Ministerstva České republiky – Znáte je všechny

V předchozích článcích zaměřených na politiku České republiky jsme se zmínili o tom, jaké pravomoci má prezident ČR nebo co dělá vláda. Nyní se pojďme vrhnout na další důležitou skupinu orgánů, kterou tvoří ministerstva. Těch funguje v naší zemi hned několik.

  • Ústřední orgán státní správy.
  • V jeho čele stojí ministr, tedy člen vlády.
  • V ČR máme čtrnáct ministerstev.

Důležitá ministerstva ČR

Mezi významná ministerstva patří například Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. Druhé jmenované se angažuje především v roli správce vnitřních věcí, vnitřního pořádku a bezpečnosti. Mimo jiné je nadřízeno Policii České republiky.

Dále je třeba jmenovat Ministerstvo spravedlnosti působící v justiční oblasti a Ministerstvo kultury. Jejich pojmenování souvisí přímo s danou činností stejně, jako u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kód rozpočtové kapitoly

Další ministerstva České republiky Vám představíme prostřednictvím krátké tabulky. V ní pro zajímavost uvedeme také kód rozpočtové kapitoly, který je pro každé ministerstvo odlišný. Tato informace může spoustu čtenářů zajímat.

MinisterstvoKód rozpočtové kapitoly
Ministerstvo obrany307
Ministerstvo práce a sociálních věcí313
Ministerstvo životního prostředí315
Ministerstvo zemědělství329
Víte, jaké jsou rozpočtové kódy ministerstev?

Kódy rozpočtových kapitol nemají žádnou číselnou posloupnost, v každém případě jsou pro ministerstva udělována od čísla 306 až do čísla 336.

Jaká jsou ostatní ministerstva ČR?

Pojďme ale pokračovat v prezentaci dalších doposud nezmíněných ministerstev. Je to například Ministerstvo průmyslu a obchodu. To hraje důležitou roli především z pohledu obchodování, ale i ekonomických vztahů souvisejících se zahraničím. Dále je to Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo dopravy.

Významným ústředním orgánem České republiky je také Ministerstvo zdravotnictví. To má na starosti primárně ochranu veřejného zdraví a zdravotní péči kompletně. Opomíjet bychom neměli ani na Ministerstvo zahraničních věcí. V jeho kompetencích je nezbytná zahraniční politika, ale i udržování vnějších ekonomických vztahů. Z pohledu vystupování Česka ve světě tak plní skutečně významnou úlohu. Tohle všechno jsou česká ministerstva od A až do Z.