Obrátit dům vzhůru nohama a až poté psát povolení k jeho prohlídce?

30. Listopad, 2013 – 9:37
Vyhne se Wolf tomuto úboru...? Foto: Břetislav Olšer

Vyhne se Wolf tomuto úboru...? Foto: Břetislav Olšer

Lze obrátit dům vzhůru nohama a až poté napsat na koleně v autě soudní povolení k jeho prohlídce? V anglosaském právu jde o nelegální konání, v Česku to ale v Ostravě zažila manželka exposlanec Doc. Ing. Petra Wolfa, CSc, který stále uniká spravedlnosti. Spravedlnosti? Do vězení nenastoupil, nepřevzal výzvu k nástupu trestu. Zkrátka prchá jako psanec.

Objevil se 25. ledna 2013 na seznamu hledaných osob, i když se obdobné „rozpočtové nekázně“ ročně dopouštějí v Česku desítky firem. Přestože Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zpočátku neprokázal v období od ledna 2006 do června 2006 zneužití dotace ostravskou firmou manželů Wolfových UT 2002, s.r.o., zabývající se obnovou pneumatik na auta.

Jaký byl osud docenta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, jednoho z nejinteligentnějších lidí, co jako šachista dokázal přemýšlet několik tahů dopředu? Rektor VŠB-TU prof. Václav Roubíček, když připravoval doslov pro můj cestopis o JAR a osudech absolventů VŠB „Češi v zemi zlata, platiny a diamantů“ měl pro Petra Wolfa jen slova chvály. Byl přece proděkanem ekonomické fakulty. Seznámil jsem se s ním na Mariánskohorské radnici. V lednu 2009 se dohodlo ministerstvo životního prostředí vedené Martinem Bursíkem na tom, že se úřad vzdá vrácení peněz ze zneužité mnohamilionové dotace pro Wolfovu firmu UT 2002. Po konzultaci s právníky dospělo ministerstvo a NKÚ k závěru, že se sice jedná o porušení finančních předpisů, ale neshledalo skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu. Proto nemělo důvod k předání podnětu státnímu zástupci nebo orgánům činným v trestním řízení.

Kriminalisté přeto navrhli obvinit poslance Petra Wolfa z úvěrového podvodu a porušování autorského práva. Ne že by bylo jasné, že pan docent něco ukradl. On sám se hájí, že při čerpání dotace se jeho firma údajně dopustila jen “rozpočtové nekázně”. Spíš bych v tom viděl pokoutný podraz politiků, patrně zklamaných socialistů, v jejichž řadách Wolf také byl, než ho vyloučili. Pomsta bývá krutá; mohl by o tom mluvit Miloš Zeman, kterého zradila sedmadvacítka socanů v roce 2003 při volbě prezidenta. Možná proto z toho byl pro Wolfa dotační podvod ve výši 11 milionů a šest let vězení, jeho manželka Hana byla odsouzena pro podvod ve výši 1,9 milionu; soud jí uložil tříletou podmínku a milionovou pokutu. Obě pokuty již však v minulých dnech splatili, resp. z účtu jeho ženy poslali poslední splátky, tedy částky 500 tisíc a 100 tisíc korun… To přesto, že podobné dotace byly odpuštěny desítkám českých firem…

Ministerstvo financí prominulo vrácení dotace a vysoké penále například obci Rudoltice. Aniž si toho mohl kdo všimnout, připsala si na konci roku 2009 neznámá vesnice pozoruhodný primát: ministerstvo financí jí udělilo jeden z největších dotačních pardonů. Vesnice na Orlicko-ústecku o necelých 30 obyvatelích nemusela vracet ani 68 milionů korun z dotací, ani platit 11milionové penále. Exstarosta Oldřich Kolomý totiž nechal postavit čtyři stovky nových bytů a průmyslovou zónu.

To vše ze státních dotací, které překročily v úhrnu sto milionů korun. Vyšetřovatelé a státní zástupce vše však shrnuli do dvou trestných činů; zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě majetku. Kolomý bez vědomí tamních zastupitelů zrušil výběrové řízení na úpravu pozemku pro stavbu bytových domů a práce pak vykonala firma patřící jeho synovi. Obžaloba mu klade za vinu i to, že nechal vyplatit několik set tisíc korun zástupcům obecních společností a svému synovi. Suma sumárum, nakonec vše skončilo, aniž by kdo vracel cokoli z milionových dotací, natož aby šel do vězení…

A jdeme dál… Praha musela vrátit Bruselu v tichosti 50 milionů korun dotace, kterou dostala na vybudování nové cyklolávky přes Vltavu pod Radotínským mostem. Důvod? Přes lávku, zavěšenou na nově vybudovaném mostě Pražského okruhu – ač je již více než rok hotová – se nedá jezdit. A jak to tak vypadá, brzy ani nebude moct. Město si totiž nezajistilo pozemky, z nichž by šlo na lávku postavit nájezdové rampy. Samotná lávka stála více než 50 milionů korun; dalších až 60 milionů korun mají stát nájezdové rampy. Výsledek vyšetřování? Nikdo vlastně o nic nepřišel. Peníze se totiž vrátí zpět do daného dotačního programu a město je bude moci vyčerpat na jiný projekt. Na jaký ale ještě neví, ale každopádně Praha se nažrala a EU zůstala celá….

Nenápadná „nevinná kauzička“ se týká i Karla Schwarzenberga, nositele Velkokříže a čestného a oddaného rytíře Suverénního Řádu maltézských rytířů, jenž před deseti roky jako samostatně hospodařící rolník na vlastní kůži zakusil to, co obnáší český dotační systém: finanční úřad mu totiž nařídil, aby vrátil pětimilionovou dotaci na obnovu rybníků. A on musel žádat ministerstvo financí o shovívavost. Úspěšně. Dotace vracet nemusel. Odpustku se dočkal až jako ministr zahraničí ve vládě Mirka Topolánka. Ministrem financí v té chvíli byl Miroslav Kalousek, jeho pozdější spolustraník z TOP 09. Víc se ale nedozvíme.

V roce 2002 pan kníže Karel obcházel nařízení pro ochranu před kontaminací karcinogenní malachitovou zelení (prostředku na ochranu před plísní), podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, a ryby za miliony korun prodal účelově zřízené firmě svého správce, na kterou se už zákaz nevztahoval. V témže roce zažádal po státu dotace na opravy svých rybníků v rámci programu Obnova rybníků po povodních 2002 a v září 2003 získal 2,7 milionu korun na Kroupovský rybník a o dva měsíce později 1,8 milionu korun na obnovu rybníka Ždír. U Kroupovského rybníku byl přesažen termín pro kolaudaci asi o 6 měsíců. Tehdejší Kalouskovo ministerstvo financí ČR mu prominulo povinnost dotaci vrátit.

Ministerstvo sice zveřejnilo část firem, jimž odpustilo sankce, ale úzkostlivě tají seznam fyzických osob, jež se dočkaly Kalouskova odpustku. Exministr tvrilí, že jejich zveřejnění mu nedovoluje zákon, protože dotace jsou v daňovém režimu, na nějž se vztahuje mlčenlivost. Co ale má čerpání evropských dotací společného s českými daněmi? Jak čas plynul, náš rolník se stal ministrovým stranickým šéfem. Proč ho po svém dotačním zážitku nepřiměl k tomu, co velí selský rozum? Stačilo by dotace odříznout od daňového režimu, a v tom okamžiku by bylo zveřejnění odpustků legální. Jenže, jak vtipně napsal server iHned.cz, to by se leckterá balada mohla změnit ve vězeňské blues. Zvláště, když se přiznal k promlčené korupci, kdy podplatil jistého člověka, aby urychlil restituce jeho rodového majetku.

Ministerstva zkrátka vydávala odpustky i těm, kteří za evropské peníze pořídí něco úplně jiného, než k čemu je zavazuje dotační smlouva. Justiční mafie Česka je prostě vytrénovaná chobotnice… Zákon totiž stanoví, že ministerstvo může vyměřené sankce prominout, pokud existují „důvody hodné zvláštního zřetele“. Co se pod tímhle úřednickým argotem skrývá, už se neříká. A tak se pod něj vejde administrativní chyba i použití dotací na něco úplně jiného, než k čemu byly určeny. Komu se co promíjelo, tedy bylo na libovůli ministrů. Aniž by museli cokoliv vysvětlovat. A libovůle politiků, to je rozlehlé pole neorané ukrajinské obilnice Evropy.

Dnes, kdy je jasné, že politická kariéra Petra Wolfa definitivně skončila, je tedy na útěku. Schovává se; je snadné se ubytovat. Chalup je všude v místech nedostupných dost k pronajmutí po celém světě, včetně bytů. Wolf není Usáma bin Ládin, aby ho všichni znali podle vzhledu. Může klidně i nakupovat jídlo, pití… kdo ho pozná? Může psát knihu, promýšlet si případnou konstrukci obhajoby svého činu. Jeho inteligence ho může údajně řadit mezi skupinu MENSA. Jablko nepadá daleko od stromu; jeho synové proto nebudou jezdit na dovolenou tam, kde se jejich otec skrývá. Stejně tak není retardovaná ani jeho žena, co by ho nechávala přespávat ve svém ostravském domě, aby se neopakovalo drama, jež už jednou prožila…

Letos 27. ledna v neděli večer i přesto, že policisté věděli, že manželé Wolfovi nebydlí spolu, Wolf má bydliště v Mariánských Horách, si paní Wolfová četla v obýváku knihu. Najednou naběhlo asi osm policistů, přeskákalo přes plot. začali bušit na dveře, otevřela jim a vběhli do domu. Marně opakovaně požadovala  příkaz k domovní prohlídce, tak jí vůbec nic nedali. Když jim řekla, že bude volat právníkovi, tak jí okamžitě vzali telefon. A navíc měla v okamžiku u hlavy pistoli, jen řekli, že je nebezpečný jedinec.

Když si stěžovala, hájili se tím, že kvůli hustým žaluziím neviděli dovnitř, že je sama, proto vtrhli dovnitř. Po celém domě otvírali myčku, šuplíky, různé skříňky, poté šli na čtvrt hodiny pryč a sepsali povolení k prohlídce ručně v autě před domem. Dali jí ho po zhruba dvou a půl hodině po ukončení prohlídky přečíst a chtěli, ať to podepíše. Žádala doplnění, že ji nenechali zavolat; podala stížnost a přišla jí odpověď, že nic z toho není pravda, že na ni nemířili, že jí se vším seznámili… Policisté asi do skupiny MENSA nepatří…

Jaké mohou být z útěku pro doc. Wolfa krátkodobé a dlouhodobé důsledky? Kdyby nastoupil trest, ztráty by znamenaly omezení svobody, neměl by žádný zisk, jen finanční újmu ve výši pěti již splacených milionů. Ještě horší by byly existenční ztráty – byl by trestaný člověk, což by mu způsobilo komplikace pracovní kariéry v politické i akademické sféře. Pokud by do věznice nastoupil, měl by trest odpykaný, možná pro dobré chování napůl zkrácený. Má-li v cizině v bance peníze, mohl by si je už v klidu užívat.

Jsou nějaké klady z jeho vyhýbání se výkonu trestu? Vede relativně normální život na svobodě, možný je i eventuální výdělek, jsou však i zápory; zvýšená ostražitost z obav navýšení trestu při možném dopadení, ve hře je však i omilostnění, případně polehčující okolnost díky zrealizované pětimilionové platbě. S amnestií prezidenta Zemana počítat asi nemůže. Zdá se, že racionálně uvažující člověk by volil cestu skrývání se a plateb, což umožňuje dosažení i určitých zisků ze svého chování. Odhodlat se k takovému kroku musí mít však své důvody; panickou hrůzu z vězení nebo skálopevné přesvědčení o své nevině a přemítání, jak ji prokázat. Na svém webu má pod hlavičkou – Kdo jsem: „Jsem obyčejný člověk, který si nenechá srát na hlavu…“

Všechno by šlo přežít, kromě nepohody pro jeho rodinu; manželka i synové jsou kontrolováni na každém kroku, cestou kamkoli, do školy, kina, za kamarády, na diskotéku, to samé manželka, ať se hne, kam chce, pořád má v patách zvídavé oči policie. A pohybovat se v domě bez zatažených žaluzií také moc na klidu nepřidá. Zatímco doc. Wolf má relativně volný prostor pro svůj pohyb, jeho žena a synové ne. Velké mínus pro jejich psychiku a stres.

Inu, proč Wolf musí do vězení a jiní ne, že pane kníže Karle a exstarosto Rudoltic…?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *