Nemám v podstatě nic ani proti Al Gorovi, že v roce 2007 to byl právě on, kdo získal tuto cenu za mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC). Nobelova cena míru má být udělovaná osobě nebo organizaci, která „vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů.… Jde většinou o pokusy egoistů, jak se zviditelnit, hlavně před udělením tohoto “ocenění”, ale i poté, jak to třeba předvedla také nositelka Nobelovy ceny za mír v roce 1976 Mairead Maguierová, jež právě vyzvala Organizaci spojených národů, aby pozastavila nebo zrušila členství Izraeli. Podle Maguierové by měl být Izrael potrestán za to, že už řadu let ignoruje sérii rezolucí OSN. Tato paní získala Nobelovu cenu za mír v roce 1976 za svou práci s katolíky a protestanty v Severním Irsku, tedy asi podobně jako Jásir Arafat v roce 1994.

Mám po ruce zajímavý překlad Lisabonské smlouvy z “bruselštiny”… A nyní s dovolením převzatých dvacet bodů, podle nichž už od 1. prosince 2009 jedná pod vedením exkomunisty Barrosa Lisabonská smlouva, přeložená z “bruselštiny”, Pochopíte, proč se prezident Václav Klaus bál ztráty české suverenity:

1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.

2) Francie si v Evropě taky bude dělat co chce, pokud nenarazí na bod 1.

3) Pokud se bod 2 dostane do sporu s bodem 1, platí ZATÍM bod 1 (ještě se uvidí…)

4) Na Anglii z vysoka, ta je za vodou.

5) Na Španělsko ještě z větší výšky, jelikož je za Pyrenejemi.

6) Stejně jako Itálii, co je za Alpami.

7) Na ostatní státy EU kálíme o to víc, jsou mrňavé a zaostalé a můžou být rády, že dostanou čuchnout k rektální kariéře. Státy, zmíněné v bodech 4 – 7 budou radostně odebírat zboží Německa, popř. Francie.

9) Dojde-li ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí.

10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována.

11) Státy, zmíněné v bodech 4 – 7 budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa… i Francie.

12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi Německa, když jinak nedáte, Francie taky, je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků.

13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a možná i Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit. Za odměnu dostane také čuchnout k rektální kariéře.

14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 – 7 mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatečnosti neprodleně odstraněny (i s jejich nositeli).

15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 – 7 mají povinnost vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu.

16) Občané států zmíněných v bodech 4 – 7 mají právo:
a) držet hubu a krok
b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu
c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16a a 16b.

17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využití práva 16c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově.

18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak.

19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka.

20) Platnost bodů 3 – 19 se řídí rozhodnutím Německa a Francie…

Konkrétní příklad? Třeba zrovna z Francie, jež “svobodomyslnému” Česku málem přikázala prostřednictvím Sarkozyho a jeho rázného doporučení vedení kolínské automobilky, aby byla tamní výroba francouzských vozů v rámci “nezávislosti a svrchovanosti” jednotlivých států EU převedena zpátky do země Galského kohouta. Autoritářský prezident Nicolas Sarkozy považoval za nepřípustné, aby se auta mj. značky PSA Peugeot Citroën vyráběla v Česku a pak se prodávala ve Francii, přestože výroba jednoho vozu ve Francii vyjde o zhruba tisíc eur dráž než v Česku…

Po RVHP přišla EU a s ní Lisabonská smlouva, která neguje a oklešťuje téměř vše, co si Češi vybojovali nebo se štěstím jim spadlo do klína. Svobodu, samostatnost a suverenitu. Dodnes proto nevíme stoprocentně, jestli budou Benešovy dekrety platit nebo ne, zda je možné je prolomit a zpochybnit. A právě tato „letadlová“ organizace získala Nobelovu cenu za mír pro rok 2012…

Také proto, že milostivě máme povoleno pivo a tvarůžky, jinak nám Brusel také diktuje, kolik máme do “letadla EU” vložit, a kdy přijdeme na řadu, abychom též něco dostali zpátky. A to nás baví, miliardy eur za ztrátu sebevědomí a jistoty. Prodejní Češi. Salašnický pes z Bruselu hlídá české stádo jménem Ovčákov.

Nakonec to byla letenská pláň, na níž se ozývalo: Češi, Češi… Kdo neskáče, není Čech… Přesně v duchu klasika Jaroslava Haška, který si ve Švejkovi vymyslel strážmistra Flanderku, jenž naverboval do státních tajných služeb Josefa Vyskočila, jinak místního imbecila Pepka Vyskoče. Stačilo na něho zavolat: Pepku, vyskoč!, a Pepek vyskočil a ještě zamečel…

A dnes opět skáčeme. Lisboa, Lisboa… Máme nové velké bratry ve Washingtonu a Bruselu, takže se musíme zasloužit o tu čest, s níž jsme vstoupili do NATO, jen abychom byli jedni z těch členů Aliance, jež dají souhlas s bombardováním svých slovanských soukmenovců v bývalé Jugoslávii. Nevážíme si ani svého prezidenta, voláme o ponižujícím impeachmentu jen proto, že hlava našeho státu chce chránit národní zájmy a mít záruky, že do jeho rukou navrácená pravda se zase nevytratí na pár století znovu do sudetské náruče. Za peníze v Praze dům, třeba pro sudetský Landsmanšaft…

Inu, floskule sem, floskule tam; co Čech, to srab a submisivní korouhvička, převlékač kabátů a přeběhlík – kam vítr, tam plášť…? Ať žije Nobelova cena za mír bez jakékoli ceny…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135