Okolo půl milionu lidí pak odpoledne dorazilo k ješivě Porat Josef ve čtvrti Geula v Jeruzalémě na pohřeb duchovního vůdce strany Šas a bývalého sefardského rabína Izraele, který v pondělí zemřel ve věku 93 let. Jeho syn řekl, že je to katastrofa, jako zničení Druhé Chrámu…

Moje setkání s ortodoxními Židy v Jeruzalémě byl šok. Bylo jich totiž v jeruzalémských ulicích a u Západní zdi počátkem roku 1999 na dvě stě padesát tisíc a sjeli se na demonstraci několika tisícovkami autobusů a automobilů z celého Izraele, k nim přibyli jejich američtí soukmenovci, kteří přiletěli do Tel Avivu pěti leteckými speciály.

Jeli jsme v peugeotu přítele Petera Bachracha z Jeruzaléma do Tel Avivu a pak ještě do Haify. Peter je podplukovníkem izraelské armády v záloze, bojoval ve Slovenském národním povstání i v pěti izraelsko-arabských válkách. Dvacet kilometrů jsme „proskákali“ skoro dvě hodiny, nohu měl na plynovém pedálu jen lehce, skoro vůbec nepřidával plyn, zas to pořád jen brzdil nebo stál. A to vše proto, že vrchní rabín Jozef Ovadja svolal Židy do hlavního města, aby za přítomnosti dvou tisíců vojáků a policistů protestovali proti tomu, že vláda chce, aby se Židé řídili civilními zákony a ne těmi, které jsou dány jejich Tórou. A tvrdil, že pro příště svolá přes milion svých příznivců.Soubor:Ovadya Yosef.jpg

Peter měl vztek. Byl nevěřící, a když mu u Západní zdi říkali ortodoxní, že oni se za něho budou modlit, aby mohl v klidu padnout na frontě, měl vůči nim averzi. Nemuseli pracovat, jen se modlit ve své čtvrti Mea Shearim v západním Jeruzalému. Mně byli sympatičtí tím, že preferovali jazyk jidiš a měli smysl pro humor. „Kdyby byli Arabové co k čemu, nechali by Izrael tak na deset roků bez útoků a Izrael by se zničil svými vnitřními problémy. Starousedlíci, co za židovský stát bojovali, nemají práci, zatímco noví přistěhovalci ji dostanou hned, k tomu byt a levné auto. Levice, co se liší od té české tím, že chce v čele s Shalom Aschav – mír hned s Palestinci, protože mír se prý uzavírá pouze s nepřáteli, což není po chuti vojákům, co už bojovali v několika protiarabských válkách, všichni společně ale nemají rádi, když jim někdo zakazuje v sobotu pracovat na polích, z nichž úroda živí také ortodoxní, kteří házejí kameny po těch Židech, co o šabatu pracují…“

Zastupující vrchní rábíni Aškenázů a Sefardimů, tvrdili, že jejich praotec Mojžíš dostal příkazy osobně od samého Boha, takže oni jsou nyní po spolutvůrci Desatera nejvyššími Božími zástupci na Zemi a měli by tedy mít rovněž větší pravomoc než jakákoli izraelská vláda a soudy. A právě justice si rozhněvala ortodoxní Židy tím, že koncem roku 1998 obvinila Josefa Ovadju z podněcování k občanské neposlušnosti.http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael-0308.jpg

Tohoto činu se měl dopustit tím, že veřejně vyzýval mladé lidi, aby bojkotovali službu v armádě, která je v židovském státu povinná; pro mladíky na tři roky, pro dívky na 22 měsíců. Navíc nabádal osadníky, aby se navzdory mírovým smlouvám mezi Izraelem a Autonomií usazovali na územích pod kontrolou izraelských vojáků.

O silné mocenské pozici menšiny vyznavačů Tóry svědčí i fakt, že za Josefem Ovadjou přišel s prosíkem sám prezident Izraele Ezer Weizman. Požádal rabína, aby zabránil krveprolití, v němuž mohlo dojít, jelikož proti demonstrací 250 tisíc ortodoxních Židů protestovalo padesát tisíc izraelských agnostiků. Osobně přišel k Ovadjovi sám policejní náčelník Jeruzaléma, aby mu sdělil výše uvedené obvinění.http://olser.cz/wp-content/uploads/svata-zeme-d05b1.jpg

Mea Shearim…

A udělil ortodoxním Židům pokutu ve výši 30 tisíc šekelů za nepovolenou demonstraci. Dal tak šanci ortodoxním Židům vysmát se vládě; peníze vysypali na policejní stůl z několika pytlů, v nichž měli výši pokuty v 300 tisících desetníků. Přepočítat je muselo být pro policisty velmi zajímavé a náročné…

Ortodoxní Židé mají v Izraeli velkou moc; je jich sice necelých dvacet procent z šesti milionů Židů; obyvatelů Izraele je přes sedm milionů, ale z toho je přes milion Arabů s izraelským občanstvím. Podle Tóry se musí světit svátek šabat od chvíle, kdy vyjde v pátek první hvězda až do sobotní půlnoci. V současnosti začíná šabat po pátečním zahoukání sirény. V tomto období nesmí věřící ani otočit vypínačem, zapnout výtah či si připravovat jídlo.http://olser.cz/wp-content/uploads/izrael027.jpg

Vše musí být předvařeno předem. Výtahy jsou zastaveny, svítí se pomocí speciálních akumulátorů, zakázána je i jízda všech dopravních prostředků, letadel, automobilů a prodej v obchodech, zavřeny jsou rovněž restaurace. Tel Aviv je stejně jako Haifa poněkud benevolentnější, ale hlavní zásady dodržují všichni. VýjImku mají Židé v ohrožení života, což se týká zdravotního ošetření, porodů či nutných operací. Dokonce se před lety při cestě ze zahraničí zpozdily stíhačky F-15 o deset minut, a když přistály už během šabatu, musel podat izraelský premiér demisi…

Inu, hlavní rabín Ovadja Josef byl Posek HaDor – dle Tóry rozhodce naší doby, Gadol HaDor – největší naší doby, a Maor Jisrael – světlo Izraele. Jeho halachická, židovská právní rozhodnutí, jsou vysoce ceněna v celé ortodoxní komunitě. Židé nemají Svaté, pouze Spravedlivé… Požehnaná vzpomínka…

Snímky Břetislav Olšer (3)

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud