Prezident České republiky – Znáte jeho pravomoci

Pokud jde o politiku České republiky, velké slovo v naší zemi má nejenom vláda, ale také samotný prezident. Ve své podstatě jde o hlavu státu. Každý občan Česka by měl mít povědomí o tom, jaké má pravomoci a zároveň je vhodné vědět i řadu dalších důležitých informací.

  • V letech 1993 až 2012 byl volen oběma komorami Parlamentu.
  • Dnes je volen českými občany.
  • Volební období je na pět let.

Jaká jsou pravidla spojená s volbou prezidenta?

Prezident České republiky nemůže být kdokoliv z nás. To rozhodně ne. Když pomineme takové vlastnosti, jakými jsou znalosti, veřejné vystupování, charisma a oblíbenost u voličů, existují také nějaká minimální pravidla pro volbu prezidenta. Je to věk alespoň 40 let. Zároveň platí, že prezident ČR nemůže být zvolen více, jak dvakrát po sobě.

Prezident ČR a jeho pravomoci

Nyní už ale pojďme přistoupit k tomu, jaké pravomoci má prezident České republiky. V první řadě jmenuje a odvolání předsedu vlády a další její členy. Je to právě on, kdo svolává zasedání Poslanecké sněmovny a zároveň ji může rozpustit. Hlava státu si na svá bedra bere i pověřování vlády, jíž odvolal nebo přijal její demisi. Více informací se o ostatních pravomocech dozvíte v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Koho dalšího jmenuje prezident ČR?

Jmenuje například soudce Ústavního soudu, včetně samotného předsedy a místopředsedy. Zároveň jmenuje předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu.

Podepisuje také zákony?

Ano, zákony platící pro český národ jsou podepisovány právě prezidentem České republiky. Ten má mimochodem právo vrátit přijatý zákon Parlamentu.

Jaké ostatní významné pozice ještě jmenuje?

Dále jsou to například členové Bankovní rady České národní banky. Kromě jiného jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Soudce Ústavního soudu může jmenovat jen tak?

Nikoliv, potřebuje k tomu souhlas Senátu.

Co jiného ještě patří do pravomocí prezidenta?

Je to hodně diskutované odpouštění a zmírňování trestů, které byly předtím uloženy soudem.