Soud chce na 14. dubna předvolat dva roky účelově hledané svědky; ne však oběti, na které měl údajně Babiš donášet na StB, aby poté trpěli v totalitním vězení, ale bude vyslýchat jako svědky paradoxně bývalé příslušníky Státní bezpečnost – třeba důstojníka StB Júliuse Šumu. Není to zvláštní; prohlašovat nedůvěryhodné „estébáky“ za zločince, ale pak jim uvěřit, když mají svým komunistickým svědectvím zachránit ostudu Ústavu paměti národa…?

Je to pro Babiše značně stresující záležitost; je titulován jako antibabiš, lex Bureš či lex Babiš, do toho zášť Kalouska, který jízlivě tvrdil, že už Lenin říkal, že stát bude jedna velká fabrika, která bude vědecky řízena. Prý Babiše řídí přímo z Moskvy… „Jestliže náš pan předseda Karel Schwarzenberg byl dlouhá léta v exilu a z toho exilu podporoval demokratický disent, tak naše strana těžko může spolupracovat se stranou, v jejímž čele je předseda, který práskal komunistické Státní bezpečnosti, která demokratický disent potírala,“ řekl zvrhlý Ferdyš Pištora.

V roce 1984 získal Kalousek titul inženýra, když už byl členem Československé strany lidové, aby se společně s komunisty stali součástí Národní fronty ČSSR, jež byla řízena ÚV KSČ. Špíny od bývalého člena Lidovců v komunistické Národní frontě není nikdy dost. Svoje selhání, když v roce 2006 nabídl koalici se socialisty a komunisty, zdůvodnil: „Udělal jsem něco, co omluvit nelze. Neměl jsem na vybranou. Mohl jsem tiše chcípnout v křoví. Byla to provokace, byla to hra….“

Přidala se i „obrozená“ ODS, resp. její nový šéf Petr Fiala, ve svých projevech frázovitý až patetický, s přehnaně hraným idealismem. Tvrdí, že prezident si kladl podmínku, jak obejít lustrační zákon ve prospěch pana Babiše, kvůli které nová koalice vyvolala mimořádné jednání Poslanecké sněmovny a projednávala služební zákon, čímž prý budeme mít dvě kategorie lidí; Babiše, pro kterého dosavadní pravidla neplatí a mění se kvůli němu zákony, a pak všechny ostatní, pro které pravidla platí a zákony musí dodržovat. Přitom všichni voliči, kteří dali své hlasy ve výši skoro 19 procent hnutí ANO, věděli, že Babiš je podezřelý ze spolupráce s StB. Vox populi, vox dei…?

A Babiš se stoickým klidem jen včera poznamenal z Bratislavy, že byl ve dvojím ohni; pokud by jel pouze k lustračnímu soudu, haněli by ho, že skrz své soukromé věci zanedbává práci ministra financí. Pokud by tomu bylo naopak, zněly by připomínky, že se vyhýbá soudu s tím, že dělá, jak důležité má rozhovory se slovenskými vládními činiteli. Dobrá zpráva pro daňové poplatníky; letěl soukromým letadlem, jezdil po Bratislavě soukromým autem. Náklady pro stát skoro žádné. Ke všemu archivní svazek nového českého ministra financí poukazuje pouze na nevědomou spolupráci šéfa hnutí ANO s komunistickou Státní bezpečností. Prohlásil to u bratislavského soudu jako svědek její bývalý důstojník Andrej Kuľha.

Mnistr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, se dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkajícími se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců. Prezident Havel nechal poté jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, jenž nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě. Pokud vím, Babiš disidentem nikdy nebyl, takže je pochybné, že by jeho svazky byly Rumlem skartovány….

„Po analýze skutečností jsem vyhodnotil, že nejde o vědomou spolupráci (Babiše s StB) a spis jsem odložil do archivu,“ prohlásil Kuľha. K Babišovu svazku se u StB dostal v roce 1987, tedy pět let poté, co se nynější miliardář slovenského původu údajně stal spolupracovníkem StB. Kuľha u soudu také potvrdil, že Babišův svazek byl veden chaoticky a že v něm chyběly dokumenty. Zpochybnil rovněž okolnosti, za jakých byl Babiš údajně ke spolupráci s StB získán. „Verbování se má uskutečnit v konspiračním bytě, v tomto (Babišově) případě to byla údajně vinárna,“ řekl Kuľha, jenž zpochybnil své předchůdce, kteří si vymysleli gogolovské mrtvé duše, včetně agenta Bureše, jen aby měli aktivitu, čárku a prémie.

Babiš dlouhodobě popírá, že s StB vědomě spolupracoval; uvedl, že za komunismu coby pracovník československého podniku zahraničního obchodu pouze přišel do kontaktu s příslušníky StB. Odmítl ovšem, že byl jejím agentem. U bratislavského soudu se Babiš domáhá změny verdiktu, aby v archivních svazcích nebyl veden jako agent StB. Přece agent nečinil chemické rozbory. “StB jsem předal analýzu, proč by nebylo vhodné dovážet syrské fosfáty. Popsal jsem špatnou kvalitu této suroviny a zdůvodnil negativní dopady na životní prostředí při případném dovozu do Československa, a to kvůli velké prašnosti…“ Nebo, že by byly syrské fosfáty zločineckým zbožím…?

A nyní s dovolením připomenu několika úryvky, co jsem již o kauze Babiš-Bureš napsal ve svých minulých textech. Do evidence StB se dostali i lidé prokazatelně bezúhonní a požívající všeobecné vážnosti, například kardinál František Tomášek, lustracemi by neprošel dokonce ani in memoriam státem vyznamenaný František Kriegel, který jako jediný statečně nepodepsal ponižující moskevské protokoly v srpnu 1968, nemluvě o řadě členů tzv. prověrkových komisí, o kterých se vědělo a ví, že nikomu neublížili, ba že se pokoušeli zachránit druhé? A ti, kdož  byli v seznamech právem, o ty se postaral ministr vnitra Sacher, co prostě svazky zavčasu skartoval…

Herec Jan Kanyza za normalizace údajně předával komunistické Státní bezpečnosti (StB) informace o exministrovi kultury Vítězslavu Jandákovi. V seznamech StB byl veden jako agent s krycím jménem Honza a podle zápisu údajně spolupracoval v letech 1975 až 1984. Byl však soudem osvobozen, navzdory Landovskému, který ho udal. Evidován StB byl rovněž zakladatel Jazzové sekce Karel Srp v letech 1976 až 1982, nejprve jako důvěrníka a od roku 1979 jako agenta s krycím jménem HUDEBNÍK.

(Babišův otec Štefan Babiš byl po příchodu do Strojexportu vyslán do Etiopie, kde prodával české obráběcí stroje. Následně byl přeložen do Paříže; zde celá jeho rodina žila do roku 1961. Právě tam začal Andrej chodit do základní školy zřízené při tamním československém velvyslanectví. Po návratu z Francie byl otec vyloučen z KSS a propuštěn z práce, asi tři roky pak rodinu živila matka, která pracovala ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu… V roce 1980 vstoupil Babiš do KSČ a v roce 1993 vytvořil firmu Agrofert. Začátkem roku 1995 pak došlo k navýšení jeho kapitálu švýcarským investorem. Vývoj Agrofertu je spojen též s americkou bankou Citibank, která podniku poskytla úvěr ve výši 4 milionů dolarů. Babiš nedávno prohlásil, že jeho hlavním majetkem je 28 listinných akcií reprezentujících 100 procent základního jmění Agrofertu. V listopadu 2011 založil občanskou iniciativu nazvanou ANO – Akce nespokojených občanů.)

Zesnulý ministr kultury Pavel Dostál k lustračnímu zákonu 20. května 1997 mj. řekl: …“Od samého začátku celé kausy jsem byl proti lustračnímu zákonu. Dnes je to procházka růžovým sadem být proti lustračnímu zákonu, protože to, co se dělo ve Federálním shromáždění v přímém televizním přenosu, to byla hysterie. Na první pohled člověk páchal politickou sebevraždu, když vystoupil a řekl, že nesouhlasí s tím pozměňovacím zněním, které nejvíc do tohoto zákona přinesla ODS.

