Kde je chyba? Většina Číňanů slaví výročí narození Mao Ce-tunga…

28. Prosinec, 2013 – 9:52
Náměstí Nebeského klidu - Peking...Foto: Břetislav Olšer

Náměstí Nebeského klidu - Peking...Foto: Břetislav Olšer

Přistát v Pekingu na největším letišti planety není jen tak, nahrne se vám krev do mozku, jelikož jste v nejlidnatější zemi světa a ještě zrovna ve „zlatém týdnu“, kdy Číňané slaví výročí založení Maovy ČLR. A Mao, narozený 26. prosince 1893, je stále populární; na zápalkách, tričkách, mnoho hrníčků se jím pyšní, nechybí transparenty, fronty k jeho mauzoleu na největším náměstí světa, o nadšení pěti procent čínských komunistů ani nemluvě.

Mao je prostě v kurzu, bez trestu za propagaci hnutí podporující násilí a rasovou nenávist… Mao Ce-tungovo nabalzámované tělo je uloženo na náměstí Nebeského klidu – Tchien-an-men a vláda v Pekingu se k němu dosud odvolává jako k nejzazšímu zdroji své legitimity. Až na čestné výjimky se s ním stále ještě nedokázali vypořádat ani západní badatelé, ačkoli se alespoň někteří z nich již vypořádali s Leninem a Stalinem. Žádný soudný člověk by si nepověsil doma na stěnu portrét Hitlera. Sbírat plakáty, odznaky, bysty a jiné kýče s Mao Ce-tungem je však v západních zemích považováno za přijatelné a módní.

Já ale na ně nemám; ani v užívání asi 6000 znaků. Největší slovníky jich však obsahují kolem 80 000. Čína je totiž jin a jang, Říše středu a mistr ve znacích a symbolech. Ovšem nejlepší. Třeba když čínské železnice přepravily za den 8.928.000 pasažérů. V provozu bylo celkem 3579 vlakových souprav. Čína je zkrátka jedničkou také v železniční dopravě, kterou rozšířila až do Tibetu… Pokud máme dnes komunisty potírat stejně tvrdě jako nacisty, nebylo by na čase se rozhlédnout po Česku, Německu nebo Polsku a Rakousku, jestli zde už nestojí pro ně připravené nové koncentrační tábory s plynovými komorami a krematorii…? To vše měl pro komunisty, Židy či ruské a spojenecké vojáky Hitler pečlivě přichystáno.

Hladomory, bída a utrpení, na které doplatily miliony mužiků a carských nevolníků v 19. století, nechává “neonacisty” zřejmě klidnými, zato ví z doslechu o nebetyčných stalinských zločinech. Ano, nacisté likvidovali lidi kvůli jejich „podřadné rase”, komunisté zase pro jejich špatný třídní původ, ale předtím to byli ruští carové, kteří ničili a zabíjeli své otroky pro obojí z těchto “zlých vlastností” bídou, epidemiemi a pogromy či sekerou. O tom se však mlčí. Není to “in”, mluvit dnes o samozvané carské aristokracii, i když je nepopíratelné, že komunismus minulosti byl se zločiny jedna ruka. Ovšem že by ještě dnes byl nebezpečnější než nacismus…?http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0204-t-6006.jpg

Tibet – Lhasa… 2012

Princip carského “samoděržaví” vycházel z byzantské tradice a odrážel prvky východního despotismu, převzatého od někdejších mongolských nájezdníků a vládců Rusi. Gosudar-imperátor tak držel ve svých rukách veškerou výkonnou, zákonodárnou a soudní moc. Drtivá většina carského rolnictva byla hluboce zakořeněna v nevolnickém systému a těžko se přizpůsobovala požadavkům té doby. A ta negramotnost. Kam se hrabe doba temna. Carské Rusko mělo 70 procent analfabetů ze 128 milionů obyvatel. Jedině Židé mezi nevolníky díky svým schopnostem přirozeně vynikali. Měli vzdělání, obchodní zkušenosti i sociologické chování v nepřátelském prostředí. Měli styky a přehled. A měli peníze, což byl důvod, proč je Hitler v počtu šesti milionů vyvraždil.

Hitler, Stalin a Mao jsou údajně největší vrazi v dějinách lidstva. Hitler byl psychopat, co měl jasný cíl; zničit komunisty a Židy, aby je připravil o miliardové majetky. Stalin byl pragmatický vrah, který se jen bránil nacismu a nechal vyvraždit tisíce bělogvardějců, co jako důstojníci byli v jeho armádě. Měl obavy, že se přidají k Hitlerovým vojskům, které postupovaly sovětským Ruskem směrem na Moskvu, zatímco Spojenci čekali, až se Rudá armáda vyčerpá a vykrvácí, když Stalinovi vojáci šli od Stalingradu několik let jen v blátě, zimě a hladoví, aby nacisty zatlačili až k Berlínu. Nic jiného, než zákopy nepoznali ti, kdož přežili tyto nepředstavitelné útrapy. Ještě nacisté ani nepřekročili hranice Sovětského svazu a už v pobalstkých zemích, Finsku a Ukrajině vznikaly nacistické protisovětské bojůvky, včetně Banderovců.http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0521-e28093-kopie.jpg

Politologicky lze v Pobaltí i ve Finsku zjistit pokračování politicko-mocenských systémů, od pravicových buržoazních vlád, k vládám militaristickým až k vládám fašistického typu. V pozadí vždy najdeme dohody s Německem, centrem reakčních sil. Ve Finsku byl předstupněm k fašismu prezidentský systém, kdy vzniklo hnutí pod názvem Lappua. Název byl zvolen podle místa, kde bylo centrum finského fašistického hnutí. O členy tohoto hnutí se intenzivně zajímala německá rozvědka s cílem získat zde agenty pro špionážní službu proti sovětskému státu. Fašistické hnutí Lappua se sytilo ideologickými myšlenkami italského fašismu a uspořádalo pochod na Helsinky v roce 1930. Zákazem komunistické strany se částečně fašistické hnutí zklidnilo a nový pravicový ministerský předseda P. E. Svinhftvud dostal diktátorské pravomoci a vyhlásil zákon na obranu Finska. Zákon byl využíván proti komunistům. To později zaujalo Adolfa Hitlera, který si nechal vypracovat právní rozbor…

Mao měl za sebou úkol uživit nejlidnatější zemi světa, dělal chyby, ale jeho zodpovědnost byla neuvěřitelná. Zkrátka, v 50. letech se v Říši středu děly věci; Mao se snažil zmodernizovat zemědělství, zvýšit produkci obilí a přivést Čínu mezi světové mocnosti. Rolníci místo práce na polích tavili železnou rudu v podomácku postavených pecích. Katastrofu dokonala série přírodních katastrof a nepřízeň počasí. Tři až šest milionů lidí umřelo kolem roku 1928, kdy katastrofu způsobilo sucho a zhoršily ji vysoké daně a místní válečníci. O rok později zemřely nejméně dva miliony lidí v provincii Chu-nan. Na pět milionů Číňanů pak zabil hlad ve válečném roce 1943 v provincii Che-nan. Hladomor způsobila opět kombinace několika faktorů; kromě sucha a japonské invaze také rekvírování úrody rolníkům, aby se nakrmila armáda pro boj s Japonci…

Děsivé, proč se ale mezi „vyvražďovateli“ nejsou ti, které Kolumbus přivedl do Ameriky, kde pak zlikvidovali miliony Aztéků, Inků či severoamerických Indiánů? A schází tam též ti, kteří přiváželi z Afriky miliony otroků, kteří umírali během toho nejhoršího rasismu. Za oficiální začátek Americké občanské války je považován 15. duben 1861, kdy Lincoln povolal 75 tisíc dobrovolníků z celkových pěti set tisíc. Potom v září roku 1862 vystoupil a oficiálně v zemích Unie zrušil otroctví, které mělo začít platit 1. ledna 1863. Teprve však až Zákon o občanských právech z roku 1964 ukončil rasovou segregaci na americkém Jihu. Až sto let poté, 2. července 1964, prezident Lyndon Johnson podepisuje Civil Rights Act, který zakazu­je diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, víry, pohlaví nebo národnosti. Kolik bylo zavražděno od přivezení prvních černochů do Ameriky až po tuto dobu? Nebylo jich víc, než kolik měl na svědomí Mao?

Objevení Ameriky začali Američané oslavovat v roce 1792 jako Kolumbův den, v roce 1971 se stal federálním svátkem a k tradičním oslavám patřily mohutné průvody. V posledních letech se oslavuje v menším měřítku vzhledem ke kontroverzi, kterou vyvolává zacházení kolonizátorů a misionářů s původními obyvateli Ameriky.

Kde se tedy stala chyba? Skutečně jsou největšími vrahy v dějinách lidstva výše zmínění tři ústřední padouši? A co třeba vraždy ve jménu „míru, demokracie a svobody“ v Iráku, Afghánistánu, v rámci tzv. arabské revoluce v Libyi a Sýrii, kde Spojené státy bojovaly na straně Al-Kájdy a podporovaly Muslimské bratrstvo v Egyptě…? StB je podle Čechů nejzločinnější organizace široko daleko, proč nejsou ale též spolupracovníci CIA brání k odpovědnosti? Opravdu spáchali agenti StB víc zločinů než CIA?

Proč nemají v USA lustrační zákon pro agenty a práskače CIA? Troufalý dotaz? Že by StB spáchala víc zločinů? Zatímco CIA „pouze“ převraty cizích vlád, u nás tolik populární puče; v Salvadoru, Ekvádoru, Íránu, Chile, na Grenadě, Haiti, Nikaragui… A co tak ještě mučení zajatců ve věznicích Guantanámo a Abu-Ghrajb nebo deportace podezřelých do států, kde je povoleno mučení. A co stovky zabitých civilistů a svatebčanů v Afghánistánu…?

Prostě, ti komunisti jsou fakt zhouba lidstva, které se však právě dostalo do jejich spárů, když se věřitelem světa stala postMaova Čína, co má v hrsti nejen USA, ale též EU, Afriku či Jižní Ameriku. Boj proti této hydře dopadá podivně; válka v Koreji i Vietnamu měla učinit jejímu řádění rázný konec, avšak místo toho byly miliony mrtvých na obou stranách, ale sever Koreje je pořád komunistický, zatímco ve Vietnamu byl rudý jen sever, aby po deseti letech krutého vraždění, s cílem rozbombardovat zemi do doby kamenné, byl komunistický celý Vietnam a je podnes…

Ano, místní antibolševici mají recht; komunisté jsou svině, přestože Stalin dal svolení k založení 1. československé samostatné brigády v Buzuluku většinou z Židů, aby poté sám porušil embargo OSN a podepsal velvyslaneckému zmocněnci budoucího Izraele Ehudu Überallu – Avrielovi v Praze povolení pro dodávky československých zbraní pro Izrael ve válce o Jeruzalém. A když hnal Hitler Židy do plynových komor, Mao jim poskytl za Čínu azyl v Šanghaji, která jako jediná na světě udělovala Židům víza pro jejich šanghajské ghetto…

Nedávný sjezd čínských komunistů rozhodl, že země se 70 miliony komunistů z 1,4 miliardy obyvatel uvolní podmínky kritizovaných populačních opatření. Partnerům bude dovoleno pořídit si dvě děti; končí i “pracovní tábory” a zelenou dostávají definitivně též další soukromí podnikatelé. Čína se rovněž účinně brání tunelování tím, že velké finanční podvody jsou v Říši středu trestány smrtí nebo doživotím. Proto mohli čínští komunisté odsoudit na doživotí svého soudruha, šéfa komunistické strany v Čhung-čchingu, a kandidáta na prezidenta ČLR Po Si-laj a jeho manželku Ku Kchaj-laj; ona zabila britského obchodníka, on podváděl a bral úplatky. z_pekingu_do_lhasy.pps

http://olser.cz/wp-content/uploads/velka-zed-dsc_00961.jpg

Boj s korupcí zde jede ale na plné obrátky. Komunista nekomunista, padni, komu padni. Bývalý čínský ministr železnic Liou Č’-ťün, duchovní otec vysokorychlostní železnice, byl za korupci a zneužívání moci odsouzen v Pekingu k podmíněnému trestu smrti. Podobný trest bývá v zemi podle agentury AFP zpravidla zmírněn na doživotní vězení. Jde o test odhodlanosti čínského prezidenta Si Ťin-pchinga zatočit se všudypřítomným úplatkářstvím. Liou Č’-ťün ve funkci ministra podle obžaloby napomohl k výhodným postům či lukrativním zakázkám 11 lidem a na úplatcích inkasoval přes milionů jüanů (přes osm bilonů korun). Čína má sice největší devízové zásoby na světě, ale je to prý nehoráznost, když si někdo bere tyto peníze jako v samoobsluze. Kdyby se tak trestalo v Česku, bylo by po problémech a všichni tuneláři by už dávno vyklidli pole, bez afér Opencard, Promopro, tunel Blanka či Pandury a další „odkloňování“. Možná by se měli zamyslet i bývalí šéfové firmy České dráhy… A nejen oni…

Čeští „kmotři“ a tuneláři by si měli vzít rovněž ponaučení z čínských komunistických funkcionářů, kteří se stali „obětmí“ nového prezidenta Si Ťin–pchinga, jenž se snaží omezit jejich opulentní životní styl. Čínští kuchaři už nesmí nabízet během oficiálních večeří žraločí ploutev, chlupatého kraba, ptačí vejce a další pochoutky, včetně drahého alkoholu. Sníženy jsou rovněž cestovní diety, což donutilo státní zaměstnance, aby šetřili v hotelích i při stravování. A žádné vládní limuzíny čekající úředníky na letištích, konec je též s firemními večírky, dárky a „zlatými padáky“.

Inu, chybička se do světového společenství vloudila a sladké šidítko jménem „mír, demokracie a svoboda“ nám nějak zhořklo, když je dnes Čína majitelem státních dluhopisů USA za více než tři biliony dolarů… Komunisté jedni zasr.ní…

Snímky Břetislav Olšer

http://zpravy.idnes.cz/masakr-se-nekonal-na-tchien-an-men-naznacuji-depese-diplomatu-usa-pxu-/zahranicni.aspx?c=A110605_162330_zahranicni_stf¨

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *