Ing. Mládek řekl: …“živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění a parazitují tak na zaměstnancích…“ Použil prostě ve vztahu k živnostníkům slovo „parazitují“ a bylo zle. Kdyby napsal, že živnostníci a zaměstnanci spolupracují ve vzácné symbióze, řekl by to samé, ale nebyla by to komunikační chyba. Spílat do parazitů se u nás může pouze Romům, kteří si jezdí v mercedesech pro své sociální dávky, nebo když během povodní dostávali ve školách ubytování zadarmo, měli televizi a třikrát denně jídlo, přesto na kolejích začali zapalovat požáry, ničili zařízení a kradli všechno, co se dalo ukrást, dokud nezasáhla policie. Ukradené věci se brzo objevily na černém trhu – včetně potravin, které byly na koleje doručeny jako humanitární pomoc. V jedné škole zničili Romové lavice, tabule a zdi a používali místnosti jako záchody, zbytky jídla a špinavé ručníky nastrkali za tělesa ústředního topení. Ano, tohle jsou čítankoví parazité…

Nikdy nezapomenu, když jsem se v Torontu setkal s názorem jednoho z odpůrců rozhazovačné sociální politiky. Byl to americký filozof Matt Ridley, který vydal knihu “The origins of virtue” (Původy ctnosti) s podtitulem „Lidský instinkt a vývoj spolupráce“. Autor v ní hovoří také o tom, že lidské tělo se skládá asi z osmdesáti tisíc genů, z nichž sice každý sobecky sleduje jen svůj vlastní cíl, ale v zájmu funkčnosti celého našeho těla musí toto své sobectví omezit a naučit se spolupracovat.

Jen se nenechat od toho Kalouska oholit… Snímek Břetislav Olšer

A jelikož člověčí jedinci, jimž tyto geny přináležejí, tvoří společnost, platí podle Ridleye tento princip “genové součinnosti” také pro tuto společnost. A pokud nebude mezi jejími členy dohoda, co se za co vyměňuje, společenský systém se rozpadne, protože doplatí na to, že dává svým občanům neúměrně vysoké sociální výhody a amorálně slibuje, že je možné dostat něco za nic… Takže, pokud někdo tady má zisk na úkor jiných, je parazit a basta. Jde-li o Romy a ne o živnostníky, tak je to v pořádku…

A když si dovolil Ing. Mládek říct, že živnostníci, v drtivé většině z řad gadžů a jen výjímečně jsou mezi nimi též Romové, parazitují na zaměstnancích, byl to smrtelný hřích. A byl z toho malér také uvnitř ČSSD, i když Bohuslav Sobotka ovšem pokrytecky dodal, že Ing. Jan Mládek přes „parazity“ poukázal hlavně na problém, který skutečně existuje a o kterém se zpravidla pokrytecky mlčí. Čtyři miliony zaměstnanců oprávněně poukazují na velké rozdíly v odvodech ve prospěch živnostníků. Ale nesmí se při této příležitosti mluvit o parazitujících lidech, byť parazitují… Důkaz…?

Podle analýzy Ing. Vladimíra Stehna, člena dozorčí rady podnikatelského Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, z níž vycházel ve svém projevu Ing. Jan Mládek, inkasoval v roce 2007 český stát 17,150 miliard korun na dani z příjmů od OSVČ, kterých bylo v té době zhruba 750 000. Průměr na jednu OSVČ tak činil 22 900 korun. V roce 2009 podnikatelé zjistili, že za vlády ODS již není nutné platit daň a najednou se její výběr propadl na 5,6 miliardy korun. To znamená, že průměr na jednoho plátce klesl na 7 676 korun ročně. V loňském roce již OSVČ odvedly pouze 1,5 mld. Kč, ovšem ve stejném roce odevzdali zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob 105 mld. Kč, tedy o téměř sto miliard víc. Naprosto zdrcující vítězství soudnosti zaměstnanců nad daňovým kulišáctvím mnohých živnostníků, z nichž jen málokterý slyšel nebo četl celý Mládkův projev. Stačilo, když jen slyšeli Nečase a jiné vyčůránky, že je nazval parazity a pro jedno slovo byla účelová aféra na světě…

Přitom porovnáním s analýzami otištěnými v Hospodářských novinách lze konstatovat, že platba sociálního pojištění na jednu OSVČ v roce 2011 činila 25 905 korun za rok, zatímco u zaměstnance plus zaměstnavatele, který za něj sociální pojištění zaplatil, činila 85 474 korun, což je zásadní rozdíl. Byly analyzovány rovněž příspěvky do zdravotního pojištění v době, kdy Česká republika měla asi 4 000 066 zaměstnanců a zhruba 865 000 osob samostatně výdělečně činných. Průměrný odvod jedné OSVČ do zdravotního pojištění za rok 2011 činil 16 966 korun a u zaměstnance a zaměstnavatele 37 341 korun…

Shrnuto a podrženo, jestliže OSVČ konzumují stejné veřejné služby jako zaměstnanci, jestliže chtějí podobné důchody jako zaměstnanci, jestliže chtějí stejnou zdravotní péči jako zaměstnanci, měly by platit zhruba stejné daně a stejné zdravotní a sociální pojištění jako zaměstnanci. Že OSVČ nesou na svých bedrech riziko podnikaní, riziko nespolehlivých odběratelů, kteří neplatí, a na dovolenou si musí vydělat? Čím? Daňovými úniky? V současné době platí OSVČ daně o 94% nižší než zaměstnancI, sociální pojištění o 70% nižší než zaměstnanci a zdravotní pojištění o 55% nižší než zaměstnanci…

Ruku na srdce, není to přece jen ze strany OSVČ přiživování, resp. parazitování…? Slova amerického filozofa Matta Ridleyho nebyla určena pouze sociálně vyloučeným a nepřizpůsobivým Romům, žádajícím v Kanadě azyl a jejich sociálním dávkám, ale též těm, kdož mají státu odvádět daně. Živnostníkům i státním zaměstnancům… Stát poskytuje řadu služeb, které musí platit z našich daní. Kdo daně neodvádí, ten si žádné služby státu nezaslouží…

Jeden příklad za všechny; aktuálně nejvyšší horní sazba daně z příjmu v Evropě se uplatňuje ve Švédsku, kde celková výše zdanění při „normálním“ příjmu fyzické osoby (tj. přibližně mezi 140 – 250 tisíci SEK ročně) se pohybuje okolo 56 procent. Zdanění fyzické osoby s mimořádně velkým majetkem může dosahovat hodnoty až 80 – 90 procent… Lapiárně řečeno; kvalifikovaný dělník má po zdanění stejný plat jako vysokoškolský profesor. Míra zdanění ve Švédsku je prostě nejvyšší ze všech vyspělých zemí světa.

V nedávném referendu byli Švédi znovu pro toto vysoké zdanění. Mají už ověřeno, že tím pádem získají bezkonkurenční sociální výhody, mj. výchovu, pracovní trh a průmyslovou politiku, péči o nemocné a důchodce, sociální zabezpečení, ochranu životního prostředí, zdravotnictví a školství… Ministerstvo financí ČR sjednotilo daň z příjmu fyzických i právnických osob na 19 procentech. Třikrát míň než ve Švédsku. Co jiného si může přát země, která je první na světě v množství vypitého alkoholu a v krádežích…..

Pár výše uvedených faktů vyslovil ve svém projevu na sjezdu socialistů Ing. Mládek. Přesto submisivně živnostníkům slíbil úlevu premiér Petr Nečas, který jako šéf bankrotující ODS rád přijal Mládkovo prohlášení jako nahrávku na smeč a demagogicky řekl: „Nepovažuji živnostníky za parazity ani za sprosté podezřelé, zasluhují si celospolečenský respekt a úctu… Důrazně se ohrazujeme proti tomu, že ČSSD považuje živnostníky za parazity…“ Demagogie, věty vytržené z kontextu. Nakonec všehoschopný premiér ještě vyhlásí vůči OSVČ rovněž pozitivní diskriminaci – podporu znevýhodněných skupin…? Mládek neřekl, že považuje živnostníky za parazity, ale řekl, že pouze parazitují na zaměstnancích a to je jasný fakt.

A Mládek ještě dodal, že prioritou podle něj bude i boj proti švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list místo pracovní smlouvy. Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že se nevybírají peníze na sociální pojištění. Jde o systém, kdy firma „zaměstnává“ pracovníky, kteří se před úřady tváří jako osoby samostatně výdělečně činné. Evidentní podvod. Zaměstnavateli, který přiděluje práci načerno, hrozí postih od 250 tisíc až do 10 milionů Kč.

Ach, ti gadžové, ale hlavně Romové, co jsou parazité a všichni tomuto sdělení aplaudují, ovšem že to samé jsou živnostníci? Fůůůj… Znám spoustu OSVČ, dávno za vodou, kteří nikdy neměly daňové přiznání, v němž by přiznaly zisk… Vždycičky jen v mínusu… Ústřední heslo? Jak stát ošidit na daních! Osobně jsem SVOČ už sedmnáct roků; nic s medem, což mi přineslo stres, deprese a mozkovou mrtvici…

Inu, kdo chce Mládka bít, vždycky si parazita najde, přesto je nadále stínovým ministrem financí, protože zkrátka nikoho lepšího nikde neseženete… Jediný, kdo řekne pravdu… Že by byl Kalousek fakt lepší…? Kdyby spal. chleba by neptal a vztyčenou “jedničkou” by se snad stal…

http://boskova.bigbloger.lidovky.cz/c/99045/Aktualne-o-svedskem-zdravotnictvi.html

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135