Cssfd

Co se děje s ČSSD?

Historie ČSSD Kořeny ČSSD sahají až do roku 1878 a vzniku Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku-Uhersku. Po vzniku...

doba, kdy je něco dočasně zakázáno nebo pozastaveno

Moratorium

Politické moratorium: Kdy se zastaví čas v politice?

Moratorium v politice Moratorium v politice představuje dočasné pozastavení nebo zákaz určité aktivity, často s cílem umožnit diskusi, vyjednávání nebo nalezení kompromisu. Může se jednat o pozastavení platnosti zákona, zmrazení diplomatických vztahů nebo zastavení vojenských operací. Doba trvání moratoria se liší v...