…Čas dal ale za pravdu mně. Nebyla to politická sebevražda. Většina těch, kteří se obrátili k soudu, svůj spor s Ministerstvem vnitra, ale hlavně s Janem Rumlem, který v této souvislosti potrestá raději 9 nevinných, než aby mu jeden viník utekl, většina lidí své soudní spory proti Ministerstvu vnitra vyhrála. Na druhé straně upřímně řečeno, je jim to houby platné. Mají cejch lustrátů. Je to strašný cejch. To je možná horší, než byl kastrát. Kastrát aspoň mohl zpívat na kůru, lustrát je dodnes honěn po novinách.

…Je to hanebný zákon, je to ostuda našeho právního řádu. Máme se zač stydět. Ostatně pan prezident zřejmě věděl, proč lustrační zákon nepodepsal. …Náš společný dlouholetý přítel Petr Uhl končil svůj projev ve federálním parlamentu týkající se lustračního zákona zoufalým zvoláním: Paní a pánové, vzpamatujte se. Nedopusťte, aby tento zákon zašpinil náš právní řád. Chtěl bych parafrázovat Petra Uhla: Paní a pánové, vzpamatujme se a nedopusťme, aby tento zákon dál špinil náš právní řád…“

V roce 1992 z lustračního zákona federální Ústavní soud vypustil kategorii “důvěrníků” a “kandidátů tajné spolupráce” – tedy lidí, kteří o svém vytipování vůbec nemuseli vědět. (Tyto spisy zkoumala lustrační komise, vedená Jaroslavem Baštou; jen u 13 z 300 případů usoudila, že šlo o vědomou kolaboraci.) V roce 2001 český Ústavní soud schválil i prodloužení platnosti lustrací. Stát podle něj smí vyžadovat od lidí ve veřejné službě věrohodnou věrnost principům demokracie – byť soud dodal, že je “přesvědčen o dočasnosti lustračního zákonodárství” a jeho klesajícím významu v čase. Vztahuje se totiž jen na lidi narozené před 1. prosincem 1971.

“Korektně a slušně udělaná lustrace by mohla trochu vyčistit vzduch – ale asi nic víc,” uzavíral před více než dvaceti lety v Lidových novinách svou úvahu o lustracích Jan Sokol. “Stejně se budeme muset smířit s tím, že svobodná společnost roste pomalu a chemickým postřikem nevznikne.” V roce 2011 vnitro vydalo 4183 osvědčení, z nichž 71 (necelá dvě procenta) bylo pozitivních. O rok později jich bylo skoro dva tisíce, z toho 36 pozitivních.

Andrej Babiš vědomou spolupráci s StB na úrovni agenta popírá, a proto se s bratislavským Ústavem paměti národa soudí.  Bývalý důstojník tajné služby Andrej Kulha tvrdí, že Andrej Babiš na 98 procent agentem StB nebyl a jeho spis je zfalšovaný. Z manipulace se spisem obvinil bývalé kolegy, s nimiž se dostal před sametovou revolucí do konfliktu…

Upřímně, je mi ukradená StB, stejně jako osnovatelé pučů CIA, nebo KGB, resp. GRU. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. StB je něco jako realizace Vlasteneckého zákona v USA. Vlastenecký zákon – Patriot Act. Také já musel při nástupu do redakce Moravskoslezského dne projít onou ponižující procedurou a počkat si na lustrační osvědčení, podepsanou tehdejším ministrem vnitra Langošem. Pokud bych tyto výše jmenované “bezpečnostní” organizace dal na váhy, bylo by zcela jasné, která z nich nadělala víc škody než užitku. Není to náhodou tak, že ne StB, ale CIA je zodpovědná za miliony zákeřně zabitých ve vylhaných válkách ve jménu svobody a demokracie; Vietnam, Korea, Irák, Afghánistán, Libye, Egypt, Sýrie…

Proč nemají v USA lustrační zákon pro agenty, příslušníky a spolupracovníky CIA? Troufalý dotaz? Že by StB spáchala víc zločinů? Zatímco CIA páchaly jen převraty cizích vlád, u nás tolik populární puče; v Salvadoru, Ekvádoru, Íránu, Chile, na Grenadě, Haiti, Nikaragui…? A k tomu mučení vězňů ve věznicích Guantanámo a Abu-Ghrajb nebo deportace podezřelých do států, kde je povoleno mučení, a ještě stovky zabitých civilistů a svatebčanů v Afghánistánu. Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně už roku 1966 tzv. “Forum World Features”, aby dodávala vybraným 150 novinářům v 50 zemích světa články, které musely být otisknuty, za účelem manipulace veřejným míněním dle potřeb a zájmů vlády USA. V roce 1977 zjistil Carl Bernstein, proslavený svojí úlohou při odhalení aféry Watergate, že více než 400 amerických novinářů tajně spolupracuje se CIA. Jejich tajná úmluva existovala již od roku 1952. Bernstein odhalil, že CIA sama infiltrovala do největších amerických médií své speciálně vyškolené žurnalisty… McCarthismus

V dubnu 1978 prezident USA Jimmy Carter vytvořil tzv. Správu mezinárodních vztahů. V rukou tohoto prezidentského úřadu za půl miliardy dolarů ročně a s devíti tisíci zaměstnanci bylo soustředěno řízení a sledování tisku, rozhlasu a televize, filmů, výstav, dokonce celého systému vzdělávání zahraničních studentů… Ještě v roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA James Lilly při výslechu pro americký senátní výbor, že schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií zůstávají i nadále běžnou praxí.

A bonbónek na závěr; američtí agenti CIA podle deníku The Guardian sledovali mobilní telefony 35 světových politiků. Mezi nimi byli německá kancléřka Merkelová nebo členové francouzské, španělské či italské vlády. Až 60 tisíc hovorů denně. Služba měla získat více než 200 kontaktů na světové lídry. Všechny výše popsané události byly v přísném rozporu s Ústavou Spojených států. Co by na to asi řekli Kalousci, Schwarzenbergové a Fialové, pokrytečtí kritici estébáckých metod, přitom druhým dechem velebící CIA se svatozáří?  A kdo je vlastně “promopro” exministr obrany ČR Alexandr Vondra? Bývalý velvyslanec Česka v USA, držitel medaile od ” National Endowment for Democracy” (NED)…?

A co že je tato “National Endowment for Democracy”, neboli Národní nadace pro demokracii? Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA…” Takže, co by se dělo, kdyby byl Andrej Babiš agentem CIA; mohl by být ministrem Sobotkovy vlády? Bylo by to též nemorální…? Jakto, že mohl být příslušník SA i Wehrmachtu Kurt Josef Waldheim prezidentem Rakouska i generálním tajemníkem OSN…? V roce 1938 přijali dvanáctiletého Ratzingera do Hitlerjugend Třetí říše. Když byl v roce 1943 přijat k letectvu, prošel i výcvikem pro pěchotu. Přesto byl ve Vatikánu zvolen sborem kardinálů nazývaným Konkláve jako papež Benedikt XVI…

Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení a tsunami, úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji roky sucha, ani hladomor a místo sopky sem tam vybuchne jen parovodní potrubí, co nezažila 68 let válku, dokáže během 24 let dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků, tunelářů, kariéristů a zdivočelých pokrytců…

Inu, stojím za Babišovými slovy rovněž s otazníkem: „Jsem zvědav, když to vyhraje, jestli se mu všichni omluví,“; těmi slovy je myšleno primárně ODS a TOP 09, jejichž jediným programem je akce „antibabiš“…

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-pravnikem-kyselou-o-lustracnim-zakone-fs1-/domaci.aspx?c=A131105_145834_domaci_zt

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-os