Evropská unie a její důležité historické milníky

Evropská unie je ekonomickou a politickou unií, kterou zná bezpochyby každý. Je to minimálně z toho důvodu, že Česká republika je součástí této unie. V minulém článku jsme Vám představovali druhy voleb, kde mimochodem padla zmínka také o volbách do Evropského parlamentu. Takže i odsud Vám bude tento celek blízký.

  • Evropská unie vystupujte pod zkratkou EU.
  • Unie cílí na zlepšení spolupráce v Evropě.
  • Má částečné pravomoci mezinárodní organizace.

Evropská unie v číslech

Než se pustíme do zmínky o důležitých historických milnících Evropské unie, zaměříme se nejprve na číselná fakta. Z níže uvedené tabulky můžete vyčíst vše podstatné, co se týká unie jako takové. Některá data vychází z historických údajů z počátku roku 2021.

PředmětHodnota
Založení Evropské unie1. listopadu 1993
Počet evropských států27
Množství světové populace5,7 %
Úředních jazyků24
Pár základních informací o Evropské unii.

Pro zajímavost můžeme ještě zmínit, že Evropská unie má díky všem členským státům celkovou rozlohu 4 233 262 km2. Její hlavní sídlo se nachází v Bruselu.

Co předcházelo založení Evropské unie?

V roce 1993 sice oficiálně vzniká Evropská unie, tomuto seskupení však předcházela řada významných historických událostí. Například v roce 1950 byla zveřejněna Schumanova deklarace. Pověstná Pařížská smlouva byla podepsána o rok později. Šlo o Evropské sdružení uhlí a oceli. V roce 1968 byl dokončen vznik celní unie. V roce 1973 se Evropské sdružení rozrůstá o další tři nové členy. Tehdy to bylo Dánsko, Velká Británie a Irsko.

Netrvalo dlouho a o šest let později už se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu. V letech 1981 až 1986 bylo Evropské sdružení rozšířeno o Řecko, Španělsko a Portugalsko. Právě v roce 1986 vzniká Jednotný evropský akt. Následoval podpis Maastrichtiské smlouva a v roce 1993 vzniká Jednotný vnitřní trh. Přesně takovými historickými událostmi si prošla Evropská unie, která se samozřejmě od roku 1993 rozrostla a došlo k různým změnám. Mimo jiné k podpisu Lisabonské smlouvy v roce 2009.