Lokální Arabové se v římském Protektorátu asimilovali v Palestince?

28. Listopad, 2013 – 9:41
Izraelští Arabové v Tel Avivu... Foto: Břetislav Olšer

Izraelští Arabové v Tel Avivu... Foto: Břetislav Olšer

Vážený pan Lubomír Vít napsal, že „tentokráte se ptá, kde se vzali Palestinci? Ale nejprve, jak to bylo s palestinskou národností?“ Položil dvě náročné řečnické otázky, jeho odpovědi již však postrádaly důležité údaje, eufemisticky řečeno; neúplné a vytržené z kontextu. Na to nejdůležitější totiž zapomněl; odkud, kdy a proč vznikl název Palestina, resp. Palestinec – Palestinka… S dovolením, pár chybějích faktů připomenu…

Trošku znám Izrael, Jeruzalém i jeho východní část, na severu Sýrii a Libanon, na jihu Pásmo Gazy a Palestinskou autonomii, od Samaří, až po izraelskou zeď na hranicích nedaleko Eilatu, poté Egypt a Jordánsko. Poznal jsem též lokální Araby, co si říkají Palestinci, jejichž národnost je většinou izraelská a jordánská. Jak to tedy bylo doopravdy? Pro úplnou odpověď se musíme vypravit v čase poněkud zpátky; nejen do let kolem roku 1920…

Napřed se vypravil egyptský faraon Merenptah, třináctý syn faraona Ramesse II., na vojenské tažení na Blízký východ. Vše nechal vytesat do stély, kde se v hieroglyfech zmínil také o svém boji s vojáky Izraelského království. A jelikož to bylo v roce 1215 př. n. l., máme jasný textový důkaz, že Židé žili na svém nynějším území už pár tisíciletí před naším letopočtem. Ve 40. roce před n. l. byl na trůně krále Judska Herodes Veliký. Zahájil svou politickou kariéru pod ochranou svého mocného otce, idumejského vojevůdce a zemského správce Antipatra. Po jeho smrti, ve víru římské občanské války, vystoupil Herodes ze stínu a začal usilovat o moc v Judeji. Jelikož jeho otec byl z rodu Idumejců, nebyl Herodes nikdy za Žida plně uznáván. Aby získal alespoň nějaké zdání legitimity v kruzích židovské kněžské aristokracie, oženil se s krásnou Mariammé, vnučkou velekněze Hyrkána II.http://olser.cz/wp-content/uploads/dsc_0462-25.jpg

Bar micva u Západní zdi v Jeruzalémě…

Teď si vysvětleme, co to Palestina vlastně je. Oficiálně se latinský termín Palaestina začal používat po potlačení druhého židovského proti římského povstání, kdy Šimon bar Kochba prohrál a spousta Židů, kromě více než půl milionu zabitých a umučených, se vydala do diaspory v cizině. Mnoho Židů však nadále v Judaei zůstalo a jejich potomci tam žijí podnes. Termínem Pelišah – Palestina, podle Filištínů, nahradili Římané původní název Judaea, aby se vymazala jakákoli vzpomínka na židovský národ, který během necelého jednoho století dvakrát povstal proti Římské říši…

Pak císař Hadrián zakázal Židům judaismus, popravoval jejich učence a nesměli používat ani vlastnit pět Mojžíšových knih – Tóru. Na místě Jeruzaléma nechal postavit římské město Aella Capitolina, do kterého byl Židům vstup zakázán. Stalo se hypoteticky to, co o více než tisíc osm set roků později udělal Hitler s Židy i ČSR. Napřed norimberskými zákony proti Židům, poté po Mnichovu, když Čechy a Moravu přeměnil ve virtuální název Protektorát Böhmen und Mähren. Hitler poté vedl válku s celým světem, stejně jako Římané. Když ale museli odtáhnout, vstoupili v roce 635 do Jeruzaléma muslimové a tzv. palestinské území se dostalo pod vliv islámu. Poté křesťané vedli pár “křížových výprav” a vyhlásili Jeruzalémské království, v 16. století se stala Palestina součástí Osmanské říše, aby se na konci I. světové války po porážce osmanského Turecka změnila v britský protektorát…

Takže tato “hrdinná Palestina” nikdy ve své tisícileté historii neměla svůj stát, svého vůdce, ani svůj jazyk palestinčinu, natož nějakou kulturu. Dnes se ale hrdě hlásí ke kultuře arabské a k islámu, když k oběma se dostali až v sedmém století. Židé, kteří podnes mluví hebrejštinou a měli spoustu králů a vůdců, ale prý vládli tomuto území “jen” 414 roků? Kolik roků na něm vládli lokální Arabové, co si říkají Palestinci? Umělý stát Palestina byl napřed vazalem Římanů, potom Byzantijců, vojsk chalífa Umara II, Osmanů, evropských křižáků a nakonec Britů. Dvě izraelská království měla ve své historii na sto panovníků a vládců i svůj jazyk hebrejštinu, Desatero, Starý zákon, bohatou kulturu i architekturu – dva Chrámy a nejpopulárnějšího člověka světa – Ježíše Krista. A jen tak mimochodem získali vědci židovského původu již 176 Nobelových cen, muslimové pouze sedm, včetně Ärafatovy Nobelovy ceny míru, kterou mu po jeho smrti stejně loupeživí islamisté ukradli…http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael-2012-dsc_0674-24.jpg

Bezpečnostní zeď oddělující Izrael od Palestinské autonomie…

Duben až květen let 1947- 48 byl poté přelomový čas pro vznik novodobého státu Izrael. Rezoluce č. 181 Valného shromáždění OSN z 29. listopadu 1947 odhlasovala rozdělení bezprizorního státního útvaru “Palestiny” na židovský a arabský stát. Byla tím jen napravena římská pomsta po poraženém židovském povstání Šimona bar Kochby. A tak, jako přišel i odešel název Protektorát Böhmen und Mähren, možná jednou zmizí i nouzové pojmenování Palestina.

Napřed však koncem listopadu 1947 obklíčila Arabská legie Jeruzalém a izolovala jeho 100 tisíc židovských obyvatel od zbytku židovského osídlení. V březnu 1948 bylo město zcela odříznuto a v květnu Transjordánsko zaútočilo, aby okupovalo východní část Jeruzaléma. Poprvé v historii došlo k rozdělení města a tisíce Židů musely uprchnout ze svých domovů. Prozatímní rada Izraele čelila v květnu 1948 významné převaze sedmi arabských armád, což by mohlo znamenat zničení budoucího státu. Teprve poté bylo na 700 tisíc tzv. Palestinců přinuceno opustit Izrael, s jehož uznáním nesouhlasili. Pokud ano, mohli zůstat…

Pásmo Gazy, které je od června 2007 pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, nyní dostává většinu elektřiny z Izraele. Z celkem sedmnácti tras vysokého napětí v Gaze jich deset jde z Izraele. Z celkem 17 tras vysokého napětí v Gaze jich 10 jde z Izraele, pět z jediné místní elektrárny a dvě z Egypta. Spotřeba elektřiny v Gaze přitom ročně roste o přibližně 10 % a nyní Pásmo potřebuje okolo 240 MW. Takže, pokud jste spatřili v české televizi, jak se šéfové Hamásu radí u svíček, jelikož jim kvůli zlým Izraelcům nejde proud, musíte vědět, že jde o situaci ve dne, kdy jsou v místnosti za slunečného počasí záměrně staženy žaluzie. Na oplátku v duchu muslimského “zlo za dobro” ozbrojenci teroristické organizace Hamás ukradli mimo jiné 14 nákladních vozů, plných léků, potravin a další humanitární pomoci, určené obyvatelům Pásma. Teroristé si léky a potraviny zaslané Červeným půlměsícem ponechali pro potřebu členů svého hnutí.http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael-2012-dsc_06931.jpg

Palestinská rodina…

Kalifornská Sionistická aliance svobody (Zionist Freedom Alliance) na internetu rozšířila video, ukazující bývalého arabského izraelského poslance Azmiho Bišaru, ještě nedávno popírajícího existenci „palestinského“ národa: „Dějiny nezačaly v roce 1967. Židé moderní doby mají skoro čtyři tisíce let starou historii. Palestinský národ byl vynalezen v 60. letech 20. století Jásirem Arafatem ve snaze vymazat historii Židů. Tato fakta nelze dále ignorovat. „Palestina“ byla původně cizí kolonialistický koncept, vynalezený Římany, kteří masakrovali, vyháněli do exilu a zotročovali židovský lid. Není to původní arabská identita…”http://olser.cz/wp-content/uploads/arnost-lustigovi_s_milenou-e28093-3001.jpg

S Arnoštem Lustigem v kibucu Hachotrim…

Dnes je vedle synagog a kostelů na území židovského státu na 400 stovky mešit, muezzinové a ve 120členném Knessetu mají tři arabské strany 10 křesel. Velvyslanec Izraele ve Finsku je arabského původu. Arabština je spolu s hebrejštinou uznaná jako státní jazyk Izraele. Ve které arabské zemi je hebrejština státním jazykem a kolik synagog je v Pákistánu, Afghánistánu nebo v Pásmu Gazy? Polovina Arabů v autonomii má vlastní byt, asi procento bydlí ve vile, zbytek v domcích. Informuje o tom studie Palestinského centrálního úřadu. Přes 40 procent obyvatel v autonomii vlastní auto. 47 procent počítač a 97 procent satelitní přijímač. V 10 procentech domácností žije tři a více osob. Průměrný byt má 3,6 pokojů. Zkrátka, Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu takto žijí pod židovskou “diskriminací”. Na Západním břehu Jordánu vládne Abbás s Fatáhem, v Pásmu Gazy Hanejja s Hamásem. Jak má nový stát vypadat, to ještě nikdo neřekl. Fatáhstan a Hamástan…?

Není se tedy čemu divit, že zatímco se islámský Hamás tvrdohlavě brání uznání státu Izrael, přes milion a dvě stě tisíc izraelských Arabů nechce ani slyšet, že by žili někde jinde, než v zemi s více než 33 tisíci dolary HDP na občana, což jím dává třikrát lepší živobytí, než v kterémkoli z okolních muslimských států… Ovšem britský premiér David Cameron Gazu označil za “zajatecký tábor” (prison camp) a odhalil svůj pohled na situaci: “Humanitární zboží i lidé by měli mít volný pohyb v obou směrech.”

Inu, lokální Arabové se za tisíciletí asimilovali ve svém římském Protektorátu v židovské Palestince a časopis Forbes ve svém seznamu státnických miliardářů umístil Arafata na šestou pozici, dvě místa za britskou královnu; byl velkým akcionářem mj. firmy Coca Cola, tuniské firmy prodávající mobilní telefony a majitelem velkého množství účtů v daňových rájích…

Snímky Břetislav Olšer

http://www.youtube.com/watch?v=o37GHxeRqGA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=QxaDmAyt84g&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=70Oqo_wmuGo&feature=channel

http://vit.blog.idnes.cz/c/381130/Kde-se-vzali-Palestinci.html

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *