Jak se roztrhl pytel s etickými kodexy a jak padla Římská říše…

13. Listopad, 2013 – 9:03
Mlčím, nevidím, neslyším... Foto: Břetislav Olšer

Mlčím, nevidím, neslyším... Foto: Břetislav Olšer

Česká média jsou dnes únavná, jedna jobovka za druhou; hranice chudoby nastává, když je příjem od sedmi do desíti tisíc korun hrubého na hlavu 2-3 členné rodiny. Počet těchto lidí se již blíží k milionu. Nejvíce trpí matky samoživitelky, senioři a mladiství. K tomu zdecimovaná česká politická scéna, krach ODS, ČSSD je nad propastí, čeká se na vládu, která bude asi nejhorší ze všech, co tu byly…

A je také mnohonásobně větší počet exekucí a neplacených dluhů, když ten státní se již vyšplhal ke dvěma bilionům. Konec rozmazlování, statisíce důchodců totiž už nemají ani na “hovězí koninu”. Občané se i bez kouzelného proutku proměnili v ovce, neváží si ničeho, nectí ani hlavu svého státu, roste násilí, brutální vraždy. Ideální čas pro populismus politických stran a hnutí. Nejlepší si zajistit poslušnost svých spolustraníků.

Začali s tím Věci veřejné. Jejich sedmero mělo ve svém druhém přikázání: ”V souvislosti s výkonem funkcí nepřijímají zástupci občanů žádné dary, protislužby, ani odměny kromě odměn vyplácených na základě zákona. Člen strany Věci veřejné musí členovi rozhodčí komise a současně prvnímu místopředsedovi do 24 hodin nahlásit jakoukoliv korupční nabídku, která mu byla učiněna. Ti o tom neprodleně informují předsedu Věcí veřejných…“

Přikázání páté: „Smluvní strany po narušení smlouvy provedou vzájemné vypořádání tak, že kandidát je v takovém případě povinen uhradit politické straně dohodnutou výši plnění politické strany dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy, tak jak je sjednána v článku III. 3. této smlouvy, tedy částku ve výši 7.000.000,– Kč (slovy: sedm milionů korun českých ), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě sjednané smluvní pokuty…“ Véčkařům to ale pranic nepomohlo; rozpadli se, navíc Karolína Peakce utekla z potápějící se lodě jako krysa vůbec první a založila si svoji platformu LIDEM, co dopadla stejně…http://olser.cz/wp-content/uploads/pariz-6507.jpg

Nezaváhalo ani politické hnutí ANO 2O11, doufejme že nedopadne jako VV. Každý jeho poslanec se totiž zavazuje poskytnout 7000,- Kč měsíčně z výdajů na odborné a administrativní práce na činnost odborných poradců celého klubu. Dodržování etického kodexu poslance bude kontrolovat vedení klubu. Pokud vedení klubu konstatuje, že došlo k porušení uvedených závazků, zavazuje se poslanec zaplatit sankci až do výše měsíčního platu, jejíž výnos 50 tisíc Kč bude věnován na dobročinné účely…

Sedmera, desatera či dvacatera mají také jiné instituce. Třeba Evropská unie. A nyní trochu humorněji v tom tsunami stresu a depresivních záležitostí. Třeba nad zásadami, dle nichž již od 1. prosince 2009 jedná pod vedením exkomunisty Barrosa Lisabonská smlouva, přeložená z “bruselštiny”, a poté pochopíte, proč se exprezident Václav Klaus bál ztráty české suverenity:

1) Německo si v Evropě bude dělat, co chce. Běda, jestli ne.

2) Francie si v Evropě taky bude dělat, co chce, pokud nenarazí na bod 1.

3) Pokud se bod 2 dostane do sporu s bodem 1, platí ZATÍM bod 1 (ještě se uvidí…)

4) Na Anglii z vysoka, ta je za vodou.

5) Na Španělsko ještě z větší výšky, jelikož je za Pyrenejemi.

6) Stejně jako Itálii, co je za Alpami.

7) Na ostatní státy EU kálíme o to víc, jsou mrňavé a zaostalé a můžou být rády, že dostanou čuchnout k rektální kariéře. Státy, zmíněné v bodech 4 – 7 budou radostně odebírat zboží Německa, popř. Francie.

9) Dojde-li ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí.

10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována.

11) Státy, zmíněné v bodech 4 – 7, budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa… i Francie.

12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi Německa, když jinak nedáte, Francie taky, je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků.

13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a možná i Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit. Za odměnu dostane také čuchnout k rektální kariéře.

14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 – 7 mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatečnosti neprodleně odstraněny (i s jejich nositeli).

15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 – 7 mají povinnost vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu.

16) Občané států zmíněných v bodech 4 – 7 mají právo:
a) držet hubu a krok
b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu
c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16a a 16b.

17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využití práva 16c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově.

18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak.

19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka.

20) Platnost bodů 3 – 19 se řídí rozhodnutím Německa a Francie…http://olser.cz/wp-content/uploads/pariz-13a-e28093-kopie2.jpg

Další, co měl co říct k dnešku byl Oliver Cromwell, jenž se prohlásil doživotním lordem protektorem Anglie, Skotska a Irska; zde je část jeho projevu, Londýn 1653, rozehnání tzv. Dlouhého parlamentu: http://ireferaty.cz/100/1481/Cromwell-Oliver
„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové…. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Zlato je vaším Bohem…. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Vy mrzké děvky!Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!”

Chytrost nejsou žádné čáry, ani v RVHP, přetransformované do Lisabonské smlouvy EU, nad níž si právě Landsmanšaft neprozíravě mne své hajlující ruce… Ovšem jen do doby, kdy dopadneme s celou Evropskou unií jako Římská říše při svém zániku. Důvody byly dosti prozaické, jako by z oka vypadly těm výše popsaným. Pouze je přednesl Edward Gibbon již v roce 1775, když popisoval nezadržitelný pád Říše Římské.

Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u Londýna, Anglie – 16. ledna 1794, Londýn, Anglie) byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo „Úpadek a pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým. Pokud by si ji chtěl někdo přečíst, tak český překlad najde stěží, ale v tom anglickém je toto na straně 230.  A bohužel, nejvíc nadčasové, byť opět jako dvacatero…

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců. 3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče. 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy. 6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. 7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará. 8. Úroveň vzdělání rapidně klesá. 9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí. 11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá. 12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně. 13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil. 15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. 16. Šíří se cynismus. 17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 18. Do země přichází velké množství cizinců. 19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry) 20. Občané stále na všechno nadávají…

Inu, tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Evropské unie, pardon, Římské říše…

Ilustrační nímky Břetislav Olšer

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/249285-eticky-kodex-ano-inspirace-u-cssd-nikoli-u-vv-stale-ale-k-nicemu/

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *