Cssfd

Co se děje s ČSSD?

Historie ČSSD Kořeny ČSSD sahají až do roku 1878 a vzniku Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku-Uhersku. Po vzniku...

ministerstvo životního prostředí

Mžp

MŽP chystá revoluci: Co se změní?

MŽP: Hlavní úkoly a cíle Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) má na bedrech ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Jeho hlavní úkoly a cíle se dotýkají oblastí jako je ovzduší, voda, odpady, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí a klimatická změna. MŽP...