„Pokud se mladíkovi zalíbí nějaká dívka a rozhodne se, že si ji vezme za ženu, jdou jeho rodiče za matkou a otcem budoucí nevěsty a začnou vyjednávat o věnu. Pokud je dívka bohatá, musí za ní dát ženichova strana asi 2000 tisíce randů nebo této sumě odpovídající počet kusů dobytka, většinou krav…“

Když je ruka v rukávě, neznamená to však, že bude hned veselka. Mladý pár spolu normálně žije, ale to pravé manželství nastane ve chvíli, kdy se žena osvědčí jako plodná matka a porodí dvě tři děti. Poté se může strojit velká svatební hostina.

„Pokud však žena nebude moci mít děti, vrátí se zpátky k rodičům a ti budou muset zase vrátit mladíkovo věno…“

Tak to chodí v Africe, kde je number one kult matky a početná rodina. Tak to chodí ve třetím největším světadílu, v němž bylo za poslední století 70 státních převratů a 13 vražd představitelů nějakého státu, jichž je čtyřiapadesát.

A v nich přes 960 milionů obyvatel. Při porodnosti v průměru šesti dětí to není nic mimořádného. A to v 1950 žilo mezi Casablankou a Kapským Městem „pouhých“ 220 milionů obyvatel a v roce 1995 to jich už bylo půl miliardy…

Kdyby si Severní Amerika nezačala s otrokářstvím, nebyly by dnes USA v problémech, resp. její bělošská menšina. Rasismus vůči Afroameričanům je pouhých kopáním v křeči smrtelně zraněného koně. Proto už v roce 2042 nebudou stárnoucí Američané světlé pleti tvořit většinovou skupinu v populaci Spojených států.

V roce 2050 prý budou běloši tvořit pouze 46 procent americké populace, zbytek budou Afroameričané, hispánci, kteří jsou nejrychleji rostoucí skupinou americké společnosti, a Asiaté.

Do roku 2050 se ztrojnásobí počet Američanů, kterým je 85 let a více. Jejich počet by měl dosáhnout 19 miliónů. Očekává se, že v USA bude v půlce století žít na 440 miliónů lidí oproti dnešním 305 miliónům.

Ani globálně se běloši nebudou mít čím chlubit – zbude jich na planetě jen asi osmnáct procent. A neonacisté i skinheadi budou mít po svém „jednom národu“ a „bílé rase“…

Brzy to možná vše barevné posvětí i nový prezident USA, poprvé mulat, Barack Hussein Obama… 

A co angličtina? Jen s odřenýma ušima si možná vedle čínštiny udrží své vedoucí postavení. V nastalém babylonském zmatení jazyků to i tak bude úctyhodný výkon. Jen v Africe se ve čtyřiapadesáti státech hovoří asi tisíci jazyky.

Vedou afroasijské a nigerokonžské, jichž je asi 800 a mluví jimi přes 700 milionů lidí. Nilosaharských jazyků je více než sto a těch khoisanských je jen padesát.

A ještě je tady afrtikánština asi 5,5 milionu jihoafrických bělošských osadníků Búrů, pro které je to jejich mateřština.a v JAR třetí nejrozšířenější jazyk ve více než třicetimilionové Jihoafrické republice, hned po zulštině a xhoštině.

Afrikánština vznikla z jazyka nizozemských osadníků, kteří přišli do jižní Afriky v roce 1653. Dále se už vyvíjela odděleně a byla ovlivňována okolními africkými jazyky, ale i jazyky přistěhovalců z dalších tehdejších nizozemských kolonií v Indonésii a Malajsii

,,V jihoafrických dolech to bývalo s dorozumíváním složité, Búrové mluvili afrikánsky, Angličané a Evropané anglicky a černoši každý jen jazykem svého kmene, ať už to byli příslušníci Tswana, Zuluu nebo Xhosa. Nedomluvili se ani sami mezi sebou,“ říká kamarád Jarda, když spolu fáráme do platinového dolu Frank.

,,Tak, jak s nimi mluvíš?“ nechápu.

,,Fanagalo. Ten byl v minulém století vytvořen pro dorozumění černých horníků z různých kmenů jako umělý průmyslový jazyk. Je to esperanto pro černochy z jižní Afriky, i když teď už mnozí z nich mluví též anglicky. Nemůžu přece rozumět šedesáti různým nářečím podle jednotlivých zdejších černošských kmenů,“ uzavřel školení Jarda.

A jen si povzdechl, jak nelákavá budoucnost čeká jeho syny, jimž bylo pět a šest, takže za padesát roků na ně možná zbude jen místo v minoritní bělošské rezervaci někde uprostřed Sibiře…