Cssfd

Co se děje s ČSSD?

Historie ČSSD Kořeny ČSSD sahají až do roku 1878 a vzniku Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku-Uhersku. Po vzniku...

štátna príslušnosť

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kľúč k politickým právam?

Definice: Co je státní příslušnost? Státní příslušnost, často zaměňovaná s pojmem občanství, vyjadřuje trvalý právní vztah osoby k určitému státu. Zjednodušeně řečeno, státní příslušnost určuje, k jakému státu člověk "patří". Není to jen otázka místa narození, i když to hraje roli. Získat státní...