Putna profesorem, spisovatel Umberto Eco bez čestného doktorátu…?

5. Červenec, 2013 – 8:13
Egle na plátně Mistra Hofmana... Foto: Břetislav Olšer

Egle na plátně Mistra Hofmana... Foto: Břetislav Olšer

Martin C. Putna držel na pražském pochodu hrdosti gayů dnes už proslavený transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“ a stal se profesorem, vědec, filozof a autor bestsellerovho román „Jméno růže“ Umberto Eco nebyl Vědeckou radou Univezity Karlovy doporučen, aby mu byl udělen čestný vědecký titul doctor honoris causa.

Ten mu přitom udělilo již několik desítek významných univerzit po celém světě, mimo jiné například ze State University of New York, Brown University a Lomonosov Unversity of Moscow. Dále napsal několik význačných románů. Mezi nejznámější patří „Jméno růže“, historický román – detektivka, zavádějící čtenáře do italské opatství koncem listopadu 1327. Eco psal i o českém prostředí v knize Pražský hřbitov. Třeba je kamarádem Zemana a UK se mu tak neudělením čestného doktorátu mstí za Putnu. Komická spekulace při vzpomínce na čestné doktoráty Václava Havla a jak je někomu najednou pokrytecky veledůležitý „hradní ceremoniář“ Miloš…

Pokud jde o důvod neschválení, Vědecká rada Univezity Karlovy ho předkládat nemusí. Padaly spíše teze, že pokud vědec není s univerzitou přímo spjatý a nepůsobil na ní, tak se doktorát neuděluje Z druhé strany však slyšíme, že prezident Zeman nemůže říct, že prostě někoho nejmenuje profesorem, aniž by neuvedl žádné důvody. Skutečnost je poněkud jiná; nemůže, což je fakt, ale také nemusí nic uvádět a zdůvodňovat…

Umberto Eco vystudoval středověkou filosofii a literaturu, působil jako vysokoškolský učitel, pracoval v televizi, v nakladatelství, psal sloupky pro avantgardní časopisy, v roce 1971 se stal prvním profesorem sémiotiky a ve čtyřiceti osmi letech vydal svůj první a hned bestsellerový román „Jméno růže“ (1980). jeho románová tvorba má široké rozpětí svých odborných zájmů, i přes svou intelektuálnost je však celosvětově populární. V současné době autor vyučuje sémiotiku na univerzitě v Bologni. Alma Mater Studiorum Università di Bologna je nejstarší univerzita na světě, založená už v roce 1088…

(Sémiotiku lze definovat jako zkoumání „života znaků v lidské společnosti“. Do znakových systémů zahrnoval mj. i lingvistiku, ale též Morseovu abecedu, řeč hluchoněmých, hru v šachy, těsnopis…)

Můj přítel akademický malíř Karel Hofman ze Soláně ve Velkých Karlovicích se při svých studiích v Římě seznámil s ředitelkou boloňské Galeri výtvarných umění Egle Contiovou, s níž jsem si byl prohlédnout i Univerzitu. Poprvé jsem se dozvěděl o Umberto Ecovi, měl jsem možnost s ním chvíli s přispěním Egle mluvit. Na to, že moc kouřil jsem neshledal na této osobnosti žádných chyb… Znal se hlavě s otcem Egle, která byl majitelem typografického závodu, kde tiskl monografie a katalogy vystavujícím umělcům v dceřině galerii, kterou jí věnoval k narozeninám…Egle Contiová v ateliéru Karla Hofmana... Foto: Břetislav Olšer

Egle Contiová v ateliéru Karla Hofmana… Foto: Břetislav Olšer

Putna v té době ještě netušil, co je to svět a jeho nástrahy; potom působil jako pedagog na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1992–1997 Ústav východoevropských studií, 1997–2006 Centrum komparatistiky), poté přešel na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy (2006). Docenturu získal roku 1998 za monografii Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. Kdoví, kolik místa v ní věnoval Umbertu Ecovi. Jestli vůbec ví, kdo to je, zdali od něho něco četl…? Teologického vzdělání dosáhl na Teologické fakultě v Č. Budějovicích (1998–2000). Kdy asi napíše pojednání o tisících znásilněných a zneužitých chlapcích biskupy a jinými církevními honoracemi. Třeba o Bernardu Francisi Lawovi, který působil jako arcibiskup bostonské arcidiecéze do konce roku 2002, kdy byl obviněn z krytí pohlavního zneužívání dětí kněžími v této diecézi, čímž kromě ztráty mravního kreditu církve USA zapříčinil finanční krizi diecéze.

A bylo by toho dost na velkou esej, traktát, za vším hledej celibát. Když Martin C. Putna držel na pražském pochodu hrdosti gayů dnes už proslavený transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“, plurál tam nebyl nahodile. Putna evidentně není sám, kdo mezi pravdoláskařskými „katolíky“ dokáže zahořet láskou k muži. Nebo k mladičkým ministrantům… Akademické svobody, nedejte se vysmát. Irští představitelé katolické církve po několik desetiletí kryli pohlavní zneužívání dětí kněžími dublinské arcidiecéze a státní úředníci toto utajování podporovali. Zneužívání a týrání dětí se odehrávalo v katolických internátních školách od 30. do začátku 90. let. Materiál o 720 stránkách rozebírá případy 46 kněží, na něž bylo podáno 320 stížností. Byli vybráni z více než 150 dublinských kněží zapletených do obtěžování či znásilňování chlapců a dívek počínaje rokem 1940.

Jeden kněz prý připustil, že zneužil přes 100 dětí, a jiný řekl, že se zneužívání dopouštěl každé dva týdny po 25 let. Víc než dvě třetiny stížností se týkaly zneužívání chlapců. Za “humorný” se v ní označuje pokus jednoho arcibiskupa hájit kněze, který zneužil jednu dívku, poukazem na knězův údajný “úžas nad ženskou anatomií”… Vyšetřovatelé během tří let prozkoumali 60.000 záznamů, které církev do té doby držela v tajnosti. Odevzdal je až arcibiskup Martin, kterého Vatikán vyslal v roce 2004 do irské metropole, aby se skandálem skoncoval.

Kněžská pedofilie je však zřejmě globální. Přes 4400 amerických kněží bylo obviněno ze sexuálního zneužívání nezletilců v letech 1950 až 2002. Uvádí to zpráva biskupské katolické konference USA, ze které citovala televizní stanice CNN. Podle dokumentu bylo v uvedeném období registrováno 11.000 obvinění ze strany nezletilců proti 4450 kněžím, což představuje čtyři procenta kněží, kteří ve sledovaných letech v USA působili. Více než 6700 obvinění se při vyšetřování potvrdilo, tisícovka se jich naopak ukázala neopodstatněná a 3300 nebylo možné prověřit, především kvůli úmrtí podezřelých kněží. Možná prezident Zeman ví na Putnu něco právě z okruhu těchto činů a nechce jejich zveřejněním profesora Putnu ponižovat…

Dušan Streit napsal: „Martin C. Putna není jen „katolická buzna“, ale především nechutný, trapný a opovrženíhodný exhibicionista. Symbol dekadence našeho školství… Vyvolává mi husí kůži, že takový člověk vůbec učí naši mládež. Že by měl být profesorem? I to, že je takový člověk docentem, je jen důkazem úpadku v našem školství. Vůbec mě nepřekvapuje, že se tento „pedagog“ rekrutuje z humanitně zaměřené fakulty na Univerzitě Karlově (Fakulta humanitních studií). To je pro mě pelech měkkých věd, salónních levičáků a kosmopolitů havlovského ražení…“ Tolik bloger Streit… Současný mediální „problém Putna“ je zkrátka jen odrazem morálního poklesu naší akademické obce, zejména vedoucích akademických funkcionářů. Ve jménu  „akademických svobod “ se domáhá absolutní nezávislosti na svém zřizovateli – státu, bez ohledu na skutečné potřeby vzdělanosti svých spoluobčanů…

Znám spoustu homosexuálů, slušných, spořádaných a bez perverzností. Jsou to osobnosti, bez ohledu na to, že jsou jiní. Martin C. Putna mezi ně nepatří. Je to úchyl, ne jako gay, ale jako člověk. Určitě z něho nikdy nebude osobnost, i kdyby měl sto padesát profesorských titulů. Měli byste snad něco proti tomu, aby adoptoval dítě, jak by mohl hypoteticky učinit zpěvák Pavel Vítek a jeho partner, producent Janis Sidovský? Nebo malíři Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, nebo Caravaggio. skladatel Čajkovský, herec Marais a pohádkář Andersen, či herečka Jodie Fosterová se svou lesbickou partnerkou Cydney Bernardovou. Sedmačtyřicetilá Fosterová má už tři děti, které úspěšně vychovává se svojí milenkou. Spousta lesbiček se nechá uměle oplodnit, aby mohla mít ve svém registrovaném partnerství děti. Navrhoval by snad někdo, aby šla na potrat a zničila tak „tradiční rodinu“…?

Premiérka Islandu Jóhanna Sigurdardottirová se otevřeně hlásí ke své lesbické orientaci. Po rozvedeném manželství, ze kterého má dva dospělé syny, žije už delší dobu se spisovatelkou a dramatičkou Jónínou Leósdóttir. Dne 28. června 2010 vešel v platnost zákon povolující stejnopohlavní sňatky a Sigurdardottirová se v tento den vdala za svou dosavadní partnerku… Nikdy by nešla do ulic s transparentem, na němžž by bylo něco o katolických buznách. Svět už je mnohem dál… Homosexuálové stojí také v čele významných evropských metropolí jako je Paříž nebo Berlín. Pařížský starosta Bertrand Delanoe se ke své homosexualitě přiznal jako jeden z prvních francouzských politiků.

Také v čele německé metropole stojí gay – Klaus Wowereit. Ten se proslavil svým výrokem, když prohlásil: „Jsem teplý a tak je to i dobře.” Všichni je volí, mají je v oblibě, důvěřují jim a spoléhají se na ně, aniž by je zajímala jejich sexuální orientace, pohlavní identita. Chtěl bych vidět jediného člověka, který by mohl to samé říct o profesoru Putnovi. Možná pár svobodomyslných metrosexuálů. Také Rakušan Fritzl byl příkladem “tradiční rodiny”. Svou vlastní dceru i s šesti společnými dětmi zrozenými z krvesmilného vztahu po znásilnění jejich matky, nechával v “bunkru” svého domu jako ve vězení přes čtvrt století. A tento svůj “příběh” chtěl bezostyšně médiím prodat za více než sto milionů korun…

Inu, vyjádření prezidenta Zemana: „Nechci pana Putnu ponižovat, proto důvody svého rozhodnutí nebudu uvádět veřejně.“ Proto mu jmenování profesorem předal ministr školství Fiala, postaví se též za čestný doktorát pro Umberta Eca na UK…?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=113

Reklama:
  1. 2 Trackback(s)

  2. Dub 9, 2016: EcmxRCYX
  3. Dub 11, 2018: ????

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *