Další falzifikát jako procesy 50. let a Protokoly siónských mudrců?

4. Květen, 2012 – 8:43
Tóra nesmí být opravována, pouze znovu přepsána...  Foto: Břetislav Olšer

Tóra nesmí být opravována, pouze znovu přepsána... Foto: Břetislav Olšer

A máme tady další bombu, tentokrát ne na těle sebevražedného muslimského atentátníka, ale v podání amerických hrdinů. Odtajnili totiž Usámo bin Ládinovu korespondenci. Že by skutečně, nebo jen hypotetické? Známe přece historii globálních falzifikátorů…

Proč by měly být dopisy a poznámky nedávno zastřeleného zlosyna falšovány? Mnoho humbuku pro nic, třeba si opravdu přál učinit po náletech z 11. září 2001 další majstrštich a sestřelit bezpečnostními silami obsazené letouny přepravující prezidenta Baracka Obamu a bývalého šéfa amerických sil v Afghánistánu generála Davida Petraeuse. Domníval se prý, že s Obamovou smrtí by se šéfem USA stal „zcela nepřipravený a slabý“ viceprezident Joe Biden. A to by přivodilo v USA pořádný chaos; černošský prezident byl neuhlídán a zastřelen, jako Lincoln, Garfield, McKinley a Kennedy. Že by měl bin Ládin rovněž o kolečko víc…?

Mezi odhalenými písemnostmi jsou údajně kromě dopisů také záznamy z bin Ládinova deníku. Centrum pro boj s terorismem Americké vojenské akademie na svých internetových stránkách nabízí naskenované originály, anglický překlad i doprovodnou zprávu a vysvětlení, čeho se texty týkají. Mají též vzor písma bin Ládina, s nímž by se daly nalezené originály srovnat? A jejich stáří? A DNA…? Celkem je zájemcům k dispozici v arabském originále 175 stran a v překladu 197 stran. To je ale jen zlomek z celkem šesti tisíc písemností, které americké komando SEALS z bin Ládinovy skrýše odneslo.

Dokumenty vykreslují Usámu bin Ládina jako člověka, jenž s odřenými ušima udržuje kontrolu nad organizací, jakou je Al-Káida. A to je důvod, proč by mohlo jít o falzifikáty; aby si běžní občané či zbytky Al-Kájdy nemyslely, že toto zločinecké sdružení je pořád silné jako dřív. Z našich myslí však nikdo nevymaže představy afghánského velitele, jak sedí v jeskyni, u nohou má čajník plný studeného čaje, v ruce vysílačku a o stěnu opřený AK-47 bez nábojů…

A máme zde další špičkový falzifikát minulosti; připomínku Protokolů siónských mudrců. Přímým impulsem pro jejich sepsání byla Napoleonova snaha o asimilaci Židů do francouzské společnosti, který v roce 1807 svolal novověký sanhedrin – schůzku rabínů a učených laiků, aby vyřešili sporné otázky halachy a Tóry. Vznikla tak myšlenka židovských konspiračních teorií, kterou si vzala za své tajná ruská policie a jeden z ruských policistů, ústřední carský cenzor Mathieu Golovinskij, dostal za úkol, aby vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě.

Golovinskij použil pro základ svého plagiátorství pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864, jenž císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa. Golovinskij, inspirován I. sionistickým kongresem v Basileji v roce 1897, vymyslel tajnou konferenci židovských mudrců. Car se nechal falzifikátem oklamat, dokonce na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Čas Protokolů přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o židobolševismu.

A kdože byli ti židovští mudrcové? Samozřejmě, že jejich jména, přestože dodnes údajně hýbou naší planetou, neznáme. Mělo to být tři sta mužů, kteří se navzájem znali a volili své nástupce ze svého prostředí… Také mám něco na srdci. Golovinskij a Hitler měli společné geny. Jejich vrcholná díla si totiž jsou nápadně podobná: Protokoly siónských mudrců i Mein Kampf. Paradoxně svým kontroverzním obsahem i účelem – zničt židovskou rasu.

A kdo by neznal justiční aféru Alfreda Dreyfuse, jenž byl 15. října 1894 uvězněn a obviněn z velezrady ve prospěch Německého císařství? Stalo se tak na základě ručně psaného dopisu pro německou ambasádu, kterou zachytila francouzská kontrašpionážní služba. Písmo bylo na základě úmyslně nesprávného grafologického rozboru ztotožněné s rukopisem Alfreda Dreyfuse.

V březnu 1896 však zahájil nový šéf kontrašpionážního oddělení Georges Picquart vyšetřování podezřelé činnosti majora Esterházyho, hlavního padělatele, který napsal dopis, na jehož základě byl Dreyfus odsouzen. Během procesu na sebe upozornil i tvůrce projektu Izraelského státu Theodor Herz, jenž protestoval proti justičnímu zločinu, spáchaném na Dreyfusovi.

Také Češi mají své falzifikáty. Rukopisy královédvorský a zelenohorský byly podvrhy staročeských literárních památek. Filologickými a historickými rozbory byl ovšem označen za falzifikátora V. Hanka, který RKZ „objevil“ v roce 1817. Jeho obsahem jsou milostné, lyrickoepické a epické básně s náměty pohanskými a raně křesťanskými; měl vzbudit přesvědčení, že jde o fragment rozsáhlého starobylého sborníku lidové poezie, z něhož byl pořízen opis na konci 13. stol…

Jistě známe rovněž detaily procesů v 50. letech u nás. Obžalováni byli na hlavní líčení připravováni tak, že byli nuceni učit se zpaměti předem sepsané otázky a odpovědi. Výpovědi obviněných působily velmi nevěrohodně. Dr. Horáková i Rudolf Slánský během procesu sámi odhrkali naučený text jako po másle: „…Nebudu ve svých výpovědích šetřit ani sebe, ani svoje spoluobviněné… Chci především přiznat svoji vinu na tom, že jako nepřítel uvnitř komunistické strany a lidově demokratického zřízení jsem organizoval protistátní centrum… Toto centrum, do kterého jsem soustředil mnoho kapitalistických a podvratných živlů, z nichž mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké, provádělo nepřátelskou činnost…“ A Slánský se i sám podle podvržených odpovědí StB odsoudil: „…Vím, že rozsudek trestu smrti, jaký navrhuje státní prokurátor, je rozsudek nanejvýš spravedlivý za všechny ty strašné zločiny, které jsem spáchal…“

Faleš byla vlastní i jisté Martě Chadimové, obžalované z padělání podkladů na jejichž základě měla restituovat dům na Loretánském náměstí na Hradčanech a část budov a pozemku Strahovského kláštera. V prosinci 1991 totiž informovala opata strahovských premonstrátů o dokladech, podle nichž má údajně nárok na pozemky a budovy v klášteře. Hodnota majetku z obou restitučních nároků činila asi 40 milionů.

Policie Chadimovou obvinila z podvodu, padělání a pozměňování veřejných listin a maření výkonu úředního rozhodnutí. O nepravosti dokumentů a tedy i restituce rozhodl již v občanskoprávním řízení Obvodní soud Prahy 1. Trestní senát měl rozhodnout, zda zfalšování dokumentů učinila sama Chadimová. Trest však někdejší disidentce nehrozil, neboť jí prezident Václav Havel zaručil svou milostí v srpnu roku 1995 beztrestnost…

Inu, nechval dne před večerem, aneb neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil… Obamo… Vzpomeň si na justiční podvod s podvrženými důkazy v kauze Sacco a Vanzetti. V roce 1920 byli italští emigranti v USA, anarchisté Niccola Sacco a Bartolomeo Vanzetti, neprávem obviněni z loupeže a vraždy a odsouzeni k smrti. Skutečným důvodem k jejich odsouzení však byly jejich politické názory.

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay fan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *