Štědrý den v „domě chleba“ – Betlému; šalom alejchem, salám alejkum

24. Prosinec, 2013 – 8:11
Moderní betlémaké sídliště... Foto: Břetislav Olšer

Moderní betlémaké sídliště... Foto: Břetislav Olšer

Zbývá sice ještě pár měsíců, ale už dnes žije vánoční Betlém touto událostí. Papež František zavítá koncem května příštího roku do Izraele a na palestinská území. Jde o první Františkovu cestu do Svaté země; neplánuje ale mši přímo na izraelském území v Jeruzalémě nebo Nazaretu, jak činili jeho předchůdci, ale v Betlémě, který je pod autonomní palestinskou správou.

Betlém je správním centrem jednoho z 16 obvodů, ze kterých je tvořena Palestinská autonomní oblast na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Oblast Betléma zahrnuje 10 městských obcí, 58 vesnic a 3 uprchlické tábory. Celkem je to 575 km2, na kterých žije zhruba 140 tisíc obyvatel. V samotném městě Betlémě pak 25 tisíc obyvatel.

Betlémy jsou však v Izraeli hned dva. Betlémská bazilika Zrození Páně leží zhruba deset kilometrů jižně od Jeruzaléma. Později se rozšířily spekulace, že se Ježíš narodil ve stejnojmenné lokalitě položené o sto padesát kilometrů na severozápad. Aby se obě místa rozlišila, jižní Betlém se nazývá judejský a ten severní Betlém galilejský se nachází jen šest kilometrů od Nazaretu. Zatímco judejský Betlém je poutním místem, galilejský Betlém je už jen tichou vesnicí, kde žije asi dvě stě rodin… už jen muslimských…http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0708-e28093550.jpg

Křesťanští věřící v bazilice Zrození…?

Arabsky Betlém znamená Bet Lahm (dům masa), hebrejsky Bet Lechem (dům chleba), anglicky Bethlehem, řecky Vithleém. V dávné kenaánské minulosti se místo nazývalo Bet Lahama, podle akkadské bohyně Lahamy, symbolu úrody a plodnosti. Jméno Betlém, v Bibli nazývaný také Efrata (Gn 35:19, Gn 48:7) se objevuje téměř 50krát v deseti knihách hebrejské Bible. V květnu 2012 se při prosívání půdy z jeruzalémského archeologického naleziště objevil nesmírně důležitý důkaz o existenci Betléma v době prvního chrámu (1006 – 586 př. n. l.)http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0718-550.jpg

Pohled na Betlém…

Na hliněné pečeti, kterou se opatřovaly odvody daní, je uvedeno ve starém hebrejském písmu jméno Bat Lechem. Je vám to divné, že názvy v hebrejštině či arabštině jsou si tolik podobné? A co třeba: Šalom alejchem či Salám alejkum? Obojí je pozdrav, obojí znamená Pokoj s vámi… Jak snadné; Židé a Palestinci jsou totiž bratranci, jen s tím rozdílem, že Židé zde žili minimálně už od roku 1215 před Kristem, jak nechal vytesat faraon Merenptah do stély po boji s Izraelským královstvím, kdežto Arabové dostali pojmenování Palestinci až v roce 135, kdy římský císař Hadrian porazil židovské povstání bar Kochby a Židům za trest přejmenoval jejich území po biblických nepřátelích Filištinských resp. nesemitských Pelištejcích na Palestinu. navíc nechal vybudovat na místě zbořeného Jeruzaléma helénistické město Aelia Capitolina… Pelištejka byla i Dalila, jež lstí zabila židovského siláka Samsona…

V knize proroka Micheáše, psané v kruté době asyrského vpádu do Izraele v 8. století př. n. l., je pasáž „A ty Betléme efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“

Madona s Ježíškem v chrámu Zrození páně…

Chrám zrození páně nyní spravují arménská, řecká ortodoxní a katolická církev. Správa chrámu je rozdělena a dodržování pravidel pečlivě sledováno, přičemž jakýkoliv zásah jedné církve do práv některé z dalších církví, může vyvolat vášnivý spor. Desítky kněží a uklízečů přišli těsně před Štědrým dnem 2007 do Chrámu zrození Páně, aby zametli podlahu, očistili zdi a lavice před nadcházejícími oslavami pravoslavných Vánoc, které bude arménská apoštolská a řecká ortodoxní církev slavit první lednový týden, v souladu s juliánským kalendářem. Nicméně úklidové práce se ošklivě zvrhly, když někteří řeckopravoslavní vstoupili do části chrámu, kterou mají ve správě Arméni. Vypukla potyčka mezi asi padesáti „Řeky“ a „Armény”…

Jesličky, kde se měl narodit Ježíšek…?

Spatřil jsem Betlém skoro tak, jak jsem ho viděl v papírovém a vánočně dojemném provedení z chvil mého valašského dětství. Chrám Zrození páně nevypadá z venku nějak impozantně, alespoň na to, že se v něm měl narodit nejpopulárnější člověk naší planety. Možná tento matný dojem vzbuzuje už hlavní vstup do baziliky. Je pouze kolem metr šedesáti centimetrů vysoký. To prý proto, aby se do chrámu nedalo vjíždět na koních, což prý za účelem zneuctění rádi činívali zvrhlí islámští bojovníci, a každý, kdo vstupoval po svých, aby se chtíc nechtíc pokorně uklonil. Arabové jsou ale v klidu; posedávají před kavárnami, popíjejí kávu i čaj a pokuřují vodní dýmky zvané nargilé. Jako muslimové mají jasno; muslim tedy nemá právo slavit Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svátek matek, Valentýn, Prorokovy narozeniny (tzv. maulid) a jiné. Muslim, který slaví něco z těchto svátků, se tím většinou dopouští dvou hříchů zároveň: novoty ve víře a napodobování nemuslimů.http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0709-e28093-440.jpg

Nacházíme se v betlémském chrámu Zrození páně…

Dnes se už též Ježíšek musí divit, jak se na něho rychle zapomíná. Jen pětina britských základních škol měla loni tradiční vánoční program s besídkami a betlémem. Ostatní školy to odmítají z obavy, že tím pobouří děti z přistěhovaleckých rodin. Některé školy tak nebudou mít na vánoce vůbec žádný program, skoro polovina předvádí moderní “odkřesťanštěnou” verzi vánoc s postavami jako The Bossy King, Whoops-a-daisy Angel nebo the Hoity Toity Angel…. Panovačný král, Hopla, anděl-pěkný kus nebo Svéhlavý anděl…

Siluetu Betlému tvoří dnes ve stejné míře věže kostelů a minarety mešit. V betlémském regionu žijí jak muslimové, tak křesťané, najdeme zde zemědělce a obyvatele měst a na okraji také beduínské obyvatelstvo. Křesťané tvoří asi třetinu obyvatel betlémského regionu a samotného Betléma. Úřad starosty města a jeho zástupce je podle místních zvyklostí zastáván vždy křesťanem, i když křesťané již tvoří v Betlémě menšinu. Z ekonomických důvodů se již od doby po 1. světové válce mnoho rodin stěhovalo do zahraničí, nejvíce do Jižní Ameriky, takže v zahraničí žije početná diaspora Betlémců. Více než polovina obyvatel Betléma má blízké příbuzné, kteří žijí v zahraničí. http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0717-e28093-500.jpg

Hrdinný křesťanský rytíř ničí nepřátelský život, ale jelikož je umístěn v Betlému Palestinské autonomie, je jasné o jaký symbol jde a kdo je onou obětí…

Belgický ředitel betlémské nemocnice Svaté rodiny Jacques Keutgen, který v Betlémě pracuje už skoro deset roků, byl povzbuzen lepší situací do té míry, že pozval na betlémské Vánoce všech sedmnáct členů své rodiny. Ovšem metropoli jeho Belgie letos nezkrášlí vánoční strom, který tradičně stával na hlavním náměstí. Rozhodla tak bruselská radnice kvůli obavám z muslimské komunity, již by nasvícený křesťanský symbol Vánoc prý mohl urazit. Podle serveru radnice nechá na Grande Place raději zbudovat elektronickou instalaci stromu. Právě odkaz na křesťanství byl hlavním popudem vánoční strom nevztyčit. Belgie vše nakonec vyřešila kompromisem: vytvořila vánoční strom ve tvaru pyramídy, a to z jídelních talířů…

620x1000-d112-tastechristmastree4640x426

Souvislosti s Betlémem jsou i tragické; mluví se také o islámském radikálovi, původním egyptském šajchovi Júsufu Karadávím, který v Kataru vede jako sunnitský náboženský učenec islámské výzkumné centrum. “Arabové a muslimové nesmějí nadále povolovat slavení Vánoc,” hlásá al-Karadáví. Křesťanům v muslimských zemích je třeba Vánoce zapovědět. Podobné svátky jsou podle něj “haram”, zakázané, jsou v rozporu s islámskou vírou. Žádný obchod nesmí prodávat vánoční stromky. Nesmí ani slavit Prorokovy narozeniny…

Kdysi stačilo otevřít bránu a byli jste přes zeď v Betlémě…

Aby toho bylo málo; advent má svůj prapůvod tisíc roků zpátky v židovském svátku Chanuka – svátku světel. A že křesťanský adventní věnec se čtyřmi svíčkami je pouze napodobeninou chanukii, tedy osmiramenného židovského svícnu s devátou pomocnou svíčkou… Takže, Hosana, na výsostech Bohu… Slovo “hosana” pochází z hebrejského Hoši’a na a znamená „prosím, zachraň“. Oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále a mesiáše do Jeruzaléma, odjakživa hlavního města Judeje a Izraelského království

Muslimská část Betléma…

Proto; sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Tedy i těm dobrým lidem palestinským. Prostě všem dobrým lidem bez rozdílu… Do Betléma mě nedávno vezl Izraelec, ale arabského původu. Prostě křesťanský Palestinec z východního Jeruzaléma, s izraelským občanstvím. Manžel Markéty z Moravy, dnes Razzúkové. Bydlí ve velkém domě manželových rodičů. Mají dvě děti, jejichž jména jsou napsána na izraelské zdi, vedle které Razzúkovi žijí. Určitě se jim vybaví Berlínská zeď i její konec. Také věří, že i ta „jejich“ zeď jednou zmizí a dojde ke spojení východního a západního Německa, resp. východní Palestiny s Izraelem. Jaký bude ten výsledný stát? Markéta věří, že to bude stát palestinský…http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0635-e28093-560.jpg

Krásná Markéta se svým manželem, izraelským Arabem a jejich synem…

Každý z nás máme nějaký ten nereálný sen. Když jsem při jedné z mých návštěv Betlém opouštěl, vyšla nad ním hvězda. Pak jsem zjistil, že to nebyla ta očekávaná hvězda, symbol Ježíšova zrození, ale izraelská stíhačka F-15…

http://olser.cz/wp-content/uploads/svata-zeme-d041.jpg

Inu, doma není nikdo prorokem; jeden den tě vítají se slávou, aby tě na ten následující nechali ukřižovat… Hosana, na výsostech Bohu…

Snímky Břetislav Olšer (6) a archiv (1)

http://www.flixxy.com/best-christmas-lights-display.htm

http://www.youtube.com/watch?v=o37GHxeRqGA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=QxaDmAyt84g&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=70Oqo_wmuGo&feature=channel

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay ceiling fans

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *