Nyní text, který měl být osvětou, přitom je pouze jednou velikánkou lží… „Alina náhle onemocněla, příznaky byly zprvu typické pro hepatitidu, která však byla nakonec vyloučena a byly provedeny dvě operace, následovalo měsíční domácí léčení. Poté byla provedena třetí operace, při níž byla určena definitivní diagnóza. Vzhledem k rozsahu postižení lékaři prohlásili, že více pro ni učinit nemohou. Navrhli transplantaci jater. V průběhu konsultací se stav Aliny prudce zhoršoval, dostala se na jednotku intenzivní péče…“

Když absolvovala tři operace, proč by nemohla mít ještě čtvrtou…? Zdravotní zákon v Izraeli chrání všechny obyvatele, své občany nebo zahraniční obchodníky či turisty, jimž stačí mít zdravotní pojištění a všichni budou přijati ne léčení. Vůbec není řeč o tom, jakého jsou vyznání. Léčeni jsou Židé, Arabové, muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisté, bahájové, dokonce i teroristé, jež přežijí sebevražedný útok… Prostě stačí být pojištěný, kromě osob v případech autonehod nebo zranění při teroristickém útoku, u nichž je vždy povinná i bez pojištění a občanství první pomoc, ošetření a záchrana jejich života. Neexistuje případ, že by někdo nutil pacienta před ošetřením ke změně jeho náboženského vyznání. Izrael je jednou ze zemí, v níž platí absolutní náboženská svoboda… Lidé kolem ruské dívky však uvádějí jednu lež za druhou…

Dívka byla již v listopadu minulého roku na klinice postavena před volbu, zda přijmout ve zrychleném režimu občanství Izraele, a získat tím právo na bezplatnou léčbu, která by jí mohla zachránit život. Jenže kvůli tomu by údajně musela v dokumentech o sobě prohlásit, že je buď židovka, nebo ateistka. Alina Milanova se však rozhodla zachovat věrnost Pravoslaví a očekávat nevyhnutelnou smrt…. Šlo o děsivý omyl, možná úmysl ze strany Alininých kněžích a příbuzných, ale podle izraelského „zákona o repatriarci“ mohla Alina počítat se získáním občanství, protože její zesnulý otec byl Žid a jeho matka je nyní izraelskou občankou. Konsulát v průběhu měsíce dokončil prověření dokumentů potvrzujících právo Aliny na získání izraelského státního občanství, a v prosinci vydal doporučení ministerstvu vnitřních věcí.

Duchovní otec Aliny však tvrdí, že na formuláři je kolonka – věrovyznání. A zde je tragické nedorozumění, které způsobilo smrt mladé studentky. Nikoho z izraelských lékařů nezajímá, kým se pacient či pacientka stane? Jestli Židem, křesťanem, buddhistou nebo muslimem. Vše záleží na vůli pacientky. Podstatné je, stát se zdravotně pojištěným občanem Izraele a poté mít jakoukoli operaci či transplantaci zadarmo. Směšná je i částka 300 tisíc dolarů. Kdo má zdravotní pojištění, neplatí nic…

“Je to pro nás zcela samozřejmé, provádíme rovněž transplantace orgánů mezi Židy a Araby i obráceně. Loni jsme takových operací uskutečnili hned několik,” řekla mi ředitelka Public Relations Hadassah Barbara Sofer. „Někdy se stane, že ne jednom pokoji leží atentátník i jeho oběť…“ V jejím hlase zněl nepatřičný patos, ale já jsem si uvědomil, že se nacházím ve zcela jiných dimenzích. “Kdyby si lidé uvědomili, že si své orgány do nebe nevezmou, umíralo by značně míň čekatelů na orgány,“ vysvětluje mi Kiril Grozovský, ruský Žid od Moskvy, který žije v Izraeli už patnáct let a v nemocnici Hadassah pracuje jako koordinátor předtransplantačních záležitostí.

Alina dostala velkorysou nabídku; transplantaci jater, ale ani lékaři nemohou překročit zákon, proto jí nabídli izraelské občanství, aby mohla játra získat. Z více než sedmi milionů občanů židovského státu ho tvoří i téměř milion a půl Arabů. Jsou mezi nimi hlavně muslimové a křesťané. Jak je to možné, když jsou zároveň občany Izraele? Oni snad nemuseli vyplňovat kolonku – věrovyznání? Jak to, že nejsou jen judaisté či ateisté…? Protože řeči o nějaké kolonce jsou další lež. Jinak by izraelskými občany nebyli muslimové, křesťané, Židé, bahájové, buddhisté…

Ve východní části Jeruzaléma žije přibližně čtvrt milionu Arabů, z nichž však vlastní jen 12 tisíc izraelské občanství, zbytek má v drtivé většině občanství jordánské, resp. „občanství palestinské autonomie.“ Podle aktuální zprávy ministerstva vnitra Izraele však o udělení izraelského občanství požádalo za poslední půlrok okolo 3 tisíc dalších jeruzalémských Arabů, zejména těch, kteří žijí v okrajových částech města, o nichž koluje mýtus jako o oblastech, jichž by se Izrael měl vzdát především.

Pokud by tito Arabové přestali být izraelskými rezidenty, přišli by měsíčně o sociální podpory, přídavky na děti a další dávky v celkovém objemu statisíců dolarů. (Jako bych viděl české Romy v čele s Kumarem.) Nastává tak paradoxně situace, kdy Arabové masivně žádají o izraelské občanství a chtějí se přidat k 1,4 milionu izraelských Arabů. A nikdo po nich nechce, aby se v „kolonce věrovyznání“ zbavili svého islámského vyznání a při přejímání izraelského občanství se z ních stali vyznavači judaismu… Jak by také někdo mohl tohle po nich požadovat; v Jeruzalémě, hlavním městě Izraele, založeném Židy před více než třemi tisíci lety, městě nejsvatějších míst tři nejpočetnějších monoteistických náboženství světa – judaismu, křesťanství a islámu. Hrob Krále Davida, Bazilika Božího hrobu a mešita Al-Aksa…

V Izraeli žije na sto etnik a národností, od Konga, přes Etiopii a Maroko, až po Čínu, Rusko a USA. Všichni jsou lidé různých náboženství, ale spojuje je jediné – jsou občany Izraele. Proto Alinu potkala zcela zbytečná tragédie. V noci na 14. března zemřela na masivní vnitřní krvácení. Celý tento přéíběh není nic jiného, než způsob, jak pomluvit židovský stát… Zbytečná smrt, stejná, jako když Svědci Jehovovi odmítnout poskytnout svému dítěti transfúzi…

Inu, Alina nezemřela kvůli své víře, ale jako Jehovistka, co odmítla transfúzi; zákon v Izraeli chrání všechny obyvatele, domácí nebo zahraniční turisty, stačí mít zdravotní pojištění a všichni budou přijati ne léčení. Vůbec není řeč o tom, jakého jsou vyznání. Léčeni jsou všichni občané Izraele; Židé, Arabové, muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisté, bahájové…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135