Cssfd

Co se děje s ČSSD?

Historie ČSSD Kořeny ČSSD sahají až do roku 1878 a vzniku Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku-Uhersku. Po vzniku...

čed

Čed

ČED: Zelená naděje, nebo politický kalkul?

ČED a vládní priority Česká ekologická dohoda (ČED) představuje klíčový dokument pro sladění vládních priorit s cíli udržitelného rozvoje. Vláda vnímá ČED jako strategický rámec pro transformaci české ekonomiky směrem k nízkouhlíkové a klimaticky odolné budoucnosti. Mezi priority vlády v kontextu ČED patří...