Měl jsem možnost uskutečnit v Torontu rozhovor s představitelem The Heritage Front Volfgangem Waltrem Droegem.

„Asi tři tisíce členů The Heritage Front v těchto dnech rozšiřuje po Torontu letáky, v nichž nabádají kanadskou vládu, aby omezila příliv utečenců romské komunity z Evropy. Co vás k tomu vede?“

„I když oficiální čísla jsou jiná, podle nás Kanada přijala jen v roce 1997 na 250 tisíc legálních utečenců, z toho jich přišlo do Toronta a okolí asi 80 tisíc. Zhruba 70 tisíc lidí se v tomto období přistěhovalo nelegálně. Jedná se hlavně o uprchlíky barevné pleti z tak zvaného třetího nejchudšího světa. A těm přijde vhod každá práce, hlavně však kanadské sociální dávky. Vyhovuje to našim podnikatelům, jimž tito chudáci vytvářejí levnou pracovní sílu, za níž neplatí sociální a zdravotní pojištění. Berou navíc příležitost kanadským občanům, kteří by však museli za stejnou práci dostávat platy až dvojnásobně vyšší, než imigranti.“

„Jak je to v Kanadě s nezaměstnaností?“

„Teď je tady bez práce už asi jedenáct procent obyvatel. Navíc existuje tříměsíční zkušební doba, během níž dostávají imigranti pět kanadských dolarů na hodinu. Po uplynutí tohoto období by měli mít podle zákona přidáno. Výhodnější pro firmy však je, když tyto lidi propustí a najmou si místo nich další. Opět jen na tři měsíce.“

„Je pravda, že si Kanada na to, aby mohla utečence podporovat, půjčuje peníze v zahraničí?“

„Už dnes je Kanada tak zadlužená, že v průměru jsou denní úroky z tohoto dluhu vyšší, než kolik získá stát za den z peněz daňových poplatníků. A že jsou daně v Kanadě jedny z nejvyšších na světě. Dnes je v Torontu zhruba 53 procent bělochů, zbytek jsou občané barevné pleti. Brzy by měl být tento poměr obrácený. To neříkám proto, že bych byl rasista, ale chci jen zdůraznit, že se tím mění ráz Kanady, která byla vybudována bílými Evropany.“

„Odkud máte takové informace a jsou důvěryhodné?“

„Členy Heritage Front jsou také odborníci z oblasti ekonomie, spolupracujeme i s dalšími intelektuály, třeba z opozičních politických stran. Mnoho informací je přístupných i veřejnosti, jen se musí vědět kde je lze a jaké sehnat.“

„Můžete připomenout, odkud jste přišel do Kanady vy?“

„Přistěhovali jsme se s rodiči z Německa v roce 1963, když mi bylo třináct let. Dnes pracuji v oblasti pohostinství. Můj otec byl ve druhé světové válce pilotem Luftwaffe. Při bojích v Africe byl sestřelen a zajat Američany. Dědeček vstoupil jako jediný z rodiny do nacionální strany NSDAP. Za to byl po válce souzen a vězněn. “

„Četl jste Main Kamf?“

„Jen jeho některé části. Většinou jsem s Hitlerovými tezemi v této knize popsanými nesouhlasil.“

„Co říkáte na osobu Hitlera?“

„Nesouhlasím s tím, že okupoval cizí státy a tyranizoval lidi jiných národů. Pokud je chtěl soustředit v jednu velkou Evropu, měl si odpustit omezování jejich svobody a nezávislosti. To, že chtěl třeba Čechy či Poláky vystěhovat někam mimo civilizaci, považuji za akt naprostého bezpráví. Vyvražďování Židů byla rovněž velká chyba.“

„Vy ale Židy moc rád nemáte…“

„Židovská obec v Kanadě se neustále dožaduje, aby se na ni pořád pohlíželo jako na toho největšího trpitele na světě. Vím, že si jejich předkové hodně zkusili, ale donekonečna tím nemohou zbytek lidstva účelově vydírat. Faktem ale je, že řadu krutých opatření druhé světové války spáchali za Hitlera jeho generálové, rozhodnutí ve Wannsee u Berlína o ,konečném řešení židovské otázky´ také prošlo bez jeho vědomí. On chtěl Židy vystěhovat a ne vyvraždit.“

„Překvapilo mě, že nejen extremisté jako vy, ale i další Kanaďané nemají Židy příliš v lásce…“

„Nedivte se, ale každý tady ví, že politická strana se prosadí, jen pokud má dost peněz na volební kampaň. A když bohatí Židé dají své oblíbené straně hromadu peněz a ta strana ve volbách zvítězí, samozřejmě, že dělá pro své židovské sponzory všechno, co chtějí.“

Spolupracoval Izrael s rasistickou JAR, když zatklii Vanuna, že prozradil ze mají atomovku?:

„S tvrzením Vanuna nakonec souhlasily jak americké, tak i britské výzvědné služby. Atomová zařízení, údajně pro mírový výzkum, pomohly Izraeli vybudovat v šedesátých letech západní státy. V roce 1960 mohl být spuštěn v továrně Dimona reaktor z Francie, využívající dvacet tun „těžké vody“ z Velké Británie. Rozhodnutí o dodávce se uskutečnilo bez vědomí Ministerstva zahraničí Velké Británie i bez vědomí britského Úřadu pro atomovou energii… Dnes mají na dvě atomových hlavic. Těžká voda měla být použita na výrobu plutonia. Dodávku uranu zprostředkovalo Norsko a následný vojenský výzkum probíhal utajeně hluboko v podzemních halách. V září 1979 zaznamenaly americké špionážní družice nad Indickým oceánem poblíž pobřeží Jižní Afriky obrovský výbuch…“

„Jste věřící člověk?“

„Jsem napůl agnostik. Naše skupina, nedá se říct, že jsme sektou, sice nechodí do kostela, ale víru v Boha zkoumáme a snažíme se najít logické vysvětlení jeho existence svou mírou poznání.“

„Byl jste někdy členem Ku Klux Klanu?“

„Krátkou dobu, kdy jsem působil v USA. Seznámil jsem se tam s šéfem této organizace Davidem Dukem. Dokonce jsem založil pobočku Ku Klux Klanu v Kanadě. Brzy jsem ale pochopil, že to není ten správný styl, jakým se chci ubírat při boji za to, aby běloši měli v Kanadě stejná práva, jako její barevní obyvatelé.“

„Copak v Kanadě jsou práva bílých obyvatel nějak zanedbávána?“

„Tvrdím, že zde existuje tak zvaný bílý rasismus. Barevní obyvatelé jsou pokrytecky zvýhodňováni. Naši politici, kteří se holedbají svým ,pořádkem´ v zemi, o tom však mluví neradi. Někdo se ale musí podívat pravdě do očí. The Heritage Front si to může dovolit. Její členové jsou přes svoji legalitu neustále státními orgány pronásledováni, ale zvykli jsme si. Navzdory těmto ústrkům říkáme bez obalu, jak se věci mají. Nemáme co ztratit.“

„Proč jste vydali leták, v němž jste varovali před romskými imigranty?“

„Vládní statistiky jasně prokazují, že kriminalita černých a barevných obyvatel vůči bílým je vyšší, než bělochů vůči barevným. Znám problémové etnikum jakým jsou Romové z Evropy, kam často jezdím. V Kanadě je sice dost místa, ale oni stejně nepůjdou pracovat. Zvláště ne někam do tvrdých podmínek lesů na severu či do naftových polí. Budou se soustřeďovat ve městech a je známo, že čím víc je jich pohromadě, tím jsou s nimi větší potíže. Už dnes jsou na ubytovnách a v jejich okolí, kde dočasně žijí, rvačky a krádeže i mezi nimi samými.“

„Upíráte lidem právo svobodně si zvolit zemi, ve které chtějí žít?“

„Opakuji – nejsem rasista. Dokonce jsem byl v bělošském komandu, které bylo chránit na jednom karibském ostrově jeho černošskou vládu. Měli jsme tam spoustu černých kamarádů. A ti vědí, že to je jejich země, že tam mají oni své historické dědictví, svoji kulturu, my zase v Kanadě, Češi zase v Česku.“

„Nevěříte ve společné soužití?“

„Ne! Jakmile se postaví tyto rozdílné kultury vedle sebe pod jedny zákony, dopadne to tak, jak dnes v Kanadě třeba s Indy, kteří už tady chtějí svoji autonomii. A dokonce si na vládě vymohli, že mohou ke kanadské policejní uniformě nosit indický turban, jak to lze vidět třeba na torontském letišti. Chtějí žít podle svých tradic, stejně jako třeba Mexičané v Novém Texasu, protože jejich zvyky a způsob života jsou neslučitelné s kulturou jiného národa.“

„Vy tedy nemáte v multikulturalismus důvěru?“

„Je to stejný nesmysl, jako socialismus ve střední Evropě. Jen samé fráze o lidské snášenlivosti, ale realita je úplně jiná. Prostě nastavování růžových brýlí, zakrývání skutečných problémů. Copak to má logiku, aby si Kanada půjčovala v zahraničí peníze na to, aby před světem vypadala dobře, že je na všecky hodná? Hrát si na lidumila za cizí peníze, to nemůže dobře skončit.“

„Ani z hlediska lidského pro vás není tento způsob přijatelný?“

„Každopádně by o takovém zákoně, jakým je multikulturalismus, měli rozhodnout ti, pro které je určen, nebo kterým má ovlivnit zásadním způsobem život. A jediným demokratickým mechanismem, jak rozhodnout podle hlasu lidu je referendum a to se v záležitosti zákona o multikulturální politice v Kanadě neuskutečnilo, takže především vláda porušila lidská práva.“

„Spolupracuje The Heritage Front s podobnými organizacemi v zahraničí?“

„Jistě – třeba v USA, JAR nebo ve Francii. Obrátili se na nás také členové hnutí skinheads v Čechách. Ty jsme ale odmítli, protože jejich způsoby jsou pro naši organizaci příliš násilnické a agresivní, bez zásadního myšlenkového programu.“

„Nemohu říct, že bych překypoval sympatiemi k politickým hnutím typu The Heritage Front, přesto mi imigrační politika Kanady připomíná přistěhovalectví do Izraele…“

„Kanada krade světu odborníky pro své průmyslové celky a z utečenců třetího světa dělá osadníky pro svá nevlídná severská území. Izrael chce zase zvýšit počet Židů na Blízkém východě, proto hlavně z Ruska přijímá i Nežidy, a dělá z nich Židy i bez obřízky, jen když budou bojovat v jeho armádě, nebo když udělají židovskému státu reklamu svými sportovními výkony…“

Tolik můj rozhovor s údajným pravicovým extrémistou.

Zda jde o skutečně pravicového extrémistu, to dosti zpochybňuje fakt, že podle mých informací se drtivá většina občanů s téměř všemi výroky pana Droegeho ztotožňuje.

…až na dvacet milionů židů a další miliony jejich sympatizantů..