Na Hradě šlo vše s úctou k 28. říjnu, v podhradí ale prskala pražská kavárna v čele s kandidátem na prezidenta Horáčkem, co sbíral body při trapné trachtaci s numismatikem Bradym…

28. Říjen, 2016 – 15:46

Bylo to 28. října 2016, avšak stejné mecheche jako koncem října 1918, kdy byla v Praze na nárožích zveřejněna nóta vídeňského ministra zahraničí hraběte Adrássyho prezidentu USA Wilsonovi o ochotě zahájit okamžitá jednání o příměří. Vládl poněkud zmatek a rozpaky; všichni chtěli samostatnost Československa, jen nevěděli, jak se to děl a hlavně, co bude chtít Masaryk, který zatím pobýval ve Washingtonu. Republiku nebo snad království či dokonce neutralitu…?

Včera se dav pražské kavárny shromáždil pro změnu u sochy Jana Husa, stejně jako se 28. října 1918 před polednem u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, tentokrát ale věděl, kudy kam a že chce odstoupení prezidenta Miloše Zemana. Tenkrát někdo poznal v davu náhodně kráčejícího muže – poslance doktora Isidora Zahradníka. Než se ten vyjevený muž nadál, stejně jako Jiří Brady, zvedl ho dav na svá ramena, aby se s šokovaným filozofem a teologem vydali na pochod za samostatnost Československa. Dnes  Bradyho olepili metály a věděli, nač přiletěl z Kanady a jak ho zneužít…

Je to stejná symbolika, když pár Čechů si nechalo do Prahy „objednat“ z Kanady Jiřího Bradyho, hystericky ho dekorovali tuctem medailí a klíčů od svých měst, aby tím naopak protestovali proti své státnosti, když plivali po prezidentu Miloši Zemanovi. Co asi mohl zaskočený Isidor Zahradník, resp, George Brady činit, když byl nečekanou situací poctěn, tak se sice nezmohl na památná slova: „Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti svými životy,“ jako je řekl kněz Isidor. Jen ve své stařecké nemohoucnosti opakoval naučená slova, jako americké misky, že chtějí lásku a světový mír… http://www.rukojmi.cz/clanky/400-rukojmi-zverejnuji-jako-prvni-reportaz-o-peteru-bachrachovi-kandidatu-na-statni-vyznamenani-prezidentem-milosem-zemanem-k-28-rijnu

Nebyl sice tak profesionálně patetický, ale bezradný, že je najednou v zemi, která, sice nikdy žádného žida nezabili, pouze  je s chutí všechny nacpali do dobytčáků, aby si s nimi poradili jiní v koncentrácích mimo náš stát. Ocitl se účelově ve státu, jehož T. G. Masaryk byl pragmatický filozof, co však měl své vyhraněné názory zejména v náboženských otázkách. Nepřekvapuje, že katolicismus se mu jevil jako absolutní protiklad moderní demokracie… Byla Rakousko-Uherská monarchie lepší než klon RVHP zvaný EU…?

Jiří Brady tak dosáhl jedinečného výkonu v udělování státních medailí a ocenění během tří dnů, čímž se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů… Od premiéra Sobotky dostal Medaili Karla Kramáře, pak to byla medaile Sněmovny a pamětní list, k tomu Cenu primátora města Brna, Klíč od obce pražské předala Bradymu primátorka Krnáčová, od Židovské obce dostal medaili Prix Irene, kterou uděluje spolek vzniklý z iniciativy signatářů Charty 77 a terapeutů zabývajících se léčbou traumatu holokaustu, medaili Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého si Brady převzal v během akce na Staroměstském náměstí.

Olomoucký rektor Jaroslav Miller se s Jiřím Bradym potkal osobně ještě jako student v Kanadě, kde se účastnil jeho přednášek o jeho sestře Haně. Jiří Brady na rozdíl od většiny židů, kteří přežili holocaust a vystěhovali se do své domoviny Izraele, v roce 1949 emigroval do Rakouska, odkud se dostal v roce 1951 do Kanady, kde si založil úspěšnou instalatérskou firmu; teď bude mít problém na letišti, když půjde s medailemi přes bezpečnostní rám…… http://www.rukojmi.cz/clanky/783-chudak-jan-masaryk-napred-spachal-sebevrazdu-pak-ho-zabila-stb-dnes-zase-britska-sis

Kdoví, co by však chameleon Herman z LDU-ČSL, co je každou chvíli též přítel Landsmanšaftu, pak zase židů, řekl na fakt, že Masaryk roku 1913 napsal: „Katolicismus svou podstatou je tak aristokratický, že katolický stát a parlamentarismus je contradictio in adiecto“ (protiklad). Nejlíp na všechna sporná vyjádření k židovství odpověděl Karel Čapek ve svých Hovorech s T. G. Masarykem. Na straně 13, v kapitole Dítě a jeho svět, Masaryk mimo jiné říká: …

„Židů, těch jsem se bál; věřil jsem, že potřebují křesťanské krve, a proto jsem si raději zašel o pár ulic, než abych šel podle jejich stavení. Jejich děti si chtěly se mnou hrát, protože jsem trochu uměl německy, ale já ne. Teprve později jsem se se Židy jak tak smířil. To bylo na reálce v Hustopeči. Jednou jsme měli školní výlet do Pálavských kopců. Když jsme po obědě v hospodě skotačili a dělali hlouposti, ztratil se nám spolužák Žid na dvůr. Já za ním ze zvědavosti, on se postavil za křídlo vrat a tam se tváří ke zdi ukláněl a modlil. Tu jsem se zastyděl, že se Žid modlil, zatímco my si hrajeme…. Kdy že jsem v sobě překonal ten lidový antisemitismus? Panáčku, citem snad nikdy, jen rozumem, vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře…“

Vznik Československa byl krkolomnější než by se na první hermanovský pohled zdálo. První schůze Národního shromáždění československého dne 14. listopadu 1918 rozhodla, že nový stát bude republikou, zvolilo své předsednictvo a ještě nepřítomného T. G. Masaryka prezidentem ČSR. Masaryk se ale vrátil z USA triumfálně do Prahy až 21. prosince 1918 a příští den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění.

Historik Herbert A. L. Fisher, za první světové války britský ministr, popsal ve svých „Dějinách Evropy“ vznik ČSR takto: „Pravděpodobně nejvýraznějším pomníkem úspěchu válečné propagandy je náhlé vynoření se republiky Česko-Slovenské… Většina států byla vytvořena mečem či vyrostla z kolonizace. Česko-Slovensko je dítětem propagandy” A propaganda se dle Evropských hodnot pornoherce Jandy skládá, jak známo, ze zamlčování důležitých skutečností, pomluv a lží.

Když byl Masaryk 28. května 1918 dotázán na shromáždění Čechů a Slováků v Chicagu na původ financí, jež byly potřebné k vybudování nového státu: „Revoluce, při níž by se předkládaly účty, byla by pro děti a ne pro rozumné lidi.“ České národní sdružení v USA vyhlásilo ve prospěch Masaryka a jeho spolupracovníků tzv. národní daň, která vynesla zisk ve výši statisíců dolarů… Masarykovo pojetí historie se nebezpečně blíží totalitním představám, samozřejmě jiná vize totality byla na přelomu 19. a 20. století, jiná je dnes. Sám TGM k tomu říká: „Historie není vědou a poučením o tom, co bylo a bylo dávno, je poučením a vědou o tom, co je a bude… také já s mým vědomím a svědomím jsem historie“.

Masaryk nebyl jen skromný a děti milující filozof, co se sice viděl jako pragmatik ve slabém Rusku, tj. v takovém jeho stavu, kdy Rakousko-Uhersko jako nárazníková velmoc mezi Německem a Ruskem by kvůli slabému Rusku pozbylo své oprávněné existence a mohlo by být rozkouskováno, aby mohl vzniknout samostatný Československý stát. Jak uvedl Ladislav Josef Beran ve své Strategii našeho „osvobození“, Masaryk, Beneš a Štefánik odmítali „nařčení“, že se snažili zmařit každý pokus o mír do doby, než bylo jasné, že vznikne Československo… Jejich styky s vlivnými osobami států Dohody jim to umožňovali a měli úspěch.

Jsou tedy významnými spoluviníky zbytečného dalšího utrpení způsobeného světovou válkou? Výčitkami svědomí ale nikdy netrpěli. Beneš to později napsal diplomaticky, ale jasně: „Věděli jsme, že můžeme dosáhnout našich národních cílů, jen když bude válka trvat tak dlouho, dokud nepřipravíme naše vítězství“. A stejný vztah máme k Rusku i dnes; ať se do něho USA navážejí tak dlouho, než zaznamenáme Pyrrhovo vítězství nad Zemanem… Než ho zaznamená hlavní šíbr antizemanovské akce na Staroměstském náměstí a ten nejdrzejší kandidát na prezidenta po Zemanovi – nelegální sázkař z Chuchle Horáček… https://www.youtube.com/watch? v=PM0SLYJ5qSs

Je třeba si dobře zapamatovat tyto tváře pražské kavárny… https://www.youtube.com/watch?v=hDrIhaSJrcA

Dnes se Češi modlí, aby nás Bůh chránil před občanskou svoločí z Kroměřížského seznamu prezidentských kandidátů, pečlivě konzultovaným na americké ambasádě duhovým Schapirem, který vše domluvil v Černínském paláci, když školil české pseudo diplomaty, jak nenávidět Rusko a naopak žít v lásce na věčné časy se Spojenými státy, zemí neomezeného bordelu a jedinečné černé můry v americkém snu svých černochů, v počtu milionů na toto území původních obyvatel indiánů přepravených jako otroci z Afriky… https://www.youtube.com/watch?v=txx__KW2boU

Prezident Miloš Zeman jmenoval nové generály…

Zeman předal státní vyznamenání a pržská kavárna znovu prská vzteky. Koho tedy vyznamenával Václav Havel? Řádem Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam ocenil bojovníka proti komunismu Oldřicha Černého a představitele exilové sociální demokracie Přemysla Janýra, jehož syn pohrozil, že pokud bude oceněn docent František Čuba, vrátí na protest otcovu medaili.  Státní vyznamenání získala i herečka Vlasta Chramostová. Naopak ostrouhal nominovaný bývalý vídeňský starosta Helmut Zilk, kterému se Havel rozhodl vyznamenání neudělit kvůli podezření ze spolupráce s StB. Poté Havel odjel do Vídně, kde se in memoriam Zilkovi omluvil za chybné obvinění…

Oceněn byli mj. i kámoš z Letenské pláně Václav Malý – světící biskup pražský a mluvčí Charty 77, Jaroslav Mezník – historik a signatář Charty 77, Václav Benda – filozof. Po podpisu Charty 77 pracoval jako topič. Dana Němcová – signatářka a mluvčí Charty 77, od roku 1996 předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, komunista Jiří Pelikán – bývalý ředitel České televize, Petr Uhl –  signatář Charty 77. Byli oceněni též Karel Schwarzenberg, Jacques Rupnik, Luboš Dobrovský, Jan Tříska, Pavel Landovský, Věra Čáslavská či Šimon Pánek. Na důkaz „vyrovnání se s minulostí“ vyznamenal Havel medailí Za zásluhy o ČR i dlouholeté členy KSČ – Libuši Šilhánovou, Jiřího Rumla a bývalého ředitele Ústavu dějin socialismu a pedagoga z Vysoké školy politické Miloše Hájka.

Dnešní vátek 28. října měl též své trapnosti v podání politických přeběhlíků. „Už minulý rok jsem to označil za orgie bolševické nestoudnosti. Letošní oslava bude stejně kontroverzní a nedůstojná jako loňská. Je nám to líto, protože odkaz 28. října a Pražský hrad pro nás představují významné symboly, které si prezident republiky přivlastňuje, ačkoli patří nám všem,“ opět masturboval Miroslav Kalousek, předseda TOP 09. „Žádný z poslanců ODS se nezúčastní oslav na Pražském hradě. Nemuseli jsme je k tomu vyzývat, každý se k tomu rozhodl individuálně,“ doplnil ho Panevropan a předseda občanských demokratů Fiala…

Celkem 47 procent účastníků průzkumu s odmítnutím účasti na oslavách na Pražském hradě nesouhlasí; vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na Pražském hradu to proto dnes šlo navzdory psychopatům v podhradí vše bez problémů a s patřičnou úctou k 28. říjnu, jen dál pukaly nervy pražské kavárny v čele s kandidátem na prezidenta a mafiánem nezákonných sázek v Chuchli a jeho Fortuně miliardářem Horáčkem, co zběsile sbíral body při trapné trachtaci s numismatikem Bradym…  Pro připomenutí;  ještě je snad pořád platný Trestní zákoník 40/2009 Sb.§ 309 Vlastizrada, § 310 Rozvracení republiky (2) Příprava je trestná. http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-9, nebo jsme už jako na Ukrajině, když tam propukl fašistický Majdan a demokraticky zvolený prezident Janukovyč musel uprchnout z obavy o svůj život…?

Inu, kdo chce prezidenta Zemana bít, vždycky si nějakého toho Bradyho najde, aby nebyl…

PS: Ve čtvrtečních Událostech, komentářích na ČT24 bych zmínil jen zcela neprofesionální výstup redaktora Borka a jeho hosta Miloše Vystrčila z ODS, když velmi vážně probírali naši politickou nesvobodu, když se ministr české vlády Herman nemůže sejít s dalajlámou a čtveřice českých politiků včetně prezidenta Zemana odsouhlasí Tibet jako nedílnou součást čínského území.

Každý profesionální žurnalista by se pochopitelně zeptal, proč to samé usnesení odsouhlasily vlády Velké Británie, Norska či Jihoafrické republiky a proč pro odmítnutí setkání s dalajlámou nebyl odvolán papež František…? Na místě by byla i otázka, zda chudák židovský strýček Brady, který trpěl v Osvětimi pod nacisty, schvaluje Hermanovo přátelství s Landsmanšaftem, jejichž předkové vyvražďovali židy ze Sudet…?

http://www.rukojmi.cz/clanky/2438-herman-nazyva-landsmansaft-ceskymi-rodaky-pisalek-vondracek-dostal-sudetonemeckou-cenu-za-film-o-zabijeni-po-cesku-panek-jeste-dnes-tvrdi-ze-ma-sve-spolupracovniky-v-ceskych-sudetech

ODS je zpět, nabitá Panevropskou unií a landsmanšaftem s Posseltem?

http://www.rukojmi.cz/clanky/2713-herman-jako-analni-politik-co-leze-do-zadku-kazdemu-kdo-mu-udela-dobre-kona-dle-parafraze-na-svejka-nepozvali-jste-na-hrad-meho-strycka-tady-mate-pres-drzku

http://www.rukojmi.cz/clanky/733-lze-sef-ods-fiala-zamerne-nebo-jen-nechce-rict-co-je-lepsi-krast-ci-byt-na-urade-prace

http://www.rukojmi.cz/clanky/1582-vztekly-prelat-halik-navzdory-biskupske-konferenci-dsti-ohen-a-siru-na-prezidenta-zemana-a-chce-hledat-antizemana

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *