K tomu byla přiložena petice za finanční nezávislost romských organizací a napsáno: Vyzýváme vládu a zastupitelské úřady České republiky k okamžitému zrušení veškerých dotací a finanční podpory neziskovým organizacím, které podle našeho názoru pouze zotročují svobodomyslného romského ducha a násilně jej připoutávají ke státním institucím. K přehodnocení či přímo zastavení financování prostřednictvím dotací tzv. „integračních“ programů by mělo dojít především z těchto důvodů:

1) Romské organizace opakovaně a dlouhodobě přispívají ke zvyšování napětí mezi romskou minoritou a většinovou společnosti (např. banalizováním zločinnosti, zneužíváním sociálního systému atd.)

2) Za poslední léta byly investovány miliardy korun do tzv. „antirasistických“ projektů, které bohužel nepřinesly žádné výsledky a pouze svým autorům umožňovaly vést zahálčivý život na úkor daňového poplatníka.

3) Teprve úplná finanční nezávislost umožní těmto organizacím skutečně nezávisle bránit práva romské menšiny, pokud se skutečně domnívají, že jsou tato práva nějakým způsobem krácena…

Řekl bych, že přání je otcem myšlenky aneb zvěst z oblasti utopie a sci fi. Napsal mi starosta obce Uhelná Ludvík Juřík o svých trablech s občanským sdružením Ester, jež pracuje v jeho obci, a která obec poškodila na svých právech, tedy neumožnili jí vědět o tom, jakých výsledků Ester dosáhla při tak zvaném začleňování svých klientů za uplynulých 6 let v obci Uhelná. Marné bylo, že se pan Juřík odvolával na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, když chtěl vědět, jak Ester funguje..
 
Položil jen pár otázek: „Jakým právem nám – občanům obce vnucujete své klienty, o které nestojíme od počátku vpádu vaší organizace do obce. Jen proto, že údajně neplní vámi vydané zásady,  jste z vašeho klienta udělali bezdomovce, který přespává na autobusových zastávkách, různě po obci a obtěžuje občany. Za posledních 5 let (2007 – 2011) obdržela organizace, která „pečuje“ o asi 200 klientů, více jak 47  milionů dotací od různých stupňů územní samosprávy a státní správy. Pro připomenutí od MPSV, Úřadu vlády a SZIF to bylo 27,3 mil. Kč, od Olomouckého kraje 7,8 mil. Kč  a od Člověka v tísni o.s. 0,3 mil. Kč a Brontosaurů  230 tis. Kč. Na druhé straně ve stejné době obdržela naše obec Uhelná pro zabezpečení svých cca 520 občanů a provoz obce asi polovinu „romských“ peněz, tedy 26,6 milionu Kč z rozpočtového určení daní od státu. Do tohoto  nepočítám zhruba 8,3 mil. Kč na odstraňování  povodňových škod v roce 2009 a 2010…“
 
Pan starosta, který má skutečný zájem o výsledky organizace Ester, pokládá předsedovi o.s. Ester stejné otázky veřejně:a)  Kolik klientů (rodin) bydlících v obci bylo naučeno hospodařit s penězi?

b)  Kolika klientům bydlících v obci Uhelná bylo zajištěno trvalé pracovní místo?

c)  Jak se zlepšil prospěch klientů – žáků Základní školy?

d)  Kolik žáků základní školy pokračuje v dalším vzdělávání  ( kolik nastoupilo, kolik odešlo, kolik ukončilo a s jakým výsledkem – prosíme po jednotlivých vzdělávacích zařízeních)? 

Tyto otázky byl nucen položit i pro to, že naše republika je opět žalována u Evropského soudu za to, že několik Romů z Ostravska bylo zařazeno do „Zvláštních škol“. Odpovědí se dodnes pan starosta nedočkal, prý na to nemá právo. Jak to tedy je z romskou „černou dírou“, co v ní mizí miliardy, aniž by byla zrušena alespoň některá romská ghetta v Česku, stačila by ostravská čtvrt Přednádraží, která se rozpadá a je zde velké riziko smrtelných nehod.