Judaismus – Jaké jsou principy známé víry

Mezi populární světová náboženství patří například buddhismus, hinduismus a judaismus. Právě poslednímu jmenovanému budeme věnovat větší pozornost. Po vyslovení tohoto náboženství se asi každému vybaví víra židovského národa. Ano, toto náboženství je vlastní především obyvatelům Izraele a může mít i ostatní pojmenování.

  • Mojžíšská víra
  • Židovská víra
  • Izraelská víra

Historie náboženství zvaného judaismus

Pokud hovoříme o vzniku judaismu, je třeba zabrousit do dávné minulosti, zhruba čtyři tisíce let nazpět. Ve své podstatě patří tento náboženský směr mezi ty nejstarší na světě. Za údajného zakladatele považuje židovský národ Abrahama. Tím, kdo dal judaismu jeho podobu a rozšířil ho dál byl údajně Mojžíš. V dnešní době se tento náboženský směr rozběhl v podstatě do celého světa. To mimochodem dokazuje níže uvedená tabulka se zastoupením židovské populace v různých státech.

ZeměŽidovská populace
Izrael80 %
Spojené státy americké2 %
Kanada1,2 %
Francie1 %
Víte, jaké rozšíření judaismu ve světě?

Množství židů pochopitelně vypovídá o tom, jak velké zastoupení má judaismus v dané zemi.

Jaké jsou hlavní principy víry?

Pro judaismus je zásadní jedna důležitá věc. A tou je víra v jednoho jediného Boha. Uznáváno není nic ostatního, ať už jde o posvátná místa, předměty nebo sochy a další věci vzývané v jiných náboženstvích. Tou nejposvátnější věcí judaismu je Jméno Boží, které mezi věřícími nesmí být bráno nikdy nadarmo. Jak ostatně přikazuje třetí přikázání známého Desatera.

Judaismus a jeho maimonidové články víry

Judaismus jako takový nejlépe charakterizuje třináct maimonidových článků víry. My Vám pro lepší pochopení tohoto náboženství představíme některé z nich – Bůh existuje, Bůh je věčný, Bůh je vševědoucí, Bůh je netělesný, Bůh je jeden, Mojžíš byl největším prorokem Izraele, Jedině Bůh sám může být uctíván, Mesiáš jistě přijde a Bůh trestá a odměňuje v posmrtném životě. Přesně tohle je ten pomyslný odrazový můstek judaismu. Hlavní myšlenky, které Vás přivedou k základům této izraelské víry vyznávané mnohými lidmi.