oslovujeme Vás tímto otevřeným dopisem, protože jsme hluboce znepokojeni dosavadním vývojem skladby uchazečů o funkci prezidenta republiky. Počítáme s tím, že velká část z nich odpadne, protože nezískají potřebných 50 tisíc podpisů, ale patrně ani pak nás výsledný soubor kandidátů nebude uspokojovat.

Za daných okolností soudíme, že by bylo pro stát výhodné, kdybyste zůstal v jeho čele ještě nejméně po jedno volební období. Ve své dosavadní praxi jste prokázal uvážlivost a způsobilost překonávat vnitropolitické krize a urovnávat rozmíšky mezi politiky, což jsou skvělé předpoklady pro zvládnutí úskalí onoho „zkušebního provozu“.  Jsme mimo to přesvědčeni, že jste dosud nepřekonal zenit své výkonnosti, takže Vaším odchodem ztratí společnost možnost plného využití Vašeho osobnostního potenciálu.

Ze všech těchto důvodů Vás žádáme, abyste se rozhodl kandidovat na úřad prezidenta v přímé volbě. Na základě výsledků z celé řady průzkumů veřejného mínění, které stabilně potvrzují důvěru velké většiny občanů k Vám, předpokládáme, že byste byl zvolen již v 1. kole…“

Samozřejmě, že by to celou volbu nezjednodušilo, spíš naopak; vyvolalo by to bouři nevole, zejména ze stran kandidátů, kteří již do svého úsilí vložili nemálo horečného úsilí, trapností a peněz. Určitě by mnozí z nich podali stížnost, dali by to recesistické rozhodnutí k soudu a po vzoru znovuzvolení Putina prezidentem a akci pomatených feministek Pussy Riot z Ruska by se mohlo stát, že by jiná sexuálně vyšinutá česká skupina Pusu Idiote ztropila podobnou nepřístojnost v chrámu sv. Víta a na řadě zneuctění by byl pro změnu místo patriarchy Kirilla kardinál Duka… Dopis dále zdůvodňuje, proč byl prezidentem T. G. Masaryk hned čtyřikrát…

…“Víme, že jste již kdysi prohlásil, že se o třetí zvolení nehodláte ucházet. Proto bychom Vaše případné rozhodnutí vyhovět naší výzvě vnímali – a s námi jistě i velká část veřejnosti – jako pochopení nutnosti a projev vůle pomoci zemi v složité situaci.

Je nám známo, že podle čl. 57 odst.2 Ústavy ČR „nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou“. Stejné omezení znala ovšem také prvorepubliková ústava. Přesto byl Tomáš G. Masaryk zvolen čtyřikrát, a to při nezměněném způsobu volby.

Uvedené omezení je v rozporu s ustanovením čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého „občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím“. Trvání na omezujícím ustanovení je vůči Vám diskriminační, protože budete jediným občanem, volitelným do Senátu, který bude vyloučen z práva být zvolen prezidentem za zcela nových podmínek, s nimiž tvůrci Ústavy ČR v době formulování čl. 57 nemohli počítat.

Ustanovení čl. 57 odst. 2 Ústavy ČR je podle našeho názoru v rozporu také s ustanovením čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „ zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti“. Omezující podmínka dle čl. 57 odst. 2 Ústavy ČR svobodnou soutěž politických sil omezuje, protože z ní vylučuje politika, který by podle průzkumů veřejného mínění měl velkou šanci na zvolení.

Vidíme dvě možné cesty k prolomení překážky dle čl. 57 odst. 2 Ústavy. Jednou by bylo povolení výjimky pro Vás ústavním zákonem podobně, jak tomu bylo v případě volby Tomáše G. Masaryka v roce 1935. Důvodem pro povolení výjimky by mohla být právě zásadnost změny volebního systému a vstřícnost k požadavku na uchránění státu před nepředvídanými důsledky změny způsobu volby prezidenta.

Druhou by bylo ignorování omezení dle čl. 57 odst. 2 Ústavy. Ústavní zákon č. 71/2012 o přímé volbě prezidenta je nezmiňuje. V kandidatuře Vám nebrání žádné ustanovení prováděcího zákona č. 257/2012. Teprve při projednání a registraci Vaší kandidátní listiny by mohlo ministerstvo vnitra rozhodnout o jejím vyřazení podle §26 odst. 2 písm. e), neboť byste nesplňoval podmínku volitelnosti podle čl.57 odst.2 Ústavy. Proti takovému rozhodnutí byste se ovšem mohl bránit ve správním řízení postupem podle zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, v případě neúspěchu ústavní stížností. Nelze vyloučit, že byste u soudu uspěl…“

Není dopis jako dopis, ale dopis a ke všemu otevřený prezidentu repoubliky, to chce fištron a kus odvahy. Jistě dojde k rozličným uspěchaným odhadům psychického rozpoložení jeho pisatelů, někteří třeba z vlastní iniciativy pošlou též otevřený dopis, tentokrát však rovnou do Bohnic. Na Moravě máme protialkoholické Holčovice. Kdysi jsem tam znal ředitele, můžu se pokusit mu zavolat…

Bernard Shaw: „Teď, když jsme se už naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se ve vodě jako ryby, zbývá nám už jen jediné; naučit se žít na Zemi jako lidé…“

Inu, návrh má za určitých okolností své opodstatnění, ale při pohledu ze všech možných úhlů výzva vyzní jako recese znuděného Spolku Šalamoun…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135