Palestina a Izrael…

31. Červenec, 2014 – 18:49

Trošku znám Izrael, Jeruzalém i jeho východní část, na severu Sýrii a Libanon, na jihu Pásmo Gazy a Palestinskou autonomii, od Samaří, až po izraelskou zeď na hranicích nedaleko Eilatu, poté Egypt a Jordánsko. Poznal jsem též lokální Araby, co si říkají Palestinci, jejichž národnost je většinou izraelská a jordánská. Jak to tedy bylo doopravdy? Pro úplnou odpověď se musíme vypravit v čase poněkud zpátky; nejen do let kolem roku 1920…

Napřed se vypravil egyptský faraon Merenptah, třináctý syn faraona Ramesse II., na vojenské tažení na Blízký východ. Vše nechal vytesat do stély, kde se v hieroglyfech zmínil také o svém boji s vojáky Izraelského království. A jelikož to bylo v roce 1215 př. n. l., máme jasný textový důkaz, že Židé žili na svém nynějším území už pár tisíciletí před naším letopočtem. Ve 40. roce před n. l. byl na trůně krále Judska Herodes Veliký. Zahájil svou politickou kariéru pod ochranou svého mocného otce, idumejského vojevůdce a zemského správce Antipatra. Po jeho smrti, ve víru římské občanské války, vystoupil Herodes ze stínu a začal usilovat o moc v Judeji. Jelikož jeho otec byl z rodu Idumejců, nebyl Herodes nikdy za Žida plně uznáván. Aby získal alespoň nějaké zdání legitimity v kruzích židovské kněžské aristokracie, oženil se s krásnou Mariammé, vnučkou velekněze Hyrkána II.http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0462-25.jpg

Bar micva u Západní zdi v Jeruzalémě…

Teď si vysvětleme, co to Palestina vlastně je. Oficiálně se latinský termín Palaestina začal používat po potlačení druhého židovského proti římského povstání, kdy Šimon bar Kochba prohrál a spousta Židů, kromě více než půl milionu zabitých a umučených, se vydala do diaspory v cizině. Mnoho Židů však nadále v Judaei zůstalo a jejich potomci tam žijí podnes. Termínem Pelišah – Palestina, podle Filištínů, nahradili Římané původní název Judaea, aby se vymazala jakákoli vzpomínka na židovský národ, který během necelého jednoho století dvakrát povstal proti Římské říši…

Pak císař Hadrián zakázal Židům judaismus, popravoval jejich učence a nesměli používat ani vlastnit pět Mojžíšových knih – Tóru. Na místě Jeruzaléma nechal postavit římské město Aella Capitolina, do kterého byl Židům vstup zakázán. Stalo se hypoteticky to, co o více než tisíc osm set roků později udělal Hitler s Židy i ČSR. Napřed norimberskými zákony proti Židům, poté po Mnichovu, když Čechy a Moravu přeměnil ve virtuální název Protektorát Böhmen und Mähren. Hitler poté vedl válku s celým světem, stejně jako Římané. Když ale museli odtáhnout, vstoupili v roce 635 do Jeruzaléma muslimové a tzv. palestinské území se dostalo pod vliv islámu. Poté křesťané vedli pár “křížových výprav” a vyhlásili Jeruzalémské království, v 16. století se stala Palestina součástí Osmanské říše, aby se na konci I. světové války po porážce osmanského Turecka změnila v britský protektorát…

Takže tato “hrdinná Palestina” nikdy ve své tisícileté historii neměla svůj stát, svého vůdce, ani svůj jazyk palestinčinu, natož nějakou kulturu. Dnes se ale hrdě hlásí ke kultuře arabské a k islámu, když k oběma se dostali až v sedmém století. Židé, kteří podnes mluví hebrejštinou a měli spoustu králů a vůdců, ale prý vládli tomuto území “jen” 414 roků? Kolik roků na něm vládli lokální Arabové, co si říkají Palestinci? Umělý stát Palestina byl napřed vazalem Římanů, potom Byzantijců, vojsk chalífa Umara II, Osmanů, evropských křižáků a nakonec Britů. Dvě izraelská království měla ve své historii na sto panovníků a vládců i svůj jazyk hebrejštinu, Desatero, Starý zákon, bohatou kulturu i architekturu – dva Chrámy a nejpopulárnějšího člověka světa – Ježíše Krista. A jen tak mimochodem získali vědci židovského původu již 176 Nobelových cen, muslimové pouze sedm, včetně Ärafatovy Nobelovy ceny míru, kterou mu po jeho smrti stejně loupeživí islamisté ukradli…

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Kvě 18, 2016: Nenávistí vůči Židům byli posedlí nejen Karel IV. a Hitler, ale i Richard Wagner, Jan Neruda, Voltaire, Goethe, Dostojevský, Petr Bezruč i Xaver Šalda a další… | BezPolitickeKorektnosti.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *