gibraltarská posádka stala formálně britskou kolonií. V letech 1967, 1976 a 2002 se konala referenda o připojení Gibraltaru ke Španělsku, ale většina obyvatelstva je odmítla. Ve dnech 10. – 11. března 2013 proběhlo na argentinských Falklandách, tisíce kilometrů od Anglie, referendum s 92% účastí; 99,8procentní většina se vyslovila pro setrvání Falkland ve statutu Britského antarktického území. Proč USA neprotestovaly? Proč jim nevadila ani samostatnost Kosova, odtržení srdce Srbska? A co nezávislost mexické Kalifornie či Texasu a Nového Mexika, které anektovaly USA? Také na Krymu bude referendum, které však USA, EU i V. Británie už předem považují za nelegální… Může mi to někdo vysvětlit, že někdy je něco nelegálního legální, a někdy je to úplně naopak a nelegální je vše, co je proti zájmům USA…?

Inu, při invazi zahynulo 71 Grenaďanů (většinou civilistů), 18 amerických vojáků a 27 kubánských dělníků, na Krymu nikdo. Ráno 25. října jednotky USA vpadly na ostrov, vyhnaly vládu a převzaly nad zemí plnou kontrolu. Proto teď Západ bouří proti Krymu, aby si nenechal odstrčit NATO z Ukrajiny od hranic s Ruskem…

PS: Zatímco Rusové jásají, krymští Tataři z připojení poloostrova k Rusku nadšení nejsou. Žádají o pomoc Turecko, bedlivě střeží své vesnice a potichu hovoří o tom, že se separatistům postaví i se zbraní v ruce. Možná si připomněli na podobné dopisování ve středověku:

Turecký sultán Mehmet VI. napsal v roce 1676 kozákům ze Záporoží následující dopis:

Jako sultán, syn Mohameda, bratr slunce a měsíce, vnuk a vicekrál Alláha, vládce království Makedonie, Balylonu, Jeruzaléma, Horního a Dolního Egypta, císař nad císaři, panovník nad panovníky, výjimečný rytíř, nikdy neporažený, vytrvalý strážce hrobky Ježíše Krista, správce vybraný samotným Alláhem, naděje a útěcha muslimů, vítěz nad křesťany a jejich velký ochránce – nařizuji vám, záporožským kozákům, abyste se mi dobrovolně a bez odporu podřídili a zdrželi se obtěžování dalšími útoky.

Odpověď kozáků zněla takto:

Záporožští kozáci tureckému sultánovi!

Ó sultáne, turecký ďáble a příteli a potomku ďábla, tajemníku samotného Lucifera. Jaký ďábelský druh rytíře to jsi, když nedokážeš zabít ježka s holou prdelí? Ďábel sere, tvoje vojsko žere. Nepodřídíš si, ty zkurvysynu, křesťanské syny; nebojíme se tvojí armády a budeme proti ní bojovat na zemi i na moři, matkomrde.
Ty babylonský kuchaři, makedonský koláři, sládku z Jeruzaléma, ovcomrde z Alexandrie, pasáku prasat z Horního a Dolního Egypta, arménské prase, podolský zloději, tatarský pohádkáři, popravčí z Kamence a hlupáku celého světa a podsvětí, idiote před Bohem, vnuku hada, vřede na našem ptákovi. Prasečí rypáku, kobylí pr.eli, jateční pse, nepokřtěná hlavo, přeřízni vlastní matku!
Tak prohlašujeme my, záporožští, ty ubožáku. Nebudeš pást ani křesťanská prasata. Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, v den ten samý jak u nás, tak u vás, takže polib nám pr.el!

Ataman Ivan Sirko s celým záporožským vojskem

V 19. stol. se kozáci stali páteří carské armády a označení kozák se v době carského režimu stalo takřka synonymem pro vojáka; v carském Rusku byli kozáci elitní složkou armády. Část kozáků vedená atamanem Buďoným, později maršálem SSSR, přešla na stranu bolševiků za půdu a statky, kdysi patřící velkostatkářům. Když Hitler zaútočil na Sovětský svaz, většina kozáků i přes částečné sympatie k carskému režimu vstoupila do Rudé armády. http://odhaleni.info/zaporozsti-kozaci-pisi-dopis-tureckemu-sultanovi/

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne… http://youtu.be/nttxrNENJgU

http://svobodnenoviny.eu/200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek-ten-seznam-vas-zarucene-sokuje/

http://politikus.ru/events/13691-kuda-kievskie-revolyucionery-ne-vodyat-ekskursiy-roskoshnye-imeniya-liderov-evromaydana.html

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-os