Jsem služebník satana, jelikož nevěřím v Jehovu?

9. Listopad, 2008 – 19:20

Vystoupil jsem včera odpoledne z tramvaje a vcházel do ostravského podchodu, u něhož na pálícím slunci stála s pokornou oddaností elegantní paní, tvářila se navzdory parnu přívětivě a vstřícně, nic neříkala, jen viditelně držela v ruce několik časopisů. Strážná věž.

Pochopil jsem, že jako obvykle se příslušnice Svědků Jehovových snaží získat kladné body pro své vykoupení a podle dané hierarchie též odpovídající budoucí post v ráji.

Nikomu se nevnucují, nikoho sami neoslovují a jen čekají, až se někdo z kolemjdoucích na něco zeptá jich, aby mu pohotově a naučeně vysvětlili, že Strážná věž hlásá jedinou pravdu, jediné správné náboženství. Že každé jiné učení, než víra Svědků Jehovových, je mylné a všichni věřící kromě nich jsou služebníci satana…

Nedávno měli Svědci Jehovovi v ostravské ČEZ Aréně svůj móbl oblastním sněm pro Moravu a Slezsko. Program pro téměř sedm tisíc věřících byl jako obvykle nabitý; od přednášek na duchovní témata, až po slavnostní a na sjezdech už tradiční křest nových věřících.

Při posledním sčítání lidu v ČR se k Jehovistům přihlásilo na 23 000 lidí. Stali se tak členy údajně čtvrté nejpočetnější církve. Na světě se ke Svědkům Jehovovým hlásí notně přes šest milionu lidí.

Vše začalo v USA, kde vznikl v 19. století studijní kroužek ještě pod názvem Badatelé Bible, kteří očekávali konec světa, tzv. Armagedon. Původně stanovovali jeho pevné datum. Dnes prozřeli a odvolávají se na slova svatého Matouše:

„O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec…“

Pozoroval jsem ty slušně oblečené davy a napadlo mě, jestli mám něco konkrétního, co by mi na nich mělo vadit. Vím o jejich utrpení během holocaustu, kdy museli v koncentrácích, než skončili v plynu, nosit na svém vězeňském oděvu potupný fialový trojúhelník…

Nevím proč, ale trochu mi intuitivně připomínají vlka v rouše beránčím. Nechci se jich dotknout, nevím přece, jací jsou to lidé. Možná mě irituje, že každá současná vláda si je považuje, jelíikož jsou bezproblémoví a příkladně submisivní a konformní.

Jsou poslušní pacifisté, mají zakázáno stávkovat, bojovat se zbraní v ruce a jejich podíl na trestné činnosti je v podstatě nulový. Pokud si odmyslíme porušování zákona jejich ostentativním odporem vůči transfúzi krve, dříve i proti očkování.

Účinně se brání i nálezu ústavního soudu:

„…Ochrana zdraví a života dítěte, je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní…“

Darování krve je pro ně hřích a smrt naopak vstupenkou do ráje…

Proto mě z nich divně mrazí; ta okázalost a virtuální dokonalost Jehovistů je mi podeřelá. Vymývání mozků jsme už tady jednou měli, ale to se za to vlastně tenkrát neplatilo pár milionů za nájem srocovacích prostor…

Jejich rafinovaná argumentace je odzbrojující; tvrdí, že mnohem méně Svědků Jehovových než křesťanů je ve vězení, bere drogy, kouří, zabíjí jiné „křesťany“. Ovoce Jehovistů je prý to nejideálnější – žádná křížové výpravy,i nkvizice, pálení Bible, války, Hirošimy, Nagasaki a holocausty, Vietnamy či Iráky, …

Svědkové Jehovovi jsou údajně tím „dobrým stromem, zatímco strom křesťanstva bude rozštípán na třísky a vhozen do ohně, protože jeho ovoce je prohnilé…“

Vzácný druh demagogie, který nelze ani napadnout pro jeho virtuální věrohodnost, aniž by však brali v potaz, že člověk je od svého stvoření nádoba hříšná a ne vydestilovaný soubor kostí, svalů, cév, nervů a genů.

Dokonce ani tak zrůdně citově vydestilovaný, že si otec může dovolit se pokorně a bez jakýchkoliv námitek dívat, jak mu před očima umírá jeho těhotná žena i se svým plodem a jeho dítětem…

Vysvětlení tohoto vztahu ke svým dětem může být strohé, jak šéfredaktor Jehova říká ve Strážné věži:

„…Mnoho manželských párů na celém světě, které se dobrovolně zřekly rodičovství, slouží Jehovovi poutní prací nebo prací v modlitebně. Bezdětnost je pro takovou činnost podmínkou, a protože se blíží konec světa Armagedon, doporučuje se děti nemít a raději se plně věnovat náboženské činnosti. Mohou se pak dívat s uspokojením na svůj život ve službě pro Jehovu a netrápí je žádný žal…“

Ten případ, a není zdaleka jediným, se podle agenturní zprávy stal devětadvacetileté těhotné Němce v nemocnici v hesenském Lichu. Byla přijata se silným krvácením, a jelikož ona i její muž se hlásili ke svědkům Jehovovým, kteří z náboženských důvodů odmítají přijímat krevní transfúze, musela zemřít.

Přestože žena upadla do bezvědomí, manžel nedovolil lékařům, aby jí poskytli krevní transfúzi. Žena u sebe měla doklad, v němž bylo uvedeno, že některé zdravotnické úkony, mezi něž patřila i transfúze, nelze učinit bez souhlasu jí, či jejího manžela.

Na operačním sále tak zemřela nejen ona, ale i její nenarozené dítě. Zasahující lékaři se brání, že nemohli postupovat proti vůli pacientky. Nejvyšší státní zastupitelství nyní šetří, zda se ze strany lékařů či manžela zemřelé nejednalo o zabití…

Na druhé straně ostravského podchodu stála další členka Svědků Jehovových. S přívětivým úsměvem, sebevědomě a mlčky čekala, až se někdo chytí na udičku její nevtíravosti a trpělivosti. Kdybyste to riskli a zeptali se, co to je Strážní věž, dostali byste možná tuto odpověď:

„Společnost Strážné věže je největší společenství na světě, díky němuž od doby jeho vzniku máme kanál, kterým kterým nám Bůh dává najevo své úmysly… hlavním redaktorem Strážné věže je sám Jehova Bůh…“

Jehovovi svědci jsou zkrátka „dokonalí a bezchybní“, ale také bezcitní, až mi připomínají otupělé bytosti ze sci-fi filmů o lidech, jimž jejich netečnost způsobilo dokonalé „vymytí mozků“ mimozemskou civilizací…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *