Vláda ČR je vrcholným orgánem výkonné moci

S Českou politikou se pojí řada nejrůznějších pojmů. Od prezidenta až po ministerstva. Jedním z těch hodně zásadních je vláda České republiky. Její sídlo je v budově Strakovy akademie na Malé Straně v Praze. Samotné postavení vlády vymezuje Ústava České republiky. Její složení je naprosto zřejmé.

  • Předseda vlády v podání premiéra.
  • Místopředsedové vlády.
  • Jednotliví ministři.

Kdy je jmenována vláda České republiky?

Co se týče jmenování vlády, tento proces probíhá po odvolání nebo demisi vlády předchozí. Po jmenování premiéra, které má na starosti prezident, dochází ke stanovení zbytku členů vlády. Poté je třeba vyslovit důvěru takové vládě. To má na starosti Poslanecká sněmovna. Vláda musí získat důvěru během následujících třiceti dnů.

Poznejte kompetence vlády v otázkách a odpovědích

S českou vládou samozřejmě souvisí i řada ostatních věcí. Je to například postavení předsedy vlády, vztah k Parlamentu a také její kompetence. Ty Vám představíme prostřednictvím odpovědí na několik zásadních otázek.

Jaké má vláda fiskální pravomoci?

Vzhledem k tomu, že jde o ústřední orgán fiskální politiky, zajišťuje vláda financování činností důležitých k zajištění funkčnosti státu.

Má tento orgán pravomoci v mezinárodních vztazích?

Ano, prezident České republiky může na svůj popud přenést odpovědnost za uzavírání a ratifikaci mezinárodních smluv právě na vládu České republiky.

Jaké pravomoci přísluší vládě v krizových situacích?

Do jisté míry značné. Vláda České republiky totiž může přijímat nejrůznější mimořádná opatření.

Podílí se vláda na řízení státní správy?

Víceméně v plném rozsahu. Právě s pomocí vlády ČR jsou řízeny činnosti jednotlivých ministerstev. Zároveň jsou prováděny jejich kontroly, včetně ústředních orgánů státní správy. Vydaná stanoviska vlády se týkají mimo jiné i krajů a obcí. Je to právě tento orgán, který vydává strategické dokumenty sloužící k celkovému řízení státu.

Jaké jsou další pravomoci vlády České republiky?

Jsou to například legislativní pravomoci. Dále může vláda jmenovat zástupce států do akciových společností, vyhlašovat státní smutek a úkolovat zpravodajské služby.