Přibude do Mrtvého moře ročně 650 milionů metrů krychlových vody?

11. Prosinec, 2013 – 10:39
Počteníčko... Foto: Břetislav Olšer

Počteníčko... Foto: Břetislav Olšer

Zdá se, že definitivně byla uzavřena dohoda Izraele s Jordánskem a Palestinskou autonomií o stavbě kanálu z Rudého moře do Mrtvého moře, aby se zabranilo jeho vypařování. Mrtvé moře má spoustu hebrejských, arabských či řeckých přívlastků, realisté ho mají však za moře solné či slané, škarohlídové mu zase říkají moře asfaltové, asi proto, že se jeho příboj valí k břehům zpomaleně jako v hororu, ale hlavně proto, že se na jeho dně opravdový asfalt skutečně nachází.

Každopádně je tento přírodní úkaz v Judské poušti nedaleko Jericha a Jeruzaléma tou největší turistickou i léčebnou atrakcí Izraele. A vzhledem k tomu, že uprostřed Mrtvého moře vede imaginární státní hranice, patří také Jordánsku. V roce 2000 tvořila Mrtvé moře vodní pláň o rozloze zhruba 980 kilometrů čtverečních. Slaná voda vyplňovala Velkou syrsko-africkou puklinu v hloubce přesně 399 metrů pod úrovní hladiny Středozemního moře. Když se k tomu připočetla ještě největší hloubka Mrtvého moře, tedy 395 metrů, nesměli jsme se divit, že nám při sjezdu autem k tak velkolepému přírodnímu úkazu zaléhalo v uších nejen z těchto hloubkových představ a vlastní hypertenze, ale i ze skutečného atmosférického tlaku.

Dnes je tady situace podstatně jiná a kritická. Každý rok poklesne hladina Mrtvého moře asi o metr. Na jeho nejjižnější části je už vodní plocha rozdělena solnatou pevninou. Proto izraelští a jordánští představitelé dali hlavy dohromady a společně pracují na projektu stavby kanálu, který bude zásobovat vysychající Mrtvé moře vodou z Rudého moře. Izraelský ministr národní infrastruktury a jordánský ministr vody a zavlažování se rozhodli požádat Světovou banku o financování studie proveditelnosti kanálu. Do izraelských domácností by stavba měla každoročně přivést vodu o objemu až 50 milionu kubických metrů. Jižní Jordánsko z potrubí bude čerpat 30 milionu kubíků. Dalších několik milionů jich slíbil Izrael v rámci podepsané dohody dodávat Jordáncům i Palestincům ze zdrojů Galilejského jezera.

V současné době mají Izrael a Jordánsko společný zájem na vodě a vodních technologiích. Úroveň hladiny vody v Mrtvém moři už desetiletí klesá, za posledních 20 let poklesla o skoro 30 metrů. Nyní je na úrovni 415 metrů pod mořem, jedná se o nejnižší místo na zemi, kde vodní hladina klesá o alarmující jeden metr ročně. Pokud nebudou podniknuty okamžité kroky k nápravě, poklesne hladina na minerály bohaté vody v roce 2025 na úroveň 440 metrů pod mořem a do roku 2050 o dalších 25 metrů.http://olser.cz/wp-content/uploads/kopie-izrael-046.jpg

Studie proveditelnosti projektu Rudé moře – Mrtvé moře, která by měla stát okolo 15 milionů amerických dolarů, tj. okolo 330 milionů českých korun, bude zkoumat vliv projektu na ekologickou rovnováhu oblasti, stejně jako dopad na kvalitu vody samotné. Podle původního plánu mělo ročně být z Rudého do Mrtvého moře přesunuto okolo dvou miliard metrů krychlových vody. Plán byl odmítnut poté, kdy odborníci uvedli, že takové množství vody by změnilo chemické složení vody Mrtvého moře na nepřijatelnou úroveň a vytvořilo nánosy. Množství vody bylo omezeno na 650 milionů metrů krychlových za rok; součástí tohoto vodního díla budou také dvě hydroelektrárny a dvě odsolovací stanice.

Očekává se, že projekt bude realizován za spolupráce s francouzskou vládou a tamními vodovodními společnostmi. Studie o realizovatelnosti projektu, který by představoval gigantické dílo stavebního inženýrství o délce 180 kilometrů s výškovým rozdílem asi 300 metrů, se bude zabývat také jeho ekologickým dopadem. Mrtvé moře obsahuje přes 30 procent minerálů a solí v jednom litru mořské vody – zhruba 212 gramů chloridů, téměř 41 gramů hořčíku, stejné množství sodíku, asi 17 gramů vápníku a další prvky, nezbytné pro lidský organismus, což umožňuje přežít jen omezenému počtu mikroorganizmů. Dosud není zřejmé jaký dopad by měl přívod relativně méně slané vody na změnu ekosystému.

Projekt prokopání kanálu mezi oběma vodními rezervoáry byl v obecné rovině navržen izraelským prezidentem Šimonem Peresem jako součást „Mírového údolí“, plánu, který by podle něj měl sblížit Jordánsko, Palestinskou autonomní správu a Izrael. Skupiny ochránců životního prostřední a geologů však varují, že realizace plánu by zničila tři unikátní místní ekosystémy: Eilatský záliv, údolí Arava mezi Eilatem a Mrtvým mořem a samotné Mrtvé moře. Světová banka uvádí, že stavba přivaděče slané vody z Rudého moře v hodnotě 5 miliard dolarů (více než 100 miliard korun) stabilizuje hladinu vysychajícího Mrtvého moře a zachrání tak turismus, zemědělství a těžbu minerálů v oblasti.

Nejvážnějším problémem, o němž se málo ví, je míchání vod – Mrtvého moře s Rudým mořem. Je to unikátní aspekt tohoto projektu, který nebyl ještě nikdy vyzkoušen. Během posledních 50 let se množství čerstvé vody, kterou Jordán přivádí do Mrtvého moře, snížil z 1,3 miliardy metrů krychlových ročně na současných 70 až 100 milionů metrů krychlových. Došlo k tomu kvůli odvádění až 95 procent vod Jordánu Izraelem, Jordánskem a Sýrii. V důsledku toho kulturně a historicky důležitá řeka Jordán byla málem přeměněna v odpadní kanál.

To má negativní důsledek v podobě setrvalého poklesu hladiny Mrtvého moře, neboť vypařování převládá nad přítokem. Jedním z hlavních bodů mírové smlouvy z roku 1994 mezi Izraelem a Jordánskem tak bylo právo Jordánska na vyšší podíl při odběru vody z Jordánu. Ze stejného důvodu Izrael prozatím odmítá navrátit Sýrii Golanské výšiny, které umožňují kontrolovat dvě ze tří zdrojnic řeky. Také proto v květnu 2005 uzavřely Jordánsko, Izrael a Palestina dohodu o výstavbě velkokapacitního převaděče vody z Rudého do Mrtvého moře, který by měl nahradit deficit přítoku Jordánu.

Izraelský prezident Šimon Peres prohlásil, že „projekt kanálu nebo mírového potrubí… je životně důležitý pro záchranu Mrtvého moře, ale ještě více pro mír a prosperitu oblasti.“ Izrael zvažoval v 80. a následně 90. letech i výstavbu kanálu, přivádějícího vodu do Mrtvého moře z moře Středozemního. Plány byly ale zamítnuty kvůli velké nákladnosti. Současný projekt Rudé moře – Mrtvé moře má být levnější.

Izrael se podobá trosečníkovi, který uprostřed moře umírá žízní. Proto se židovský stát stal přední světovou zemí ve vývoji technologií, které se snaží řešit problém nedostatku vody. Sůl je nad zlato jen v Mrtvém moři, pro pouště je nade vše sladká voda a tak vláda odsouhlasila zvýšení národních kvót výroby odsolené vody z 230 milionů metrů krychlových na 505 kubíků. Podle zprávy webu Al Bawaba současný izraelský vodohospodářský průmysl zahrnuje okolo 270 společností a organizací, které se věnují vývoji a výzkumu a zaměstnávají okolo 8.000 lidí.http://olser.cz/wp-content/uploads/svata-zeme-d261.jpg

Ing. Rudolf Ger z Aškelonu je ten pravý expert také přes odsolování. Izraelec. “V současnosti je asi 60 % izraelské odpadní vody recyklováno a operují dvě další odsolovací stanice v Aškelonu a Eilatu. Čtvrtá je ve výstavbě v Chadeře. Aškelonská desalinační stanice, která je největším takovým zařízením ve světě, produkuje 100 milionů metrů krychlových vody ročně při využití technologie reverzní osmózy mořské vody”, říká pohotově. Desalinační zařízení Palmachim, postavené společností Via Maris Desalination za více než 10 milionů dolarů, by mělo produkovat 30 milionů metrů krychlových odsolené vody ročně pro téměř 300 tisíc obyvatel pobřežní oblasti Středomoří.

V prosinci je v těchto končinách, kde slunce celé dny jen svítí, teplota vzduchu od 11 do 22 stupňů Celsia, červenci pak rtuť teploměru šplhá až přes čtyřicátý dílek ve stínu. První měsíc roku je slunných pouze šestadvacet dnů. v červenci a srpnu pak všechny. Krajina kolem Mrtvého moře je však jen zdánlivě vyprahlá a bez života. Přesto se našly rostliny a živočichové, jimž nevadí ani vedro a pouštní žár, ani strmé skály. Na těch jsou jako doma kozorožci nubijští. A když zrovna přes odolné akácie nefičí pouštní vichřice chamsin. je možné slyšet vřískání damana skalního, což je tvor podobný kříženci sysla s odrostlým svištěm. Kupodivu je toto zvířátko nejbližším příbuzným asi stokrát většího slona. Jeho sousedem je pískomil tlustý a nad ním důstojně krouží se svým více než dvoumetrovým rozpětím křídel orel skalní, pátrající svým bystrým zrakem po místních liškách…http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael-043-e28093-kopie1.jpg

Podle původního plánu mělo ročně být z Rudého do Mrtvého moře přesunuto okolo dvou miliard metrů krychlových vody. Plán byl změněn poté, kdy odborníci uvedli, že takové množství vody by změnilo chemické složení vody Mrtvého moře na nepřijatelnou úroveň a vytvořilo nánosy. Množství vody bylo tedy omezeno na 650 milionů metrů krychlových. Světová banka uvádí, že stavba přivaděče slané vody z Rudého moře v hodnotě 5 miliard dolarů (více než 100 miliard korun) stabilizuje hladinu vysychajícího Mrtvého moře a zachrání tak turismus, zemědělství a těžbu minerálů v oblasti. Jediným přítokem Mrtvého moře je řeka Jordán, arabsky Nahr al-Urdun, hebrejsky ha-Jarden, a je dlouhý asi 300 km. Pramení v pohoří aš-Šajch na hranicích Sýrie a Libanonu, protéká Tiberiadským jezerem, sníženinou al-Ghór a ústí do Mrtvého moře. Hlavní její přítok je Jarmúk.

Během posledních 50 let se množství čerstvé vody, kterou Jordán přivádí do Mrtvého moře, snížil z 1,3 miliardy metrů krychlových ročně na současných 70 až 100 milionů metrů krychlových. Došlo k tomu kvůli odvádění až 95 % vod Jordánu Izraelem, Jordánskem a Sýrii. Proto úroveň hladiny vody v Mrtvém moři už desetiletí klesá, za posledních 20 let poklesla o skoro 25 metrů, tedy o 14 krychlových kilometrů vody. V současné době je na úrovni 417 metrů pod mořem, jedná se o nejnižší místo na zemi, kde vodní hladina klesá o alarmujících 70 cm ročně.http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael-044-e28093-kopie.jpg

Mrtvé moře obsahuje přes 30 procent minerálů a solí v jednom litru mořské vody – zhruba 212 gramů chloridů, téměř 41 gramů hořčíku, stejné množství sodíku, asi 17 gramů vápníku a další prvky, nezbytné pro lidský organismus, což umožňuje přežít jen omezenému počtu mikroorganizmů. Dosud není zřejmé, jaký dopad by měl přívod relativně méně slané vody na změnu ekosystému. Studie proveditelnosti projektu Rudé moře – Mrtvé moře, která by měla stát okolo 15 milionů amerických dolarů, tj. okolo 330 milionů českých korun, bude zkoumat vliv projektu na ekologickou rovnováhu oblasti, stejně jako dopad na kvalitu vody samotné. Předpokládá se, že realizace projektu bude stát asi dvě miliardy amerických dolarů, tedy přibližně 45 miliard českých korun. Očekává se, že projekt bude realizován za spolupráce s francouzskou vládou a tamními vodovodními společnostmi. Je tu však zatím neoficiální nabídka i z české strany.

“Největší přednost českého řešení vidím v zatím ještě existujícím počtu dobrých geologů, hydrologů, techniků, kteří by dílo dokázali vyprojektovat, technologii vyrobit, stupně na místě postavit, uvést do provozu a po několika měsících zkušebního provozu předat, nebo i dlouhodobě provozovat! Vše záleží na ochotě a dohodě…” říká Ing. Jaroslav Novák, absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor energetické stroje a zařízení, která založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze.

“Projekt kanálu do Mrtvého moře je založen na výjimečných morfologicko-geologicko-hydraulických poměrech lokality MM-RM, kde lze s dobrou návratností realizovat toto energetické dílo bez ohledu na změnu poměrů…” Podle ing. Nováka se každý rok odpaří až metr sloupce vody a poměry se výrazně mění k vyšší koncentraci soli v roztoku, proto již nelze považovat za vodu roztok s převahou NaCl. Jsou-li finančníci ochotni zahájit sbírku na projekt dodávek vody do MM z RM, mají prý Češi řešení, které projekt urychlí, stejně i jeho návratnost a záchranu Mrtvého moře.

Během šestidenní války se v poušti ztratili dva izraelští vojáci. Vedro a ukrutánská žízeň je týrala už dva týdny. “Mít tak kanystr vody…” vzdechl jeden z nich. “Jo, brácho, máš recht; to by teda byl kšeft…” řekl druhý…

Inu, nic není nemožné, říkají si vodohospodáři, ale ochránci životního prostředí z organizace EcoPeace Friends Gidon Bromberg, co maj tradičně námitky; dodávat do Mrtvého moře vodu z jiného zdroje ohrožuje zdejší unikátní  ekosystém, například rozmnožením řas… Ještě, že tam nejsou žabičky a pulci…

Snímky Břetislav Olšer

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay ceiling fan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *