Díval jsem se na srocení a chvíli trnul, kdy se některý z muslimů přece jen neodpálí, aby si vylil svoji nenávist k Židům. Nestalo se, naopak byl trošku jako sci fi, pohled na družně se spolu bavící skupiny, jimž dáváme nálepku hrozivě nebezpečné výbušné směsi. Je toho přece tolik, co tyto dvě veřejným míněním rozeštvané a znenáviděné komunity spíš rozděluje, než sbližuje…

Obřízka, zákaz vepřového masa, nejohleduplnější rituál porážky zvířat. U Židů se jí říká Schita, u muslimů Halal. Obě strany vzájemně uznávají rovněž spoustu biblických osobností, Abrahámem počínaje a Ježíšem konče. I Ježíš, když mu bylo osm dnů, byl podle judaistického náboženství obřezán.Soubor:Covenant of Abraham.JPG

Obřízka brit mila… 

Lloyd Schofield, jeden z gayů ze San Francisca, proslulého bisexuálního města, je zastáncem názoru, že podobné praktiky jako mužská obřízka jsou morálně nepřípustné a způsobují chlapcům zbytečná duševní traumata. Osmidenní chlapec si však v dospělosti žádné trauma nepamatuje, natož aby s ním žil celý život. Jde pouze o odstranění pár milimetrů z části předkožky. Řeč je o mužské obřízce – latinsky circumcise. Jak se praví v knize Genesis, když bylo Abrahámovi devětadevadesát roků, řekl mu Hospodin:

“…Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu…“

Takže, duševní trauma? Osm dnů po porodu, kdy dítě musí překonat cestu z matčina lůna a přestřižením pupeční šňůry? Zakázat zákonem? To nemyslí pan gay vážně? Proč není zákon, trestající matky, které ve vysokém stupni těhotenství kouří, drogují a pijí alkohol, čímž svému plodu, aniž by se mohl bránit, způsobují mnohem větší duševní trauma, a celoživotní, než nějaká obřízka milimetrového kousku předkožky. A co odběry krve u kojenců, zeptejte se matek, jak těžce to děti prožívají. Co se bolesti a trauma týká, jsou si všechny tyto lékařské zákroky shodné. Jak dlouho si pamatuje dítě své “porodní trauma”, když se v bolesti “tlačí” na svět, mnohdy s pomocí kleští, císařských řezů a jiných mučednických nástrojů…

Nebývá obvyklé, aby se křesťan zúčastňoval obřadu brit mila, tedy obřízky osmidenních židovských novorozenců. Mně se to zásluhou mých židovských hostitelů poštěstilo a byl jsem tak v Jeruzalémě svědkem „uzavření Abrahamovy smlouvy“. „Obřízka není dovolena pouze v rodině, která trpí hemofilií,” řekl mi mohel, což je kvalifikovaný operatér, vyškolený pro tuto čestnou funkci odstranění předkožky zdravého dítěte.

“Když dospělý muž konvertuje k judaismu, musí se zúčastnit obřízky mila LeŠem gijur jako součásti přijímacího obřadu. Pokud už obřízku ze zdravotních důvodů má, nechá mohel vytéct jen symbolickou kapku krve,” vysvětlil mi kmotr sandak, jenž při brit mila drží kojence na svých kolenou. Sotva obřízka skončila a plačící chlapec dostal hebrejská jména Eli a Moše, zavládlo v synagoze nadšení, že židovský národ je o dalšího obřezance bohatší. A všichni už se těšili, jak se za třináct roků ve stejný den sejdou na bar micva, obřadu jeho vstupu mezi dospělé muže. A všeobecně se doufalo, že Eli Moše se dostane do minjanu, tedy mezi deset Spravedlivých, bez nichž se nemůže konat žádná veřejná pobožnost.

“Judaismus není jen náboženství, ale především životní filozofie Židů, kteří najdou v pěti Mojžíšových knihách zvaných Tóra i v učení Talmudu nebo Mišně nejen náboženské, ale i veškeré právní či sociální podněty a hygienická pravidla, jako je třeba rituální koupel mikve, v níž musí být nejméně 762 litry přírodní vody, ne z vodovodu, aby se do ní mohl ponořit celý dospělý člověk. Mikve využívají nejen rituálně nečistí kněží a konvertité, ale i ženy před svatbou, po menstruaci a po porodu,” řekl mi Bobby David z Tel Avivu, co se vystěhoval z Ostravy do Palestiny v roce 1946 poté, když přežil Terezín.

Mužská obřízka je malý chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna předkožka – kožní řasa, která překrývá žalud penisu. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na celém světě je obřezán každý třetí chlapec mladší 15 let. Současný český konvertita Petr Rafael Chvátal, žijící střídavě v Jeruzalémě i v Austrálii, se vyučil v Liberci jako sklenář, pak pracoval v Pardubicích u Pozemních staveb a Českých drah. Před zhruba deseti roky se vystěhoval do Izraele, kde se oženil s australskou Židovkou. „Přestěhoval jsem se do Jeruzaléma a našel jsem si práci ve svém sklenářském oboru. Před šesti roky jsem byl v Izraeli jako dobrovolník v programu SAR EL, kde jsem vykládal armádní bedny s léky, jimž se blížil konec záruky, a byly převáženy do nemocnic. Za ně jsme dostávali nové a posílali je třeba do Pásma Gazy,” vzpomíná Rafael, který konvertoval k judaismu a nechal si udělat obřízku v jeruzalémské nemocnici.

Obřad obřízky absolvoval v lokální anestesii, ale i tak to pořádně cítil; centrum nervů se jen tak oklamat nedalo. Přes napnutou látku sice zákrok neviděl, ale v odrazu perfektně vyleštěného stříbrného lustru pozoroval každičký zákrok lékaře, včetně tahů skalpelu. Úplně zdravý byl asi měsíc po zákroku. Po operaci užíval léky na zklidnění i proti silné bolesti…

Denně umírají následkem sebevražedných atentátů islamistů stovky nevinných lidí zejména v Izraeli, Iráku, Íránu, Afghanistů či Páskistánu. Nenávist likviduje šiity i sunnity… Jak tomu násilí zabránit? Třeba se po vzoru Německa budou scházet ke společným protestům Židé a muslimové, aby podpořili civilizovanou formou nejen mužskou obřízku, zákaz vepřového masa či nejohleduplnější rituální porážky zvířat. U Židů se jí říká Schita, u muslimů Halal… Pak možná svět ovládne konečně mír, resp. ukončí se vyvražďování židovské komunity a její následné odplaty na věřících v islám… Báječná utopie…

Inu, náboženská svoboda je jedním ze základních kamenů demokracie, obřízku nevyjímaje. Židé ji absolvovali i během holocaustu, přestože věděli, že poté, kdy se před nacisty museli svéct donaha, byli odhaleni a jako Židé se znamením brit mila většinou odsouzeni do plynu…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135