„Krásná, zvláštní, bujná, oduševnělá, mimo vší pochybnost“

1. Listopad, 2012 – 9:09

Po Smetanově triu, které zahájilo řadu komorních koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava, zavítá do moravskoslezské metropole další z věhlasných českých komorních souborů – Janáčkovo kvarteto. Jeho koncertní vystoupení se uskuteční 12. listopadu 2012 od 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy.

Posluchači vyslechnou dva smyčcové kvartety, které mají v dějinách hudby své pevné místo. Shodou okolností jsou jejich autory učitel a žák – Leoš Janáček a Pavel Haas. Z tvorby prvního jmenovaného zazní jedno z jeho vrcholných komorních děl –„Listy důvěrné“.  Skladba dle slov Janáčka „krásná, zvláštní, bujná, oduševnělá, mimo vší pochybnost.“ Také Haasův Třetí smyčcový kvartet je dokladem autorova skladebného mistrovství.  Doplní je Mozartův Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello, který byl napsán pro Antona Stadlera.  Jeho part na koncertě přednese skvělý italský klarinetista Claudio Mansutti. „S Claudiem Mansuttim jsme se seznámili na koncertě v Itálii, kde jsme se domluvili na spolupráci. Pana Mansuttiho jsme pak pozvali na několik koncertů do České republiky a ten ostravský je jedním z nich,“ říká Břetislav Vybíral, violoncellista Janáčkova kvarteta. Interpretační schopnosti aktérů koncertů jsou zárukou, že tento večer bude nesporně patřit k hudebním zážitkům.

Před koncertem se uskuteční slavnostní křest nové knihy Ivana Měrky („Slezské klavírní trio a Ostravské kvarteto“), která mohla spatřit světlo světa jen díky grantu města Ostravy. 

Vstupenky v ceně 150 Kč (studenti a osoby starší 70 let mají 50% slevu) lze zakoupit v pokladně Domu kultury města Ostravy a pobočkách ostravského informačního servisu.

 

Komorní  cyklus  

Společenský sál DKMO

12. 11. 2012   v 19 hodin 

 

program 

P. Haas:  Smyčcový kvartet č. 3  W.A. Mozart: Klarinetový kvintet A dur 

L. Janáček:  Smyčcový kvartet  č. 2 „Listy důvěrné“

účinkují:

Claudio Mansutti – klarinet

Janáčkovo kvarteto 

Miloš Vacek – 1. housle

Vítězslav Zavadilík – 2. housle

Jan Řezníček – viola

Břetislav Vybíral – violoncello

***

Klarinetista Claudio Mansutti  absolvoval s vyznamenáním Konzervatoř J. Tomadiniho v Udine ve  třídě 

A. Pecileho, později studoval u P. Boraliho a K. Leistera. Zvítězil v pěti soutěžích komorní hudby na národní i mezinárodní úrovni. Vystoupil také pro televizní společnosti RAI a ORF. Je zakladatelem souborů Diapason Ensemble a Accademia Ars Musicae Orchestra Klagenfurt. Vystupoval jako sólista s Accademia Ars Musicae, Rozhlasovým a televizním orchestrem Záhřeb, Komorním orchestrem Gorizia a Komorním orchestrem Diapason. Studoval dirigování u L. Desceva, který dříve působil jako dirigent opery v Sofii, a hudební interpretaci u R. Repiniho. Dirigoval Sofia Soloist a také orchestry ve Friuli Venezia-Giulia. Vystupoval v Itálii, bývalé Jugoslávii, Rakousku, a Německu, spolupracoval s hudebníky mezinárodního významu. Řídil provedení Mozartova Requiem v podání Rozhlasového a televizního orchestru Ljubliana v Udine, Pordenone, Ljublani a Domzale.

Mansutti je zkušený organizátor hudební akcí a působil rovněž jako umělecký ředitel několika institucí. Od roku 1991 byl uměleckým ředitelem Teatro Luigi Bon v Colugni. Byl konzultantem divadla Giovanni da Udine v Udine, výkonným ředitelem Symfonického orchestru regionu Friuli Venezia-Giulia a ředitelem nadace Città di Gorizia, pro 

který pracoval také jako umělecký konzultant při projektu  znovuotevření  Teatro Verdi v Gorizii. Od roku 2009 působí jako umělecký ředitel Mittelfestu. Spolupracuje pravidelně s Berlínským smyčcovým kvartetem, se známým zpěvákem Annamariem Dell’Ostem 

a s Cremona Quartet. Jako sólista naposledy hrál v Neapoli s Ensemble Variabile, v Rakousku s Vienna Mahler Orchestra a v Německu s Budapest Chamber Orchestra. V roce 2001 obdržel „Moret d’Aur“ – cenu pro Osobnost kultury regionu Friuli Venezia-Giulia.

 

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla získalo po několika letech právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 1955 ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka začalo koncertovat v zahraničí a postupně se stávalo proslulým ve všech světadílech. 

Jeho koncerty byly kritikou hodnoceny v superlativech, bylo hostem na významných festivalech a natočilo řadu gramofonových snímků pro přední gramofonové společnosti. 

Padesát let činnosti si vynutilo postupné změny v obsazení. Nezměněno však zůstává pracovní krédo souboru, jež usiluje o dosažení expresívního projevu na pozadí komorní kázně. Navazuje organicky na nejlepší tradice české a moravské hudebnosti a je častým hostem na zahraničních pódiích. 

Miloš Vacek (první housle)

Studoval v Brně hru na housle jak na konzervatoři, tak na JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). V roce 1982 se zúčastnil národní soutěže Beethovenův Hradec, kde mu byla udělena čtvrtá cena. O čtyři roky později získal diplom na houslové soutěži v Písku a na mezinárodním festivalu Pražské jaro. V roce 1987 se stal členem Slovenského komorního orchestru, s tímto orchestrem vystupoval také jako sólista. Od roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od roku 2003 také pedagogem JAMU. 

Vítězslav Zavadilík (druhé housle)

Po studiu na konzervatoři v Kroměříži absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (prof. Moravec a prof. Sýkora). Byl dlouholetým členem Trávníčkova kvarteta, se kterým získal řadu ocenění na různých kvartetních soutěžích: je laureátem interpretační soutěže v Kroměříži (1974), získal čestné uznání na mezinárodní soutěži Pražské jaro (1975 a 1984), v roce 1979 získal první cenu v soutěži „Premio Vittorio Gui“ ve Florencii a o dva roky později cenu F. Liebstoeckela v Colmaru. V roce 1994 nastupuje na místo svého profesora A. Sýkory do Janáčkova kvarteta. 

Jan Řezníček (viola)

Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění, absolvoval v roce 1985. Krátký čas byl houslistou Státní filharmonie Brno. Od roku 1986 byl členem Moravského kvarteta – šest let jako sekundista a od roku 1992 jako violista. V roce 1996 absolvoval studium hry na violu na Janáčkově akademii v Brně u Prof. Jiřího Kratochvíla – violisty Janáčkova kvarteta. Od roku 1990 vyučuje na Konzervatoři v Brně, dva roky vyučoval komorní hru na JAMU. Od roku 2000 je violistou Státní filharmonie Brno a od roku 2008 členem Janáčkova kvarteta. Jako kvartetista i jako sólový violista vystupuje na koncertech doma i v zahraničí. 

Břetislav Vybíral (violoncello)

Zvítězil v devíti letech na violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí, aby vítězství ještě jednou o dva roky později zopakoval. V r. 1967 vyhrál v oboru komorní hra mezinárodní soutěž Concertino Praga. Po ukončení studia na brněnské konzervatoři pokračoval na JAMU. V době studií zvítězil ve violoncellové soutěži Beethovenova Hradce. V r. 1980 se stal koncertním mistrem Janáčkovy opery v Brně a roku 1984 členem Janáčkova kvarteta.

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135  
Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *