Ach jo, ty Vánoce jsou čím dál, tím častěji…

29. Listopad, 2010 – 8:28
V Betlémě na mistě Ježíškových jesliček...foto:Břetislav Olšer

V Betlémě na mistě Ježíškových jesliček...foto:Břetislav Olšer

Je to nejfrekventovanější klišé – už jsou tady opět Vánoce, to nám to zase uteklo… My, staří, máme alespoň ponětí, co předcházelo adventu a nazdobenému stromečku. Když se však zeptáte teenagerů mimo svoji rodinu, proč se slaví adventní období a 24. prosinec, většina bez zájmu pokrčí rameny, mnozí se zmůžou na odpověď, že přece aby se dávaly dárky.

Pravda, jsou i dnes křesťanští ministranti, jako jsem byl kdysi i já, a ti rovněž vědí, že existuje Betlém, v němž se narodil Ježíšek. Co a proč je advent, kde je Betlém a kdy a jak se Ježíšek narodil, to už je úplná teenagerská slabina. Nechci být mudrlant a ředitel světa, ale trochu osvěty nikdy neuškodí. I když půjde jedním uchem tam a druhým ven. Stejně, jako když chcete mládeži dokázat, že mobilní telefony někdy neexistovaly a lidé si klidně žili i bez nich. Možná klidněji než dnes.

A co vrtá naší mládeži v hlavách? Vystihl to můj přítel Ivan Kratochvíl ve třech bodech: 1, svět bez mobilu? seš ňákej divnej ne? 2, vánoce? ty sou přece proto, aby se fotřík pumpnul, ne? 3, kristus? příchod? Von je nějak významnej a přijde? Nepřiletí? To von asi nebude úplně normální, co? Nebo jo…?

Ne každému se chtělo procestovat Betlém, Nazaret, Jericho, Jeruzalém a přemítat na Olivetské hoře, u poslední večeře Páně či v Getsemanské zahraděm. v Kostele národů a Utrpení… Advent – adventus znamená „příchod“. Něco jako ramadán. Doba přísného půstu a zákazu bujarého veselí, tance a zpěvu. Kromě rybího, jinak ani ždibek masa, pro naši generaci žádný problém, kdysi bylo maso v obchodech maximálně jednou týdně. Každý jsme se těšili na východ první hvězdy, signál k oslavě Štědrého dne. Než však k tomuto dětmi tolik očekávanému dnu Zrození došlo, byly ještě roráty. Ranní pobožnosti v době adventu. Stávalo se do mrazu a tmy tmoucí časně ráno. Začínaly slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry)….

Podle dnešní hlavy katolické církve papeže Benedikta XVI. jsou Vánoce svátky světla, které se do světa šíří z betlémské jeskyně, kde přišlo na svět božské dítě. Papež však zapomněl připomenout, že to božské dítě se narodilo z židovské matky, že Židé tak objevili pro lidstvo Boha, dali mu Desatero, Starý zákon a základ pro vznik konkurenčního křesťanství a islámu. A též že advent má svůj prapůvod tisíc roků zpátky v židovském svátku Chanuka – svátku světel. A že křesťanský adventní věnec se čtyřmi svíčkami je pouze napodobeninou chanukii, tedy osmiramenného židovského svícnu s devátou pomocnou svíčkou…

Chanukia je devítiramenný svícen zapalovaný během osmidenního svátku chanuka. Jméno, běžné pro tento svatý židovský předmět mimo Izrael bylo „Menora Chanuka“ nebo jen menora. Jméno „chanukia“ mu bylo dáno až ke konci 19. století v Jeruzalémě Eliezerem Benem Jehudou. Má osm ramen pro osm svící a další rameno pro pomocnou svíci – šamaš (pomocník), která brání proti světskému zneužití svíček a slouží k zapálení těch ostatních. Důvod pro osm ramen svícnu symbolizují počet dní, při kterých se stal zázrak.

Svátek chanuka oslavuje znovu vysvěcení Chrámu po úspěšné židovské vzpouře proti Seleukovské monarchii (tzv. Makabejské povstání). Podle Talmudu našli Židé dostatek rituálně čistého oleje pouze pro jeden den, ale oheň hořel zázrakem předepsaných osm dní. Vánoce jsou svátkem Ježíšova narození. Takže, Hosana, na výsostech Bohu… Slovo “hosana” pochází z hebrejského Hoši’a na a znamená „prosím, zachraň“. Oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále a mesiáše do Jeruzaléma, odjakživa hlavního města Judeje a Izraelského království..

Blížící se Vánoce jsou ve znamení též Adventních koncertů. Znám spoustu jejich odpůrců. Třeba se zamyslí po následující zprávě… Deset dní před loňskými vánočními svátky se 22 obyvatel luxusního domova seniorů Residence Classis v Průhonicích u Prahy, kde měsíční pobyt přijde i na 50 000 Kč, dočkalo nečekaného dárku. Končíte. Domov zkrachoval, nejsou peníze, všichni ven. Mezi postiženými starými lidmi byla asi třetina s cizím pasem, např. bohatých Britů nebo Švýcarů….

Proto; sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Bůh tří největších monoteistických náboženstv, jež mají v Jeruzalémě svá nejposvátnější místa, patřící všem. Všem dobrým lidem bez rozdílu…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *