Ateismus znamená absenci jakékoliv víry v Boha

Ve spleti mnohých náboženství, jakými jsou například buddhismus, hinduismus a judaismus existuje také pojem zvaný ateismus. Pod ním ovšem nehledejte žádnou víru v Boha nebo něco podobného. Jde o naprostý opak náboženství, jehož význam a dělení Vám nyní více přiblížíme.

  • Bezbožnost
  • Život bez Boha
  • Absence víry

Ateismus a jeho rozdělení

Ateismus sám o sobě má poměrně dlouhou historii. Objevovat se začal někdy v 16. století. V té době lidé jednoduše začali odmítat bohoslužby. Z pohledu dělení má tento bezbožný směr hned několik označení. Je to například přirozený ateismus, jehož význam bude asi každému zřejmý. Jde o člověka, který nemá představu o víře v nějakého Boha.

Kromě přirozeného ateismu lze narazit i na mnohé další. Je to třeba ten praktický, kdy žijete bez víry. Výjimkou není ani ateismus relativní, výslovný nebo pasivní. V jeho případě sice nevěříte v oficiálního Boha, na druhou stranu věříte v něco svého. Takže slabá víra v člověku je.

Kde žijí největší ateisté?

Na světě je spousta věřících lidí a každý může mít toho svého Boha. Žije však mezi námi i mnoho lidí, kteří jsou ateisté. V níže uvedené tabulce můžete vidět data týkající se zemí, kde je poměrně vysoké zastoupení ateismu.

ZeměMnožství nevěřících
Japonsko31 %
Česká republika30 %
Čína47 %
Irsko44 %
Nizozemí42 %
Jaké země mají největší množství ateistů?

Poměrně široké zastoupení ateistů mají i ostatní státy, kam patří Švédsko, Estonsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.

Ateismus a jeho odnože

Na závěr si pojďme přestavit ještě další pojmy, které úzce souvisí s ateismem. Je to například antiteismus, což je skutečně bojovný ateismus. Tito lidé vidí v náboženství silného protivníka a svým nežádoucím konáním dokonce cílí na jednotlivé církevní organizace. Pokud má někdo apatii k otázce existence Boha, je možné hovořit o apateismu. Abychom vše ukončili v trochu pozitivním duchu, zmíníme ještě pozitivismus. Ten souvisí primárně s kladným myšlením člověka.

Publikováno: 12. 03. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: MichalStrahal

Tagy: antiteismus | apateismus | ateismus | ateista | ateisté | bezbožnost | nevěřící | pozitivismus | víra | víra v Boha