Scientologie je nejznámější náboženské hnutí

Muž, pro kterého je důležitá scientologie.

Scientologie je pojem, který během svého života zaslechl určitě každý. Nejde o náboženství typu judaismus a další. V tomto případě se bavíme o náboženském hnutí, jehož vznik není tak dávný. Přesto se z něj stalo celosvětové společenství velkého rozsahu.

  • V Česku není registrováno jako náboženství.
  • Vzniklo v roce 1952.
  • Jeho zakladatelem je L. R. Hubbard.

Scientologie v otázkách a odpovědích

Pojďme si náboženské hnutí zvané scientologie představit co možná nejpodrobněji. Tedy od A až do Z. Ideálně k tomu využijeme několika podstatných otázek a odpovědí, z nichž budete moci načerpat hodnotné informace.

Kdo je to L. R. Hubbard?

Jde o amerického spisovatele, který vydal knihu Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví. Z ní vychází samotná filozofie scientologie. Tento výraz se používá od roku 1951. O rok později založil stejnojmenné náboženské hnutí.

Jaká je hlavní myšlenka hnutí?

Člověk je složen z mysli, těla a ducha. Cílem je čistota duše a vytěsnění bolestivých zážitků. K tomu se mimo jiné používá speciální přístroj označovaný jako E-meter.

Co je to galaktická konfederace?

Tento pojem je v rámci scientologie zmiňován v souvislosti s příběhem o Xenu, kdy měla být na Zemi před 75 miliony lety dopravena miliarda lidí.

Jaké činnosti toto náboženské hnutí provádí?

Založeny byly například rehabilitační a detoxikační programy, které se snaží zbavovat lidí drogové závislosti. Typickým příkladem je organizace Foundation for a Drug-Free World.

Je toto hnutí v Evropě uznáno jako plnohodnotné náboženství?

Ano, některé státy k takovému kroku přistoupily. Je to například Francie, Belgie, Velká Británie, Španělsko, Irsko, Itálie a další.

Kritika náboženského hnutí

Je pravdou, že s vyznavači scientologie se nepojí pouze kladné věci. Během dlouhých let působnosti tohoto směru vznikla spousta kontroverzních obvinění a kritických názorů. Ať už se to týká obvinění o donucených potratech nebo poukazování na manipulaci s jednotlivými členy hnutí, kteří se musí vzdát svého majetku ve prospěch náboženského hnutí.