Je na církevním majetku krev umučených kacířů a heretiků…?

5. Únor, 2013 – 17:20
U Božího hrobu v Jeruzalémě... Foto: Břetislav Olšer

U Božího hrobu v Jeruzalémě... Foto: Břetislav Olšer

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) se během minulého víkendu vyjádřil k tomu, že zahraniční politici na mnichovské bezpečnostní konferenci vyslovili lítost nad tím, že nebyl zvolen českým prezidentem. Přestože ve volbách se mu dostalo velké podpory od Čechů žijících v zahraničí a silně ho preferoval například i německojazyčný tisk, včetně toho, který v Česku dnes vlastní jejich německy mluvící majitelé.

Samozřejmě, že toho nejvíc litovali hlavně nástupnické organizace Řádu německých rytířů, která se chce v rámci církevních restitucí ucházet o majetek. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji jde o hrady, zámky, lázně i tisíce hektarů lesů a polí. Řád německých rytířů přišel o majetky už před 2. světovou válkou, kdy je zabavili nacisté a řád rozpustili. Po válce nemovitosti přešly jako konfiskát majetku Německé říše na český stát.

Na začátku 90. let pak získal řád zpět jen menší část svého majetku. Kdyby byl prezidentem Karel Schwarzenberg, měli by to tzv. v kabeli nejen němečtí rytíři, ale i nástupnické církve těch zločinců, kteří rozpoutali inkvizici, jež mučila a upalovala nevinné lidi. Děsí mě to mnohokrát víc; byl jsem ministrant a jsem křtěný valašský katolík, jehož otec byl pro tuto svoji víru komunisty šikanován, když z něho jako učitele udělali pomocného dělníka… Prosím ctěné diskutéry, aby si uvědomili, že následující text je pouze citací článků jiných autorů, včetně odkazů na ně, a ne moje špína házená na církve. Já totiž inkvizitorem nikdy nebyl…

První inkvizitory, kteří měli působit v českém království, jmenoval na žádost Přemysla Otakara II. v roce 1257 papež Alexandr IV. Ke stálému zavedení inkvizice do Čech došlo až na počátku 14. století v souvislosti s vyšetřováním pražského lékaře a stoupence averroismu Richardina z Pavic. Jeho mottem byla slova Averroese: „Nečiň, co odsuzuje tvé svědomí, a neříkej, co není v souladu s pravdou…“ Richardinovi se sice podařilo uprchnout, avšak jeho 14 druhů bylo v roce 1315 upáleno. K největšímu pronásledování heretiků došlo ve 30. letech 14. století na jihočeském venkově, kde proti německým vyznavačům valdenství radikálně vystoupil inkvizitor Havel z Jindřichova Hradce.Vzpomínka na zrození člověka... Foto: Břetislav Olšer

Před tohoto inkvizitora předstoupilo více než 4000 podezřelých, z nichž zhruba každý dvacátý byl upálen. Že církve protestovaly proti upalování čarodějnic? Církve totiž protestovaly i v 21. století proti pohlavnímu zneužívání chlapců, kterého se na nich dopouštělo množství církevních hodnostářů. Nic víc, než jen bezostyšné pokrytectví. V roce 1374 zahájil proces proti Milíčovi z Kroměříže a jeho stoupencům inkvizitor Johlín. K vyslýchání osob, podezřelých z vyznávání valdenské hereze, došlo v Praze v 80. a 90. letech 14. století. Stoupenci valdenství byli i členové tzv. drážďanské školy, kteří od roku 1412 sídlili v domě u Černé růže a aktivně působili na univerzitní půdě. Podle jejich výkladu byl středověk sice obdobím duchovní neplodnosti, kdy Rozum byl dušen vládou náboženského dogmatu, ale nátlaku tohoto dogmatismu odolával nicméně určitý myšlenkový proud, který předjímal myšlenkovou svobodu… moderní doby… http://www.advojka.cz/archiv/2006/6/zadny-fantom-latinskeho-averroismu

Oheň očišťuje. Dogmaty a vírou zaslepení lidé věří, že právě plameny smyjí z hříšníků všechno zlé. Platí to pro pět hrdelních zločinů – pro sexuální delikty, obcování se zvířaty, čarodějnictví, travičství, ale hlavně… hlavně pro ten nejhorší ze všech poklesků na světě, totiž kacířství. Už jenom pochybovat a pokládat si otázky je klasifikováno jako hrdelní zločin. Pět prohřešků se trestá s maximální urputností. Narušují totiž křesťanský řád. „Podle zápisů světských i církevních soudů, zejména inkvizičních, bylo na západě posláno na hranice v rozmezí 350 let více než milion čarodějů, čarodějnic, mágů a kacířů!“ píše ve své knize Historie trestu smrti (1994) francouzský spisovatel literatury faktu Martin Monestier (*1942). To by bylo skoro osm lidí denně! Více zde: http://pistis.webnode.cz/news/inkvizice-a-pocet-mrtvych/

Ze církve žádný majetek nevlastnily? Za vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278), kdy byl zaveden zápis pozemkového vlastnictví v zemských deskách, nalézáme doklady o tom, že vlastníkem byla církev. Církví se zde myslí jednotlivé církevní subjekty, jako jsou biskupství, kapituly, farnosti atd. Nejčastěji byla jako vlastník uváděna místní církev (obvykle v podobě kostela, záduší, obročí apod.) Toto praktické středověké opatření umožňovalo oddělit osobní majetek duchovních správců od majetku církve a zajistit tak jeho předávání na další generace. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/jak-vubec-vznikl-cirkevni-majetek/

Jak to tedy je s církevními restitucemi, co mají vydat komunisty ukradený majetek, jenž nese stopy krve umučených kacířů? Inkvizice byla předchůdcem nejen Goebbelsovké filosofie, ale i StB… Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo “výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví (zejména církevních řádů) a náboženských společností.” Že by vliv exkomunisty na postu předsedy vlády Mariána Čalfy…? Nicméně jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší!

Poděkoval a sdělil, že další majetky už katolická církev žádat nebude. Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.  V letech 1990 a 1991 bylo do vlastnictví katolické církve zákonem převedeno asi 170 komplexů.  Kardinál, arcibiskup pražský, hlava katolické církve v Čechách a na Moravě Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty. Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1. 8. 1991…

Inu, měl snad být knížepán „pátou kolonou“ církví, které jsou teď poněkud nervózní, jelikož hlavou Česka se stal levicový prezident Miloš Zeman, co nemíní podlehnout vatikánským praktikám…?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135

Reklama:
  1. 2 reakce na “Je na církevním majetku krev umučených kacířů a heretiků…?”

  2. Veškerý majetek získaný církví po restituční tečce 1. 8. 1991 by měl být církví odebrán, protože nebyl zabavený komunisty, a ani církev nebyla vlastníkem, nanejvýš uživatelem!Provedené vyrovnání určené soudním výrokem, má být připsáno k dobru soudcům, kterým se splní jejich mzdové nároky!

    od Petr Gabriel v Dub 25, 2015

  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay fans

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *