Co je Open AI?

V roce 2015 se dala dohromady parta vizionářů, mezi nimi Elon Musk a Sam Altman, s cílem posunout hranice umělé inteligence. Vznikla tak...

návod, jak se dostat do ráje podle náboženských textů

Jak Se Dostat Do Edenu

Cesta do Edenu: Co říkají svaté knihy?

Křesťanství: Víra, Láska, Milost Křesťanství, to je víc než jen náboženství, je to životní styl založený na víře, lásce a milosti. Víra v Boha, stvořitele a spasitele, je základem křesťanského života. Láska k Bohu a bližnímu je přikázáním, které Ježíš Kristus zdůrazňoval. Milost, dar od Boha, nám umožňuje...