Těžko usoudit pod vlivem jaké halucinogenní látky byl pisatel slov o tom, jak nacionailsta Žirinovskij navrhuje polskému ministerstvu zahraničních věcí rozdělení Ukrajiny a připojení jejich západních oblastí k Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Pohoršující se pisatel dále tvrdí, že vůči Polsku je to vzhledem k tomu, jak si ho v roce 1939 rozdělili Stalin s Hitlerem, kteří se společně dopustili genocidy polského národa, hrubá neomalenost a vyvolávání duchů nacismu a komunismu. Prý lepší důkaz o své agresivitě a vyhrožování sousedním zemím Rusko podat nemohlo. https://www.youtube.com/watch?v=DxB6LLjkFrc

Populista, bavič a bouřlivák Žirinovskij se od svého politického začátku ucházel o přízeň pravé části ruského politického spektra. Šířil nacionalistické a sexistické předsudky. Ženy by podle něj měly sedět doma, brečet, látat a vařit. Přijde ještě doba, kdy ruský voják omočí své holínky v Indickém oceánu, prohlásil. Jako pětinásobný kandidát na úřad prezidenta byl sice vždy bez šancí, potrpěl si však na pronášení nesmyslných výroků. „Biškek byl dřív malá vesnička s dobytkem, ovcemi a velbloudy. Zvykli si, že za sovětské éry Moskva jen dávala. Teď si myslí, že v nových poměrech to bude pokračovat.“ Kvůli těmto výrokům se oficiálně ve středoasijském Kyrgyzstánu stal nežádoucí osobou, zvláště když také navrhl zabavit zemi jezero Issyk-Kul jako kompenzaci dluhu vůči Moskvě.Julia Tymošenková

Deset tisíc tun vážící meteorit se před rokem rozpadl nad ruským Uralem se silou 500 kilotun atomových bomb (30 Hirošim), zapříčiňujíc podle zprávy NASA a ruského ministerstva vnitra přes 1200 zranění a dále poškození tisícovek budov ve městě Čeljabinsk. Velkohubý Žirinovskij tenkrát v rámci svobody projevu řekl ruským médiím, že meteorit byl ve skutečnosti testovací zbraní USA. Hloupost? Jak to víte? „Vesmír má své vlastní zákony… Nic odtamtud nepadá… Pokud něco spadne, dělají to lidé. Lidé jsou iniciátory válek a provokací.“ Dodal Žirinovskij a blažilo ho, jak zase někoho dokázal rozhodit.

A další ptákovina, kterou může brát vážně jen pisálek, blahoslavený chudý duchem; poslanecký klub Liberálně demokratické strany Ruska rovněž navrhl ruské vládě obrátit se na Japonce s doporučením zahájit konzultace o přesídlení obyvatel ostrovů na ruské území. Rusko je prý o řád bezpečnější než japonské ostrovy, ohrožené takovými živelními pohromami, že Japoncům „v dohledné perspektivě “ hrozí vyhynutí. Nebyla to nemorální řeč vůči občanům země, co tolik trpěli během Hirošimy a Nagasaki…? Kde byli naši moralisté, aby vše prohlásili za neslušný ruský návrh…?

Uvědomme si fakt, že Žirinovskij není brán vážně žádným seriózním politikem, těmi ruskými na prvním místě. Jedině idiot může napsat, že v dopise Polsku jde o neslušný ruský návrh. Nejde o ruský návrh, ale o Žirinovského běžný blábol, kterých vyplodí denně několik a nikdo soudný se nad nimi už nepozastavuje. Váha jeho slov je prostě nulová, ne však pro naše pisatele, kteří jen čekají, co kdo v emocích vysloví. Ani Karas není taková hyena. To by musely být neslušné návrhy rovněž vůči Japonsku, Kyrgyzii, vůči ženám či USA.

Což tak se podívat na opravdový sled událostí, které vyprovokovaly inkriminovanou smlouvu Ribbentrop – Molotov – “Smlouvu o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik”, která byla podepsána až 23. srpna 1939. Nebýt dávno předtím stejné iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani tento pakt. Polský ministr zahraničí Józef Beck totiž podepsal počátkem roku 1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem. Prospělo to nacistickému Německu dostat se z mezinárodní izolace, do níž upadlo po nacistickém uchvácení moci a požáru Říšského sněmu.

A pak byl 26. ledna 1934 podepsán Německo-polský pakt o neútočení, Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí. Polský velvyslanec v Německu Józef Lipski byl pozván Hitlerem 20. září 1938 do jeho sídla v Berchtesgadenu. Na konci rozhovoru s Hitlerem Lipski píše: „Důrazně jsem zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před Ruskem, a že zamýšlí provést emigraci do kolonií, po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem, jako řešení židovské otázky“. Dále Lipski píše: „V té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě…“ Jak Poláci chystali válečný konflikt s ČSR a jak na to doplatili

Na podzim 1938 se Beck rozhodl nezávisle a bez konzultace s jinými státy do konce října zbavit Židy polského občanství, a tím znemožnit možnost návratu do země, 70.000 občanům židovského původu žijících mimo Polsko, většinou v Německu a Rakousku. Polsko se ještě v listopadu 1938 a pak 15. března 1939 dělilo o československou kořist. „16. dubna Sověti 1939 předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR… Nemůže být žádných pochyb, že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ řekl Winston Churchill. Všechny protihitlerovská snahy SSSR se tak minuly účinkem, proto následovala smlouva Ribbentrop-Molotov…

Poláci 2. října 1938 anektovali část Těšínska o rozloze 869 km2. Nadpoloviční většina obyvatelstva obsazeného území se hlásila k české národnosti. Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Přes 30 000 Čechů a více než 5 000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do Protektorátu Böhmen und Möhren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř, než později Němci…

Tenkrát byl odmítnut slib Rusů, že ochrání Československo, stejně tak nabídli dnes pomoc Ukrajině, ale byli opět nevyslyšeni. Nebylo to pro Stalina tak snadné, ať byl zločinec nebo ne. Věděl totiž, že v lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Józef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz. Znal volání po vládě pevné ruky, které roku 1926 vyslyšel maršál Józef Pilsudski, co zavedl v Polsku už v roce 1926 vojenskou diktaturu, jež vedla k politické i národnostní perzekuci a potlačování demokratických principů a práv. Co asi měl Stalin dělat, když navíc všehoschopná Varšava už v roce 1938 zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou.

A zatímco na Majdanu plápolají vlajky Benderovců, co vyvraždili koncem 30. let minulého století na 130 tisíc Poláků, stoupá dnes v Maďarsku a Rumunsku zájem o strategicky významné oblasti Západní Ukrajiny. Nakolik reálná je hrozba pro celistvost země? Tady je mínění profesora Středoevropské univerzity v Budapešti Rubena Mnacakanjana: „V Zakarpatí existuje odedávna maďarská diaspora. Svého času vydávalo Maďarsko těmto ukrajinským občanům pasy etnických Maďarů. Jeho majitelé mají možnost bez překážek vycestovat do Maďarska a získat tam práci. V Zakarpatí byl vytvořen plný cyklus vzdělání v maďarštině, od mateřských škol do univerzity. Avšak jak bude reagovat Budapešť na ten či jiný vývoj událostí na Ukrajině, nedá se zatím dost dobře odhadnout…“

Ještě na začátku týdne Karas hlásil, jak jen pár stovek ukrajinských vojáků zůstává v ruských službách; a ejhle, dnes už je to prý 16 tisíc z celkového počtu 18 000, z nichž část zůstane jako občané Ruské federace, ale bez uniforem. Jejich manželky jsou totiž Rusky a příbuzní na místních hřbitovech. A Tataři budou dělat referendum o tom, jestli mají odejít do Turecka, nebo zůstat na Krymu, kam už prchly tisíce Ukrajinců za lepším životem. Počkáme do zítřka, o kolik jich zase bude víc. Za několik dnů už přes dvacet tisíc obyvatel Krymu dostalo ruský pas, změnilo si poznávací značky na autech za ruské, také hřivny za rubly. A bývalý náš ministr obrany a velvyslanec v Rusku Dobrovský tvrdil, že Západ udělal chybu, když bez reakce přijal prohlášení Lavrova v RB OSN, že Rusko bude bránit své rusky mluvící občany všude ve světě. Byl tím tak rozhořčen, že nestačil říct, že přece totéž aplikují odjakživa především USA. Jen dodal, že následky násilného připojení Krymu k Rusku budou fatální…

Literární noviny – Tereza Spencerová: …“A ruská lákadla jsou velká; nabízejí plat pětkrát vyšší, než v ukrajinské armádě, poznamenal jeden z ukrajinských kapitánů s tím, že pětinásobné jsou i slibované penze, a co víc, lze je dostat o dvacet let dříve, než v ukrajinské armádě. Přeběhnutí asi bude vcelku automatické pro vojáky, kteří pocházejí přímo z Krymu, což se týká většiny příslušníků ukrajinského námořnictva, nicméně Kyjev nevylučuje, že přijde i o řadu etnicky ukrajinských důstojníků. Putin nařídil zvýšit na Krymu všechny penze na ruskou úroveň, což v praxi znamená jejich takřka zdvojnásobení. Bratru na 36 miliard rublů…“

„Já, Denys Berezovskyj, přísahám věrnost obyvatelům Krymu a zavazuji se k jejich ochraně, jak stanovují (vojenské) směrnice,“ přečetl z prohlášení na tiskové konferenci Berezovskyj, kterého do čela ukrajinského vojenského námořnictva jmenoval úřadující ukrajinský prezident Oleksandr Turčynov, včera na tiskové konferenci v Sevastopolu přísahal věrnost obyvatelům Krymu. Kyjev ho následně formálně zprostil velení a do čela námořnictva jmenoval admirála Serhyje Hajduka. Ukrajinská prokuratura začala Berezovského stíhat kvůli vlastizradě. Tymošenková žádá o vstup Ukrajiny do NATO. Přesně před patnácti lety, jen několik dní po oficiálním vstupu ČR do NATO, zaútočila vojska NATO proti Jugoslávii.

Šlágrem v médiích je nyní rozhovor Tymošenkové s bývalým místopředsedou ukrajinské bezpečnostní rady Nestorem Šufryčem. Ve dvouminutovém úryvku expremiérka prohlašuje, že je „sama odhodlána vzít do ruky zbraň a střílet“. Ruská politika na Krymu podle Tymošenkové překročila únosné hranice. „Je třeba se zbraní v ruce bít do těch zatracených Rusáků včetně jejich vůdce,“ uvedla ukrajinská politička… Určitě za to může Žirinovskij…

Inu, jedním z hlavních důvodů, proč se ukrajinští vojáci z Belbeku odmítali vzdát, byl jejich vzpurný plukovník Julij Mamčur. Pak se vzdal a odjel s ruskými důstojníky na kotviště černomořské flotily v Sevastopolu, údajně šlo o únos. Spíš má patrně strach, aby nebyl souzen jako Berezovskyj pro vlastizradu… http://www.youtube.com/watch?v=83akVAbFfRc

http://www.liveleak.com/view?i=34e_1392746107

http://www.youtube.com/watch?v=ie0rj0l85Q4

http://www.youtube.com/watch?v=qtqQeJ315nw

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-os