Marně byste hledali fotografii Milady Horákové či Heliodora Píky, oběti justičních vražd komunistů. Možná jsem špatně hledal, ale nenašel. Pan Václav Benda však galerii vévodí… Otázkou je, kdy se Sněmovna ČR zbaví odpadků? Pořád to ve Sněmovně zapáchá. Třeba poslanec čtyřiačtyřicetiletý Marek Benda, který je obzvláště zapáchající syn svého proslulého otce; zaměstnanec českého národa, jenž doposud nikde jinde nepracoval, než ve Sněmovně. Je poslancem s dvouletou přestávkou od roku 1990. Ve volbách v roce 2002 zvolen nebyl, ale v červenci 2004 se do Sněmovny vrátil jako náhradník. Od 21. dubna 2013 je novým předsedou poslaneckého klubu ODS. Nahradil Zbyňka Stanjuru, který se stal minulý týden ministrem dopravy.

Marek Benda, co za ppost předsedy PK ODS získá další desetitisíce navíc, je exemplární případ odloženého polámaného kolovrátku z plzeňských práv. Wikipedie: “V říjnu 2009 bylo zjištěno, že jeho rigorózní a magisterská práce na téma Restituční proces v 90-tých letech jsou shodné a rigorózní navíc nesplňuje standardní podmínky počtu normostran, neboť má sice celkem 109 stran, avšak po přepočtu na normostrany by měla pouze 57 stran. Požadovaného počtu alespoň sta stran dosáhl díky zvětšení velikosti písmen a odlišnému řádkování… Získal sice titul doktora práv (JUDr)ovšem diplom nepřevzal a titul neužívá…“

Sám nyní přiznal, že i přes vedlejší více než sto tisícové příjmy, se musí mimo Sněmovnu pořádně ohánět. Má čtyři děti, manželku v domácnosti a z těch zbývajících poslaneckých příjmů by rodinu v tuto chvíli neuživil.

A má vlastně pravdu. Základní poslanecký plat: 56.000,- Kč, navíc měsíčně jako předseda výboru 79.000,- Kč, k tomu 8.300 měsíčně na reprezentaci a stravné, dalších 20.700 měsíčně na cestovné a ještě  12.930 měsíčně na administrativní a odborné práce. Ovšem to není vše: má též 28.800 měsíčně na pronájem poslanecké kancelář a její vybavení, a aby mu nebylo smutno, má své asistenty, kterým vyplácí 35.875 měsíčně na služby. Bez telefonu to ale nejde, tak dostává 7.000 měsíčně na telefonní poplatky a připojení k internetu. Celkem na náhradách 113.605,- Kč měsíčně. Takže základní plat přes 220.000,- Kč a k tomu služební auto bez řidiče… A ještě novinka pro jeho pětičlennou rodinu… Mnohatisícový plat navíc za předsedu klubu ODS. Pokud jedna paní povídala pravdivě; i když na každém šprochu, pravdy trochu. Že závidím? Blbost, jako každý daňový poplatník mám jen bezmezný vztek, že i díky mně si dvacet roků žije jako prase u koryta v žitě…..

A tento věrný člen bankrotující ODS informuje svého stranického šéfa Petra Nečase, který rozkol v ÚSTRu charakterizuje jako komunistický puč. Za předpokladu, že komunismus a jeho beztřídní společnost je pouze nenaplnitelná utopie, nezbývá, než se z plna hrdla zasmát. A kdo je předsedkyní Rady ÚSTR? Petruška Šustrová? Toto že je šéfka politického puče komunistů? Setkal jsem se s ní v Ostravě při soudním procesu tzv. rumové aféry, kdy jsme seděli na kávě a vedli řeči o tom, jak je všechno jiné, než si to přála, když byla komunisty zatčena a poté odsouzena ke dvěma rokům vězení v Opavě a Všehrdech za opoziční aktivity v Hnutí revoluční mládeže… Jelikož ani já nebyl nikdy v KSČ, rozuměli jsme si báječně…

Po propuštění v roce 1971 pracovala šest let jako poštovní úřednice, po odchodu z pošty jako uklízečka. Od srpna 1982 do listopadu 1989 nezískala žádné zaměstnání. V roce 1976 podepsala Prohlášení Charty 77  a o tři roky později se stala členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1985 byla jednou ze tří mluvčích Charty 77.

V letech 1990-1992 působila jako náměstkyně federálního ministra vnitra a podílela se na prověrkách pracovníků vnitra, rozvědky i justice a spolupracovala s mým spolužákem Petrem Cibulkou na přípravě lustračního zákona. Po odchodu ze státní správy na konci ledna 1992 se stala novinářkou. V říjnu 2008 byla Senátem Parlamentu ČR zvolena členkou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, od února 2013 je její předsedkyní. Za rok 2009 získala novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky…

Inu, komunistka jako vyšitá pro politický puč v ÚSTR, tedy ústavu, v němž se během pěti let vystřídal stejný počet rodinných ředitelů…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135