Na koncertu Jeunesses musicales zazní akordeon

12. Duben, 2013 – 15:45

Závěrečný koncert cyklu Jeunesses musicales Janáčkovy filharmonie, který se uskuteční 18. 4. od 18 hodin ve společenském sále DKMO, kromě tradičních sólových nástrojů nabídne i jeden ne zcela běžný.

Program zahájí Čajkovského programní předehra Romeo a Julie. Po ní již přijdou na řadu hudební naděje z Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Jako první to bude Tomáš Vrána, v jehož podání posluchači uslyší 2. a 3. větu Saint-Saënsova Druhého klavírního koncertu. Tomáš hraje na klavír už tří let a již v pěti letech začal navštěvovat ZUŠ v Rožnově p. R. Nyní studuje u M. Tugendliebové na Janáčkově konzervatoři. V dlouhém výčtu jeho úspěchů k těm nejcennějším jistě patří  pětinásobné  vítězství v soutěži Prague Junior Note. Ale Tomáše nepolíbila jen hudební múza – natočil vlastní osmnáctidílný seriál Detektivní kancelář Černý kocour (scénář, režie, hudba), který je ke zhlédnutí na youtube.cz

Houslistka Marie Hujerová zahraje Hubayovu Fanasii Carmen. Také její hudební cesta začala brzy – v šesti letech zahájila svá studia na ZUŠ v Ostravě-Porubě u J. Davidové. V současné době je studentkou Janáčkovy konzervatoře ve třídě L. Capa. Od osmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde dosahuje významných ocenění. Mezi její poslední úspěchy patří vítězství na soutěži konzervatoří „Klasicismus a smyčcové nástroje“ v Brně, titul absolutního vítěze na soutěžní přehlídce „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce a 1. cena na soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií v Praze. Je také pravidelnou účastnicí interpretačních kurzů vedených význačnými pedagogy a umělci (I. Štraus, F. Novotný, V. Hudeček).

Závěr pak bude patřit v úvodu zmíněnému nástroji – akordeonu. Skladeb pro akordeon není mnoho, ale Václav Trojan měl pro tento neobvyklý sólový nástroj evidentně slabost a vytvořil pro něj hned několik skladeb. Patří k nim i Pohádky pro akordeon a orchestr, kterých je celkem sedm. Sólo přednese Anežka Gebauerová, která se tomuto nástroji věnuje od roku 1998. Momentálně je tato, na domácích i zahraničních soutěžích, úspěšná akordeonistka stejně jako Tomáš a Marie studentkou Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.

Za dirigentským pultem stane Jan Kučera. Na pražské konzervatoři absolvoval skladatelský a dirigentský obor, v němž jej později na HAMU vedl Vladimír Válek. Spolupracoval s předními českými orchestry, ale představil se i v zahraničí. Od dubna 2008 je angažován jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

***

Společenský sál DKMO

Čtvrtek 18. dubna 2013 v 18 hodin

4. koncert předplatitelské skupiny E

Cyklus koncertů Jeunesses musicales 2012/13

program:

Petr Iljič Čajkovskij – Romeo a Julie. Předehra-fantazie podle Shakespearova dramatu (23´)

Camille Saint-Saëns – Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll op. 22 (10´)

Jenö Hubay – Carmen, fantasie brillante pro housle a orchestr op. 3 č. 3 (9´)

Václav Trojan – Pohádky pro akordeon a orchestr (15´)

účinkují:

Tomáš Vrána – klavír (JKGO)

Marie Hujerová – housle (JKGO)

Anežka Gebauerová – akordeon (JKGO)

Janáčkova filharmonie Ostrava

Jan Kučera – dirigent

***

Marie Hujerová začala hrát na housle v šesti letech na ZUŠ v Ostravě – Porubě, kde byla žačkou J. Davidové. V současné době je studentkou Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě ve třídě L. Capa. Od osmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde dosahuje významných ocenění. Mezi její poslední úspěchy patří vítězství na soutěži konzervatoří „Klasicismus a smyčcové nástroje“ v Brně, titul absolutního vítěze na soutěžní přehlídce „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce a 1. cena na soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií v Praze. Sólově hrála také s Komorním orchestrem L. Janáčka. Pravidelně se zúčastňuje interpretačních kurzů u význačných pedagogů a umělců (I.Štraus, F. Novotný, V. Hudeček).

Anežka Gebauerová studovala hru na akordeon ve třídě N. Borodové v ZUŠ ve Fulneku od roku 1998. V roce 2007 byla přijata na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde v současnosti studuje ve třídě M. Halmové. Během studia se zúčastnila mnoha soutěží, z nichž můžeme jmenovat: XXXI. Soutěžní přehlídka konzervatoří České republiky (Pardubice) – 2. místo; 38. Kleine Tage der Harmonika Klingenthal (Německo) – 2. místo; Lanciano accordion festival (Itálie) – 1. místo;  Medzinárodní festival akordeonistů EUROMUSETTE – GOLDENTANGO – 1. místo.

Na klavír hraje Tomáš Vrána od tří let, od pěti let pak začal chodit do ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm k L. Pavelčákové. Po základní škole nastoupil na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě kde nyní studuje hru na klavír u M. Tugendliebové. K největším klavírním úspěchům patří pětinásobné vítězství v soutěži Prague Junior Note s absolutním vítězstvím. Dvojnásobný vítěz soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, absolutní vítěz soutěže Pro Bohemia v Ostravě, vítěz soutěže Wolfganga Amadea Mozarta v Brně a zvláštní cena za Mozartovu skladbu. Několikrát vystupoval na Slovensku či v Rakousku, stal se vítězem soutěže Vítězslava Nováka a koncertoval v Čs. rozhlase Ostrava (přímý přenos na stanici Vltava). Pro rok 2008 se stal držitelem Zlatého oříšku ČT. Ve volném čase se věnuje literatuře, výtvarné výchově či kinematografii. V minulých dvou letech natočil vlastní, amatérský, osmnáctidílný seriál Detektivní kancelář Černý kocour, který za spolupráce 46 herců zrežíroval, napsal scénář a hudbu. Stal se také vítězem celostátní literární soutěže Pionýrský sedmikvítek v kategoriích Próza a Komiks.

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera byl od svých pěti let žákem M. Pulánkové, později studoval u J. Tomana v Praze. Na Pražské konzervatoři absolvoval u B. Řehoře skladatelský a u M. Němcové a M. Košlera dirigentský obor, v němž pokračoval na HAMU u V. Válka. V rámci svého absolventského dirigentského koncertu v roce 2002 debutoval se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR) a provedl v premiéře své tři symfonické básně.  Jako skladatel zasahuje do několika žánrových oblastí. Tvoří kompozice symfonické, komorní, písňové, zároveň píše scénickou hudbu k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. Nevyhýbá se ani jazzu.

Jako dirigent doprovázel řadu výtečných sólistů. Spolupracuje s předními českými orchestry, s nimiž kromě klasického repertoáru natočil či veřejně realizoval na 50 symfonických děl soudobých českých či zahraničních autorů, často v premiéře.  Doprovázel řadu výtečných sólistů. Na abonentním koncertu SOČRu mj. uvedl v premiéře svoji Suite concertante pro smyčcové kvarteto a orchestr. Se SOČRem a ve spolupráci s věhlasným tanečním souborem Compagnie Marie Chouinard z Kanady provedl v červnu 2007 v pražské Sazka Aréně Stravinského Svěcení jara (v rámci festivalu Tanec Praha). V téže době získal v dirigentské soutěži Pražského jara čestné uznání. V říjnu 2007 se SOČRem úspěšně vystoupil mj. s Dvořákovou Novosvětskou v Musikvereinu ve Vídni. Tu uvedl společně s Beethovenovými symfoniemi i během japonského turné SOČRu.

Od dubna 2008 je angažován jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. U příležitosti českého předsednictví EU 2009 s tímto tělesem natočil pro Supraphon hymny 27 členských států Evropské unie. V rámci svatováclavských oslav 2010 zrekonstruoval původní partituru O. Nedbala a J. Křičky k němému filmu Svatý Václav z roku 1929. Koncem roku dirigoval ve Francii sérii vánočních představení Mystère de Noël, která zhlédlo přes 90 000 návštěvníků.

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *