Hinduismus je velice obsáhlým typem náboženství

Opakem ateismu jsou mnohá náboženství, kam mimo jiné patří také hinduismus. Tato víra je třetí nejrozšířenější na celém světě. A to hned po křesťanství a islámu. K hinduismu se dle neoficiálních zdrojů hlásí více, jak jedna miliarda lidí. Pojďme si o hinduismu říci vše podstatné, abyste pochopili smysl této víry.

  • Náboženský koncept.
  • Tradiční indická filosofická víra.
  • Založená na historických duchovních praktikách.

Tak trochu jiné náboženské představy

Hinduismus se z pohledu teorie vzniku světa vymyká běžným typům náboženství. Podle této náboženské víry svět není věčný a je v různých fázích zničen a znovu obnoven. To znamená, že prochází jednotlivými věky, jinak zvanými jugy. Aktuálně jsou známy čtyři, které Vám přiblížíme prostřednictvím tabulky.

NázevTrvání
Krtajuga1 728 000 let
Tretájuga 1 296 000 let
Dváparajuga 842 000 let
Kalijuga432 000 let
Čtyři hlavní jugy, které souvisí s tímto náboženstvím.

Hinduismus, respektive jeho teorie vzniku světa vychází z Manuova zákoníku. V něm je jako jediný bůh označován Brahma.

Hinduismus má spoustu odnoží

Brahma je sice největším bohem, pod ním jsou však další. A těch může být údajně více jak 330 milionů. Hinduismus je zvláštní v tom, že má přemíru nejrůznějších odnoží, zaplavuje věřící hromadou odlišných nauk a pyšní i se sektami. Možná právě proto patří tento náboženský směr asi k těm nejsložitějším na světě.

S hinduismem souvisí také několik hlavních náboženských textů, z nichž se vychází. Jsou to Rámájana, Upanišady, Mahábhárata a Védy. Ty obsahují básně, rituály, písně, filozofické povídání a mnohé jiné důležitosti týkající se této víry.

Hinduismus v mnoha provedeních

Tento náboženský směr má samozřejmě svá další dělení. Dokazuje to hinduismus monistický, panteistický, panenteistický a teistický. Poslední jmenovaný je například zřetelně odlišný od Stvoření a jeho poselstvím je Jeden Bůh. Naopak monistický směr říká, že všechno na světě existuje jako jedna věc. To ostatně praví tato víra obecně, že Brahma je vlastně nedílnou součástí celého vesmíru, existence a všeho kolem nás.