Buddhismus – Poznejte toto náboženství do detailu

Buddhismus je trochu jiným typem náboženství, než je například judaismus. V tomto případě nejde snad ani tak o ryzí náboženství, jako o filozofický postoj k životu. Ve své podstatě se buddhisté povařují za ateisty. K životu však přistupují odlišně než běžný člověk. Ostatně i sám Buddha jako zakladatel buddhismu odmítal kastovní systém.

  • Nejsou žádní bohové.
  • Není třeba jakýchkoliv kněží.
  • Neuctívají se žádné autority.

Buddhismus a jeho dlouhá historie

Prvopočátky vzniku buddhismu sahají zhruba 2 500 let nazpět. V rámci této víry je zmiňován cyklus zrození, života a smrti člověka. Jednou z hlavních postav je pochopitelně Buddha. Toto učení bylo v minulých letech i částečně potlačováno. V dnešní době je tento filozofický postoj v rozkvětu a stává se vyhledávaný mezi mnohými lidmi. Jeho celoevropský výskyt můžete s ostatními náboženstvími porovnat v níže uvedené tabulce.

NáboženstvíVýskyt v Evropě
Buddhismus3 miliony lidí
Hinduismus1,4 milionů lidí
Sikhismus750 000 lidí
Novopohanství1 milion lidí
Buddhismus je velice rozšířeným světovým náboženstvím.

K největšímu potlačování buddhismu docházelo primárně ve 20. letech minulého století. Ve vybraných zemích se však stalo státním náboženstvím. Dokazuje to Myanmar a Bhútán.

Filozofie buddhismu

Buddhismus jako takový razí několik jasných názorů, kterými by se měl spokojený člověk řídit. Je to například tolerance jako základ štěstí. Důležité je si uvědomit rovnost všech bytostí na tomto světě. Buddhisté proto neubližují živým tvorům a zároveň nejedí maso. Tato víra Vás povede k potlačení materialismu, a naopak k posílení ducha. Velký důraz je kladen na moudrost, to znamená logické myšlení a intelekt.

Výše uvedené myšlenky do určité míry tvoří zásady buddhismu. K těm dalším patří například zákaz užívání jakýchkoliv opojných látek, mezi které kromě drog a alkoholu patří i cigarety. Člověk věřící v buddhismus by se měl vyvarovat vulgaritám k ostatním a neměl by zneužívat sexuálních energií. Jednou z podstatných zásad je mimo jiné také nepřivlastňování si cizích věcí. Tedy žádné kradení.

Publikováno: 14. 03. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: MichalStrahal

Tagy: buddhismus | filozofie | láska | Myanmar | náboženství | posílení ducha | rovnost | Tibet | víra