Čína – Milenkovičová…

27. Únor, 2017 – 20:16

Měl bych prosbu pro Ivanu Milenkovičovou z Lidových novin, zdali by v mém zastoupení nemohla položit pár mých otázek paní Nyimě Lhamové, neteři lámy duchovního vůdce Tenzina Deleka Rinpočheho…?

Přečetl jsem si v Lidových novinách rozhovor Ivana Milenkovičové s  Tibeťankou paní Nyimou Lhamovou, neteři lámy duchovního vůdce Tenzina Deleka Rinpočheho; ten rozhovor se jmenoval: „Váš prezident o nás nemá správné informace“. Z tohoto povídání bylo velmi složité se dozvědět něco relevantního; účelové otázky, vyhýbavé odpovědi. Řeč byla přece o nenáviděném Miloši Zemanovi…

Padla mj. otázka: „V reakci na kritiku, že Čína potlačuje lidská práva v Tibetu, namítal, že to byla před čínskou okupací feudální a otrokářská společnost – Co říkáte na tato slova?“ Odpověď byla zcela obecná, bez argumentů, jen povrchní konstatování: „Myslím si, že váš prezident není dobře informován o situaci v Tibetu. Nemá správné informace o jeho historii. Čína je dobře známá svojí propagandou. Její úřady se snaží ospravedlnit zlo, které páchají. Snaží se vypadat dobře i kvůli ekonomickým příslibům. Lidé s pravdivým přístupem k informacím ale vědí, jaká je skutečnost…“ A ve stejném bezobsažném duchu byly též i další otázky.

Na rozdíl od Ivany Milenkovičové a prezidenta Miloše Zemana jsem v Tibetu byl, proto bych chtěl nyní zopakovat svůj druhý pokus o získání odpovědí na mé otázky. Poprvé to bylo, když se loni v Ostravě uskutečnil 15. ročník festival na podporu Tibetu – ProTibet, jehož součástí byla také beseda v knihovně města Ostravy se ctihodným Thuptenamem Wangchenem, členem parlamentu tibetské exilové vlády.

Proto jsem si připravil pár otázek, avšak ctihodný Thupten Wangchen se neozval a na mé otázky mi tedy nepověděl; asi že nebyly v tibetštině. Snad se mi to povede nyní a paní Nyima Lhamová bude laskavější, resp. redaktorka Ivana Milenkovičová, a dostanu tak odpovědi od fundované osoby na níže uvedené otázky:

Proč se nemluví o tom, že již v prosinci 1903 překročila vyzbrojená britská expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů hranice Tibetu, kteří způsobili jeden z největších masakrů 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru, kdy Britové stříleli ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů….? http://www.rukojmi.cz/clanky/761-vzkaz-vsem-vyvesovacum-tibetskych-vlajek-pred-112-lety-byla-invaze-vojska-britu-do-tibetu

Víte o tom, že v 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů, kdy se Tibet zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy…?

Byl jsem v Lhase, v klášterech i v paláci Potála, navštívil jsem nejposvátnější klášter všech Tibeťanů – Džókhang , který je běžně nabitý k prasknutí. Tvrdíte, že Čína pošlapává náboženské svobody Tibeťanů, jak tedy možné, že tibetským věřícím v rozličná vtělení Buddhy není vstup omezen, proto se jich zde v klidu tisíce modlí…?

Co říkáte na to, že Dalajláma známý svým rčením: „Udělejte to svým srdcem“, měl schůzku se svým  japonským přítelem Šóko Asaharou, vůdcem sekty Óm šinrikjó, jenž v roce 1995 spáchal útok bojovým plynem na tokijské metro, když vypustili bojový plyn sarin; zemřelo 13 lidí a stovky byly zraněny…?

Víte něco o tom, že v dobách temného feudalismu, kdy tibetští nevolníci a otroci představovali 95 procent populace, neměli žádnou osobní svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi; že byli vlastněni vládními úředníci, aristokraty a vysokými lámy…?

Martin Bursík před svým převtělením…

(Je pravda, že si je mohli půjčovat, dávat jako vklad do hry, zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat. V případě, že nastávající manželé patřili různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy si nevolník musel svou manželku od pána koupit. Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily pilíře režimu. Většina nevolníků byla zadlužena či zatížena dědičným dluhem. ..) http://www.rukojmi.cz/clanky/753-cina-zase-krute-porusuje-lidska-prava-bude-mit-svoji-prvni-vojenskou-zakladnu-v-zahranici)

Jistě je Vám známo, že v roce 1954 přijal Dalajláma místo místopředsedy čínského Národního shromáždění, kde se ve svém hábitu vyjímal mezi strohými uniformami maoistů, a na Maovu počest dokonce napsal báseň „Je kultivovaný a zdvořilý“…?

Říká se, že Čína modernizuje tibetskou železnici, aby se tak do Tibetu mohli dostat etničtí Číňané a postupně rodilé Tibeťany vytlačit: Je to pravda, když je ověřený fakt, že z celkového počtu 2 740 000 obyvatel tibetské provincie tvoří Tibeťané asi 93 procent populace; druhou nejvýznamnější etnickou skupinou jsou Chánové, kterých je asi 6 procent…? z_pekingu_do_lhasy.pps

Co říkáte na fakta, že nedávno v Česku Dalajláma prohlásil: “Toužíme po mírovém spolužití s našimi čínskými bratry a sestrami,” zopakoval to, co řekl na tiskové konferenci v německé Bochumi. Zároveň dodal, že namísto nezávislosti by byl rád, aby tibetská provincie získala v rámci Číny větší autonomii a respekt pro kulturní a náboženské otázky…

Je pravda, že na placené přednášce v New Yorku šokoval slovy: “Pořád jsem marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt… Milionům lidí se životní úroveň zlepšila … ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí…“?

Čest, soudruhu Mao, jsem Džampal, nový člen tvého politbyra…

Je rovněž pravda, ž existuje Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce-tungovi, v  němž připomíná, že na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu?

(“Předsedo Mao Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji. Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře…)

Vyvěšovači tibetských vlajek tvrdí, že Tibet nemá žádné školství, přičemž jsem se ve Lhase dozvěděl, že od roku 2003 bylo v Tibetu zřízeno 1011 škol, včetně 2020 vyučovacích kurzů a počet posluchačů dosáhl 453 tisíc a skoro 92 procenta tibetských dětí chodí do škol; je to pravda, nebo jen čínská propaganda…?“

(Počet negramotných se snížil o třetinu od roku 1992, kdy byl uplatněn projekt „Naděje“, který pomáhá chudým školákům znovu chodit do škol. Současně bylo postaveno 180 škol, 36 tisíc chudých školáků se do nich vrátilo. Zákon o oblastní autonomii národnostních menšin Čínské lidové republiky stanoví:

„Každý národ má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo“. Od mírového osvobození Tibetu stále dbá čínská vláda na to, aby se na všech stupních tibetských škol vyučovala, používala a rozvíjela tibetština. V červenci 1987 vypracovala autonomní oblast Tibet studii „Rozhodnutí o studiu, použití a rozvoji tibetského jazyka a písma“ a jasně tak byla stanovena stejná váha tibetského a čínského jazyka, přičemž důraz je kladen na princip studia tibetského jazyka a písma. Na tibetských školách se vyučuje v tibetštině a hodiny tibetštiny jsou hlavním studijním předmětem…)

Není snad pravda, že byla oficiálněv tibetské Lhase zahájena 15. února 2011 akce s názvem „Město školství“. Že starosta Lhasy Duo-ji-ci-zhu uvedl, že uskutečnění akce „Město školství“ je novým pokusem rozvoje školství ve velkém měřítku a přispěje k urychlení reforem a rozvoji školství v Lhase a ke zlepšení kvality života lidí…. (Podle informace projekt „Město školství“ zahrnuje sedm malých projektů, včetně střediska pro školení učitelů, výzkumných institutů při tibetské univerzitě…)

Nějak mi to nejde dohromady sestudentka Cchering Kji, jež se upálila, údajně ze zoufalství, když tibetská střední škola v okrese Ma-čchü v provincii Kan-su přestala vyučovat v tibetštině a přešla na čínštinu. Spáchala sebevraždu na protest proti novým učebnicím v čínštině a rozhodnutí omezit výuku tibetštiny na jednu hodinu. Věříte tomu? Smrt pro omezení tibetštiny na jednu hodinu; nebo jde o propagandistický hoax…?

Výtěžek festivalu ProTibet poputuje na podporu tibetských seniorů, konkrétně na zajištění jejich lékařské péče na nákup matrací a dalších kompenzačních pomůcek… Není to pokrytectví, když má Čína na 320 tisíc lékařských ústavů a hygienicko-epidemiologických stanic, vlastní přes 4 miliony 210 tisíc nemocničních lůžek a má přes šest milionů zdravotnických pracovníků a ve středně velkých městech v provinciích a autonomních oblastech tedy i v Tibetu jsou odborné nemocnice s moderním zdravotnickým vybavením, tedy přes 2000 okresních nemocnicí a 48 tisíc obecních zdravotnických stanicí…?

http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama.jpg

Je to pravda, nebo hoax, že dalajláma má za přítele přes duchovno Šóko Asaharou, vůdcem sekty Óm šinrikjó, která roce 1995 zaútočila bojovým plynem na tokijské metro; bojový plyn sarin usmrtil 13 lidí a stovky byly zraněny…?

http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama-4.jpg

Je Vám známo, že v roce 1936 byla založena “Německá himálajská nadace”, která se stala důležitým nacistickým propagandistickým nástrojem, a to nejen pro organizování spekulativních expedicí. Měla se zajímat o údajné “germánské kořeny” horského národa Hunzukuc v Himálajích. O dva roky později už vyrazila pětice mladých německých vědců do Tibetu se záměrem pátrání po “pravých a původních” Árijcích”, kteří údajně na “střeše světa” našli útočiště.. .?

(Další expedici vedl po domluvě se svým jmenovcem Himlerem rakouský horolezec a cestovatel Heinrich Harrer. Obdržel na pět tisíc marek. Zřejmě šlo o peníze ze stranické župní pokladny NSDAP. Později Harrer hovořil, že šlo o “německo-rakouskou expedici”, ale ve skutečnosti se na ní podíleli dva členové nacistické strany z Východní Marky, jak bylo Rakousko přejmenováno. Výpravě řízené Německou Himálajskou nadací se nepodařilo dosáhnout Nanga Parbatu a na zpáteční cestě byla zaskočena vypuknutím druhé světové války a v září 1939 v Karáčí Brity zatčena…)

Předloni v březnu řekl Dalajláma, že po 369 letech zruší systém, který z dalajlamy činí duchovního i politického vůdce Tibetu. Znamená to konec s převtělováním…?

Je pravda, že hledání nového dalajlámy může trvat i několik let, a že tímto úkolem jsou pověřeni nejvyšší lámové, kteří po smrti stávajícího dalajlámy hledají chlapce, jenž věkem odpovídá datu úmrtí předchozího. Je to fakt, že lámové vyslaní podle předpovědi na místo jeho bydliště a v příbytku jejich rodiny rozpoznají svá zjevení, a když pak vybranému chlapci předloží řadu předmětů, aby vybral ty, které patřily poslednímu dalajlámovi a chlapec zakřičí, že mu skutečně patřily, tak se pozná nový dalajláma…?

Ujal se v dubnu 2012 funkce premiéra Tibetu dvaačtyřicetiletý právník z Harvardu v USA Lozang Sanggjä a v srpnu on i jeho šestičlenný kabinet složil přísahu…?

Jde znovu o propagandu, když se píše, že čínský prezidentský pár poobědval v Buckinghamském paláci; dostalo se mu též nebývale velké pocty promluvit před oběma komorami britského parlamentu, v němž Si Ťin-pching ve svém projevu citoval Shakespeara a označil rozhodnutí britské vlády stát se „nejlepším přítelem Číny na Západě“ za „vizionářské a strategické“…?

Co říkáte na to, že Norsko nedávno vyměnilo Dalajlámu za slanečky a lososy, když na třídenní návštěvu Osla přijel 14. Dalajláma a norská vláda nic. Žádné pompézní přijetí. Rybolov byl number one. Měl by Peking pro reinkarnaci přerušil rozhovory s Norskem o uzavření dohody o volném obchodu a zavedl restrikce na dovoz norských lososů…?

A nyní jaký je Tibet současnosti pod „okupací“ Číny na snímcích Břetislava Olšera

Nebyl jsem v Číně dlouho, ale vím, že  6. 12. 2014 uvedly Hospodářské noviny z podle posledních údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF), že čínská ekonomika předběhla americkou, která světu dominovala od roku 1872, kdy ji z pomyslné první příčky sesadila V. Británii…

Inu, věřím, že mi paní Nyima Lhamová prostřednictvím Ivany Milenkovičové na mé výše položené otázky odpoví, abych věděl, kde začíná a končí moc „čínské propagandy!… Předem děkuji za svobodu projevu a žurnalistickou objektivitu. Můj e-mail zde: olser.bretislav@seznam.cz

(Uvítání Zemana v Číně… https://www.youtube.com/watch?v=mNOAwFQDlps)

http://www.rukojmi.cz/clanky/761-vzkaz-vsem-vyvesovacum-tibetskych-vlajek-pred-112-lety-byla-invaze-vojska-britu-do-tibetu

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/383993-britanie-hosti-cinskeho-prezidenta-s-kralovnou-alzbetou-ii-jel-v-pozlacenem-kocare.html

http://byznys.ihned.cz/c1-63221970-usa-cina-nejvetsi-ekonomika-sveta-po-150-letech

USA mají monopol na masakry, Rusko a Čína nesmí svým oponentům zkřivit ani vlásek na hlavě…

Zde… Proč by měl platit poplatky někdo, o kom lže Česká televize?

Poselství Československých vojáků v záloze za mír…

http://svobodnenoviny.eu/ci-je-to-ostuda-ze-cesky-prezident-milos-zeman-jako-jedina-hlava-statu-z-evropy-vzda-cest-milionum-cinanu-padlych-take-ve-dvou-valkach-s-japonskem/

http://svobodnenoviny.eu/prezident-zeman-boduje-miri-k-nam-100-miliard-z-ciny-co-na-to-obamuv-prominentni-speh/

http://www.novinky.cz/ekonomika/355633-prvenstvi-ekonomiky-usa-po-142-letech-skoncilo-nejvetsi-na-svete-je-cinska.html

http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-2048-PR-1159387/

byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-63221970-usa …

http://www.eakcie.cz/new/komentar/po-letech-nejsou-usa-nejvetsi-ekonomikou-sveta-sesadila-je-cina/

Čína je chlapec, co ze dne na den vyrostl v dospělého muže…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *