Protokoly sionských mudrců a Tajné dějiny jezuitů…

15. Listopad, 2008 – 17:05

Některé věci považuji za axiomy, tedy za pravdy, které jsou nad slunce jasnější a není zapotřebí o nich diskutovat či je dokazovat. Týká se to i faktů, které jsem napsal o Vatikánu. Ostatně jsou v kdejaké encyklopedii a nejen v knize „Tajné dějiny jezuitů“.

Když jsem si ale přečetl příspěvky svých nicků, musím reagovat.

„Zblázni se závistí, anebo raději zalkni, co ty jsi vůbec, zač, autore:))). Mimochodem považovat Tajné dějiny jezuitů za seriózní pramen je to samé, jako považovat za seriózní pramen Tajné Protokoly mudrců Siónských, pakliže se bude chtít něco dozvědět o Židech….“

„Pár dalších zrůdiček autorova typu a založím si blog „o uvádění věcí na pravou míru“ (bůhví, že budu mít stále spoustu námětů, neb lidská lenost a hloupost je nekonečná). Dělat z jezuitů žebravé mnichy může opravdu jen ignorant nebo demagog…“

„Pane Olsere, jste šiřitel bludů a propagandy á la Tribuna a Rudé právo.

Řád tovatyšstva Ježíšova (jesuitů) není a nikdy nebyl řádem žebravým ( jako františkáni,karmelitáni, kapucíni a.j. ), ale řádem klerickým, podobně jako piaristé, či theatini)…

Vámi citovaná kniha Tajné dějiny jezuitů, je komunistický pamflet, vydaný nakladatelstvím, s příznačným jménem ADONAI . Možná jste jeho podílníkem… Každopádně tento objemný konvolut se dnes prodává v levných knihách za 99,- Kč…“

Takže, nyní pravda: „Tajné dějiny jezuitů“…

…Připomeňme si napřed jezuitské učení o chudobě v Duchovních cvičeních třetího týdne (viz 2. kapitola), kde jsou popsány dvě vojenské korouhve z nichž jedna má nápis ”pýcha, čest, bohatství” a druhá ”chudoba, hanba, pokora” a cvičenec je metodicky pochopitelně veden k tomu, aby si vybral chudobu, hanbu a pokoru…

Když byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, skládali a skládají doposud jeho členové slib kromě jiného i o své chudobě. Vydanou bulou Regimini militantis Ecclesiae byl řád tovaryšstva oficiálně veřejně prohlášen za řád žebravých mnichů…

Jezuité jsou řeholí, řádem a nikoli konkregací, jelikož veřejné sliby stoupenců řádu jsou sliby zároveň slavnostními a slavnými (Alighiero Tondi: Jezuité, str.98; Kánon 488)…

…“Tento žebravý řád nemůže mít stálé jmění a musí žít z darů a podpor věřících a z nejistých almužen,“ jak to potvrzuje papež Pius V. v bule Dum indefessae ze dne 7. července 1571…

Neznal jsem osobně papeže Piuse V., jinak bych mu vyčinil, že je nadčasově spolčený s komunistickou propagandou a pamfletisty 20. století…

Podívejme však, jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou: Řád věnuje co největší péči tisku a školství. V roce 1939 mělo tovaryšstvo mimo misijní oblasti 15 univerzit, 421 vyšších a středních ústavů, na nichž učilo 3683 profesorů-jesuitů a v nichž se vzdělávalo 138 307 žáků.

V misiích bylo v roce 1938 dalších 15 institutů univerzitního typu (8 580 žáků), 169 středních škol (51 734 žáků), 95 průmyslových škol (4 499 žáků), 7 817 nižších škol (375 054 žáků), 25 tiskáren, 115 periodických časopisů.

Na vatikánské výstavě v roce 1936 bylo 1 112 periodických časopisů, z nichž 26 bylo věnováno všeobecně vzdělávacím otázkám, 152 vyšším oborům, 77 misiím, 261 kolejím tovarystva, 596 ideologické výchově v katolickém duchu.

V roce 1938 vydali jezuité 2 468 knih a brožur; přibližně stejný počet vydávají každoročně. Za čtyři století vydali jezuité téměř 120 000 svazků o teologii, asketice, literatuře, dějinách a vědě. Řád spravuje 21 astronomických observatoří a meteorologických stanic.

Tolik tedy „nevěrohodná komunistická propaganda“ v citacích z údajného pamfletu „Tajné dějiny jezuitů“…

A nyní o Protokolech sionských učenců:

Přímým impulsem pro jejich sepsání byla Napoleonova snaha o asimilaci Židů do francouzské společnosti, který v roce 1807 svolal novověký sanhedrin – schůzku rabínů a učených laiků, aby vyřešili sporné otázky halachy a Tóry.

Vznikla tak myšlenka židovských konspiračních teorií, kterou si vzala za své tajná ruská policie a jeden z ruských policistů, ústřední carský cenzor Mathieu Golovinskij, dostal za úkol, aby vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě.

Golovinskij použil pro základ svého plagiátorství pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864, jenž císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa. Golovinskij, inspirován I. sionistickým kongresem v Basileji v roce 1897, vymyslel tajnou konferenci židovských mudrců.

Car se nechal falzifikátem oklamat, dokonce na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Čas Protokolů přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o židobolševismu.

A kdože byli ti židovští mudrcové? Samozřejmě, že jejich jména, přestože dodnes údajně hýbou naší planetou, neznáme. Mělo to být tři sta mužů, kteří se navzájem znali a volili své nástupce ze svého prostředí…

Také mám něco na srdci. Golovinskij a Hitler měli společné geny. Jejich vrcholná díla si totiž jsou nápadně podobná: Protokoly sionských mudrců i Mein Kampf. Paradoxně svým kontroverzním obsahem i účelem – zničt židovskou rasu.

Takže, vážení soudruzi nickové, možná jsem svojí úctou k Židům a Izraeli schizofrenik, a vy svými báchorkami možná vyděsíte moji dětskou duši, ale ne můj rozum; ten zůstává pořád oběma nohama pevně na zemi…

Navíc jsem odjakživa křtěný valašský katolík.

Reklama:
 1. 33 reakce na “Protokoly sionských mudrců a Tajné dějiny jezuitů…”

 2. Přiznám se, že Váš text mne nepřesvědčil, že autoři Protokolů sionských učenců a Tajných dějin jezuitů nemají společné geny (abych použil Vaši formulaci). Pokud budu chtít psát o Židech nebo jezuitech (nezakrývám, obojí mám rád), budu tyto texty ignorovat, protože v nich není pravda – byly psány se zcela jiným záměrem. Tím samozřejmě netvrdím, že tam nelze ojediněle potkat pravdivé údaje, ale sám jistě víte, že jedním z svědčených postupů manipulátorů je míchat pravdu se lží.
  Trochu osobní poznámka: mám docela rád Vaše texty, i když občas s něčím nemohu souhlasit. Poslední dobou se ale množí řekněme příliš rychle psané resp. až odfláknuté příspěvky s nepodloženými tvrzeními. Což je trochu škoda.

  od kuttna v Lis 15, 2008

 3. Byl bych velmi rád, pokud byste mohl být konkrétní. Žádných odfláknutých, ani nepodložených textů si nejsem vědom…Vše čerpám z rozhovorů z fundovanými lidmi nebo z odpovídající literatury, u níž mám zaručenou zcela objetivní pravdu. Jako BBC – každo informaci mám ověřenou nejméně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů…

  od obr v Lis 15, 2008

 4. Dobrá, rychle jeden příklad za všechny: jezuité jako řád žebravých mnichů. Vím, jak bych se na Vašem místě z toho vykroutil. Ale o to nejde. Vám je jistě známo, že jezuité opravdu nepatří mezi žebravé řády, neboli že existuje jistý uznávaný systém či členění řádů. Odkaz na nějakou autoritu nic nemění na tom, že neznalého čtenáře vědomně uvádíte v omyl, znalý čtenář zase zapochybuje o Vaší serióznosti. (Pokud jste nevěděl, že tento systém existuje, tak se omlouvám.)
  Slovo „odfláknutý“ jsem použil proto, že jsem sám sobě chtěl dát šanci, že to neděláte schválně, i když Vámi použité citace svádí k takovému závěru.
  A ještě poznámka: pozor na axiomy, často jsou totiž chybné a to nejen v historii, ale i v chemii (můj obor). Neboli pozor na nad slunce jasná, leč neprokázaná tvrzení. Zvláště pokud se týká jezuitů (ale i židů), se to jimi kolem nás jen hemží.

  od kuttna v Lis 17, 2008

 5. …”Tento žebravý řád nemůže mít stálé jmění a musí žít z darů a podpor věřících a z nejistých almužen,” jak to potvrzuje papež Pius V. v bule Dum indefessae ze dne 7. července 1571…

  Chcete-li zpochybňovat i průkazný dokument papeže Pia V., pak vám není rady ani pomoci… chemiku…

  od obr v Lis 17, 2008

 6. Omlouvám se, doufal jsem, že moji odpověď pochopíte. Řeč byla o něčem jiném: středověký papež a jeho bula nerozhoduje o tom, kam je dnes řazen řád jezuitů. Nehledě na to, že necitujete originál, ale neautorizovaný překlad. Čechy dnes taky nejsou částí Svaté říše římské, přestože existuje řada historických dokumentů, které to tvrdí. Je to už pochopitelné?

  od kuttna v Lis 18, 2008

 7. Myslíte si, že když byl kdysi zaveden celibát, že už dnes nemůže existovat…? Plácáte páté přes deváté…Jak můžete srovnávat oficiální státní celek dnes a před více než tisíci lety. Ta demagogie už vám leze na mozek…

  od olser v Lis 18, 2008

 8. Asi uznáte, že na této úrovni nemá cenu pokračovat v diskusi. Ale nedá mi to. Já nemluvil o státním celku, ale o Čechách, to je rozdíl. Možná v tomto bude problém – že zacházíte dost volně s pojmy, které mají přesný význam. Poznámku s celibátem jsem nepochopil – celibát samozřejmě existoval a existuje, stejně jako Čechy. Prosím, upřesněte, kde jsem se dopustil demagogie. A prosím, nerozčilujte se, diskusi to neprospívá. Mým cílem není Vás nějak napadat, pouze jsem upozornil, že podle mého názoru se občas mýlíte resp. nejednáte správně a uvedl jsem příklad v čem (netrvám na tom, že mám pravdu). Snad to není zločin. Pokud se Vám zdá, že plácám páté přes deváté, může to být i tím, že nemáte čas se nad tím co píšu zamyslet.
  A já se zase zamyslím, jestli má cenu Vám psát názory odlišné od vašich – nechtěl bych totiž, aby jste mne začal považovat (tak jako se stává oponentům našeho pana prazidenta) za osobního nepřítele.
  Ale ještě jednou se omlouvám, způsob myšlení přírodovědce je asi dost odlišný od novináře.
  Nenechte si někým jako já pokazit den.
  Martin Bartoš (kuttna)

  od kuttna v Lis 18, 2008

 9. Ut pueris placeas et declamatio fias…

  od obr v Lis 18, 2008

 10. Rozumím. Tedy nikoli latinsky (uměl Napoleon latinsky?), ale že si už další diskusi nepřejete. Docela mne i těšilo, ale asi jsem už opravdu dost obtěžoval. Přeju dostatek nadhledu a – snad se neurazíte – shalom.
  mb

  od kuttna v Lis 18, 2008

 11. Bohužel jste ale nalítnul židovským báchorkám Vy!
  Protože směšujete pamflet Tajné dějiný jezuitů s
  prokazatelně pravým spisem Židovstva – zvaný
  Protokoly sionských mudrců. To první je „bohužel“
  židovská slátanina – protijezuitské pamflety
  iniciovali Židé už v 17. století! Kvůli své
  satanské nenávisti ke katolické Církvi se vždy
  snažili útočit právě na takové katolické řády,
  které nejvíce odkrývali hanebnosti a konspiraci
  Židů! A těmi nejhorlivějšími řády byli právě
  jezuité, ale i františkáni a dominikáni. Protože
  Židé neustále infiltrovali Církev falešně
  obrácenými Židy (Marany) – tak si dali jezuité
  do svých stanov klauzuli, která odmítala přijmout
  člověka židovského původu. Odtud pramení ta
  nesmiřitelná nenávist vůči jezuitům. Začali
  rozhlašovat, že Židé chtějí ovládnout svět a
  vydavali (a vydávají) o tom pamflety! Bohužel se
  na tuto propagandu chytilo hodně Nežidů a věří
  tomu i když o tom neexistuje ani jediný důkaz!
  Naproti tomu Vy, jste se nechal napálit dvojnásobně, protože sice nevěříte v pamlety
  proti jezuitům, a udělal jste si s toho závěr, že
  neexistuje židovská konspirace a že Protokoy jsou
  také podvrhem! Ačkoli u tohoto existují
  neoddiskutovatelná a dávno prokázaná fakta.
  A stovky přiznání samotných Židů! Vážený pane,
  zkuste si bez předsudků prostudovat dílo znalce
  Ulricha Fleischhauera; Pravé protokoly sionských
  mudrců. Je to znalecký posudek (který vyšel knižně) ve kterém tento autor jasně pravost
  Protokolů a to, že pochází ze židovských kruhů prokázal! Dílo si můžete stáhnout z:
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
  Jinak tam máte desítky děl o židovsko-zednářské
  problematice různých autorů s celého světa kde je
  židovská světová moc a její politika nad slunce
  doložena! V pamfletu Tajné dějiny jezuitů se nic
  takového nenachází – to je holé tvrzení dvou blbů!

  od Pavel v Čer 1, 2011

 12. Břetislav Olšer je sám Žid!
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  Stahujte si monumentální dílo Ulricha
  Fleischhauera o pravosti Protokolů
  sionských můdrců. Ve svém znaleckém
  posudku jednoznačně dokazuje, že pochází
  ze židovských kruhů.
  Kdežto spis Tajné dějiny jezuitů je židovský
  protijezuitský pamflet!!!

  od Karel Mert v Dub 25, 2012

 13. Moc mě to mrzí, že nepatřím mezi vyvolené, ale musím konstatovat, že jsem křtěný valašský katolík… Sorry…

  od olser v Dub 25, 2012

 14. Žide Olšere, co to zkoušíte? I kdyby jste byl
  muslim – židovského původu Vás to nezbaví.
  To už je tak trapné, tak omleté, pokud se Žid
  ohání tím, že byl pokřtěn, že tím můžete zmást
  pouze neinformované prosťáčky! To, že zcela
  záměrně směšujete Protokoly sionských mudrců,
  které prokazatelně pochází ze židovských kruhů
  jako jejich „program“ k instalaci své vysněné
  univerzální světovlády (což se teď uskutečňuje
  pod „neškodným“ názvem globalizace) s evidentním
  židovským škvárem proti jezuitům – je jasný
  doklad, že jste židovského původů. Což samozřejmě neznamená, že by podobné matoucí
  (žvásty jako ty Vaše o Protokolech, atd.) nebyl
  schopen napsat Nežid! Samozřejmě, že ano! Takových požidovštělých ťulpasů, kteří hlásají
  židovské lži, polopravdy a „překrouceniny“ je
  po celém světě obrovské množství! Tito ubožáci
  si ovšem (většina z nich) myslí, že „bojují“
  za pravdu! Vy jste, ale udělal tu chybu, že jste
  zveřejnil svůj orientální zjev! Takže se můžete
  tisíckrát ohánět tím, že nejste Žid.

  od Karel Mert v Kvě 11, 2012

 15. Děkuji, odhalil jste mě, máte pravdu, jsem špion Mossadu s trojnásobnou obřízkou…

  od olser v Kvě 11, 2012

 16. Ale, Žide s tím na mě nechoďte. Každý Žid,
  který pak už nemá argumenty tak vztekle ironizuje, atd, atd, atd…. Známe to nazpaměť!
  Konec konců i znalec Ulrich Fleischhauer ve
  svém znaleckém posudku ve kterém prokazuje
  pravost Protokolů sionských mudrců (to, že jsou
  programem mocenského Židovstva) takovéto prskající a ironizující Židy nádherně odhaluje.
  Loosliho a celou řadu dalších… Je to prastará
  taktika Žide Olšere. Shalom..

  od Karel Mert v Kvě 11, 2012

 17. Jste vůl…

  od olser v Kvě 11, 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *