Je lepší „selský rozum“ agnostika či fanatismus ortodoxních církví?

13. Leden, 2012 – 20:47
Omarova mešita na Chrámové hoře... Foto: Břetislav Olšer

Omarova mešita na Chrámové hoře... Foto: Břetislav Olšer

Počátkem roku 2012 se sejdou křesťanští bossové v Betlémě. Je nutné si však předtím připomenout něco málo z biblických legend. Napřed Bůh předal Mojžíšovi deset přikázání a pak teprve přišel na řadu Starý zákon -genesis, exodus, levitikus, numeri a deuteronomium… Deset zásad, jež by bohatě stačily, aby lidstvo fungovalo v klidu a míru. Poté přišlo 613 příkazů Tóry…

Ovšem konkurence byla silná. Tak vzniklo křesťanství a pár století po něm též islám. K tomu Nový zákon a Korán, tedy kompilát pěti Mojžíšových knih. Jen namátkou; z chanuky se staly Vánoce, z osmiramenného svícnu chanukia menora byl adventní věnec se čtyřmi svíčkami, papež si na hlavě nechal židovskou kipu a tak dál. I přesto ultraortodoxní Židé nepouštějí v jeruzalémských autobusech ženy na přední sedadla, nesmí navíc sedět v jedné místnosti s muži, ani s nimi tančit, a když židovská manželka často ruší svého muže při studiu Tóry, může Žid požádat o rozvod…

Pokud se islámská dívka rozhodne pro konverzi k jinému náboženství, může jí její otec zabít, bojovat proti civilizaci televizorů, automobilů či mobilům lze také sebevražednými atentáty, aby bezvěrci dostali za vyučenou, byť jsou to jen děti ve školních autobusech. Co s tím? Jak napsala blogerka Libuše Čiháková, je lepší být agnostikem, co má selský rozum a rozliší dobro od zla, než fanatickým příznivcem jakéhokoli náboženství s pokřiveným vyznáním, omezujícím lidskou svobodu.

Na březen 2012 se připravuje v Betlémské biblické škole další rozporuplná „Křesťanská mezinárodní konference“ pod názvem: Kristus na kontrolním stanovišti – naděje v průběhu konfliktu. Předcházející konference „odsoudila jak křesťanský sionismus, tak i antisemitismus“. Tony Campolo, jeden z organizátorů první konference a bývalý duchovní poradce Billa Clintona, po skončení napsal, že špatní jsou američtí evangelíci, kteří bezvýhradně podporují politiku Izraele. Křesťanští sionisté svojí podporou židovského státu údajně překážejí evangelizaci mezi muslimy. Proč? Věří totiž tomu, že vznik Izraele je naplněním biblického proroctví.

Ještě před čtvrt stoletím byl Betlém ze dvou třetin křesťanským městem. Dnes je zde necelých 15 procent křesťanů. Pastor Campola také tvrdí: „Měli bychom vyzývat ke stržení bezpečnostní zdi a k návratu hranic před červnem 1967. S muslimy se můžeme společně modlit. Nejsem přesvědčen, že Ježíš žije pouze v křesťanech. Věřím, že mnozí muslimové nepotřebují evangelizaci.“ Arabský křesťan Alex Awad je dalším představitelem připravované konferenci v Betlémě. Zde jsou jeho výroky: „Kvůli izraelské okupaci Betléma v roce 1967 jsem se tam nemohl vrátit a šel jsem studovat do Evropy. Vysvětloval jsem, že Palestinci měli svá města a kulturu v biblické zemi už před 6000 lety. Nekritická podpora Izraele od křesťanských sionistů nejen brání dosažení míru v arabsko-izraelském konfliktu, ale přispívá k nejradikálnějším izraelským postojům. Poselstvím konference je vložit ruce křesťanů do rukou muslimů a podpořit kulturu míru.“

Pokud mluvíme o Palestincích, tak musíme zmínit, že Pelištejci byli jako nesemitský kmen potomky Pelasgerů, bílého kmene Indogermánů, jako např. Albánci. Takže žádní semité. Uznávaný výklad názvu Pelištejců se odvozuje od slova falasa, což znamená „vystěhovalec“, či „přistěhovalec“. Jde o cizí kmen, který byl vyhnán z Egypta faraónem Ramsesem III. v roce 1176 př. n. l. Původně však žili na ostrově Kaftor, dnes Kréta. Teprve až kolem roku 1200 př. n. l. se usadili v oblasti dnešním Pásmu Gaza. Takže, žádná města a kultura už před 6000 lety.

Ředitelem konference je Munter Isaa, jehož vyřčené nesmysly stojí za pozornost jako tragikomické anekdoty: „Stále existuje problém 5 milionů uprchlíků, z nichž 1,8 milionu dosud žije v gazanských táborech. Stavba bezpečnostní zdi je nezákonná a výstavba bytů v Judeji a Samaří je hlavní překážkou míru. Izraelská okupace je nejdelší okupací v moderní historii…“

A fakta? Uprchlíků bylo „jen“ přes 700 tisíc, což je podstatný rozdíl od uváděných pěti milionů, a to, že existují uprchlické tábory v Pásmu Gaza, je pouze proto, že Liga arabských zemí zakazuje jejich usídlení ve svých zemích, aby tím nepřišla o silnou kartu v boji proti Izraeli. Z Izraele prostě odešli ti, kdož odmítali přiznat židovskému státu jeho nezávislost a měli jedinou myšlenku – zničit Izrael. Ostatní mohli zůstat a dnes se mají jako jiní arabští Izraelci, co si žijí mnohem líp, než jejich soukmenovci v okolních zemích.

Bohaté arabské země, Saúdská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Kuvajt, Katar či Írán a další raději staví za biliony mrakodrapy v Rijádu, Abu Dabi či Dubaji, aby využily svých zisků z těžby a prodeje ropy. Kdyby věnovaly pouhý jeden výnos ze svých mnohamilionových denních těžeb a prodejů ropy, mohly by uprchlické rodiny z Potěmkinových vesnic v Pásmu Gazy žít v haciendách a blahobytu. Také tato možnost je nepřípustná. „Uprchlíci“ musí rovněž po dvaašedesáti letech provokovat…

Další dva z organizátorů konference jsou Stephen Sizer a Sami Awad, kteří neústupně obhajovali pokus turecké teroristické skupiny IHH o prolomení izraelské blokády Gazy v květnu 2010. Mluvčím na konferenci bude i Ben White, který spolu s Azzam Tamimim schvaloval teroristické útoky proti izraelským civilistům. Arab Naim Ateek, anglikánský duchovní v Jeruzalémě, je hlavním představitelem palestinské teologie osvobození, která údajně „stojí na dvou pilířích – na úsilí o spravedlnost a na Bibli. Ateek učí, že „Ježíš byl palestinský Žid a uprchlík, který pacifistickou cestou hledal cestu k osvobození svého zotročeného lidu.“ A co pohlavní zneužívání tisíců chlapců? Bude také o tom mluvit na konferenci v Betlémě?

Za vším hledej celibát. Irští představitelé katolické církve po několik desetiletí kryli pohlavní zneužívání dětí kněžími dublinské arcidiecéze a státní úředníci toto utajování podporovali. Zneužívání a týrání dětí se odehrávalo v katolických internátních školách od 30. do začátku 90. let. Materiál o 720 stránkách rozebírá případy 46 kněží, na něž bylo podáno 320 stížností. Byli vybráni z více než 150 dublinských kněží zapletených do obtěžování či znásilňování chlapců a dívek počínaje rokem 1940.

Jeden kněz prý připustil, že zneužil přes 100 dětí, a jiný řekl, že se zneužívání dopouštěl každé dva týdny po 25 let. Víc než dvě třetiny stížností se týkaly zneužívání chlapců. Za “humorný” se v ní označuje pokus jednoho arcibiskupa hájit kněze, který zneužil jednu dívku, poukazem na knězův údajný “úžas nad ženskou anatomií”… Vyšetřovatelé během tří let prozkoumali 60.000 záznamů, které církev do té doby držela v tajnosti. Odevzdal je až arcibiskup Martin, kterého Vatikán vyslal v roce 2004 do irské metropole, aby se skandálem skoncoval.

Kněžská pedofilie je však zřejmě globální. Přes 4400 amerických kněží bylo obviněno ze sexuálního zneužívání nezletilců v letech 1950 až 2002. Uvádí to zpráva biskupské katolické konference USA, ze které citovala televizní stanice CNN. Podle dokumentu bylo v uvedeném období registrováno 11.000 obvinění ze strany nezletilců proti 4450 kněžím, což představuje čtyři procenta kněží, kteří ve sledovaných letech v USA působili. Více než 6700 obvinění se při vyšetřování potvrdilo, tisícovka se jich naopak ukázala neopodstatněná a 3300 nebylo možné prověřit, především kvůli úmrtí podezřelých kněží.

A další účastníci betlémské konference? Arcibiskup Vincent Nichols, hlava katolíků v Anglii a Walesu, podporující registrované partnerství homosexuálů, přirovnává život palestinských Arabů k „Ježíšově utrpení“ a vědomě tak mate své ovečky. Kněz Manuel Musalam, katolický představitel v Gaze, považuje Protokoly siónských mudrců za pravdivé. Je znám svými radikálními protižidovskými postoji. William Kenney, pomocný biskup z Birminghamu, napsal: „Nedávno jsem se vrátil z návštěvy dvou největších otevřených vězení světa, z Betléma a z Gazy.“ Gazu označil za „velké vězení“ rovněž pomocný biskup v Dublinu, Raymond Field. Je zřejmé, že takoví pomatenci dělají křesťanství jen ostudu.

Byl jsem v Pásmu Gazy, o zdejších „chudácích“ bych mohl vyprávět hodiny. Ramalláh je dnes město milionářů, o Gaze ani nemluvě. Raymond Field by se měl podívat i dál než jen do Betléma. Třeba by ho muslimové pustili. Můžu doporučit cestovní kancelář u Damašské brány v Jeruzalémě. Určitě by mu nechali prohlédnout i nějaký pašerácký tunel. A takový tunel, to není jen obyčejná díra v zemi. Musí se napřed vybagrovat do hloubky deset i více metrů, pak udělat dřevěné obložení na “šalunk”, aby se dalo betonovat. Vybudování jednoho takového tunelu stojí přes 60 tisíc USD. A k vykopání pašerácké chodbičky je zapotřebí alespoň dvacet dělníků, kopáčů, zedníků a betonářů, ale rovněž pašeráků. Dělník dostává plat 300 dolarů měsíčně, pašerák zbraní mnohonásobně víc.

Průměrný zisk už z fungujícího tunelu činí měsíčně více než 50 tisíc USD. Pro majitele i “obchodníky”. A zájem o “dodávky” zboží je veliký. Skoro všechno, co se prodává na tržištích Gazy se do Pásma dostává právě přes tunely, částečně po moři, ostřelovanými “rybářskými” čluny. Město Rafah, které bývalo nejchudším městem Pásma Gazy, se postupně stává městem milionářů. Gazou už prý zdomácnělo přísloví: „Chceš-li být milionářem – kopej tunel!“ Palestinská správa se tak podobá vesmíru, v němž vše mizí jako v “černé díře”, včetně miliard z donorských konferencí satanů Západu…

A nyní o Protokolech siónských učenců. Přímým impulsem pro jejich sepsání byla Napoleonova snaha o asimilaci Židů do francouzské společnosti, který v roce 1807 svolal novověký sanhedrin – schůzku rabínů a učených laiků, aby vyřešili sporné otázky halachy a Tóry. Vznikla tak myšlenka židovských konspiračních teorií, kterou si vzala za své tajná ruská policie a jeden z ruských policistů, ústřední carský cenzor Mathieu Golovinskij, dostal za úkol, aby vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě.

Golovinskij použil pro základ svého plagiátorství pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864, jenž císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa. Golovinskij, inspirován I. sionistickým kongresem v Basileji v roce 1897, vymyslel tajnou konferenci židovských mudrců. Čas Protokolů přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o židobolševismu.

Zjistil jsem v tiskovém středisku v OSN v New Yorku zajímavou informaci: “Ze 175 jejích rezolucí, které byly přijaty Radou bezpečnosti OSN před rokem 1990, jich bylo 97 zaměřeno proti židovskému státu. Z 690 rezolucí Valného shromáždění OSN, přijatých ve stejném období, jich proti Izraeli bylo cíleno celých 429…” Že to už nejsou dvě miliardy křesťanů, co je šikanují, ale dvě miliardy muslimů? Kdy konečně zasedne OSN nebo jakýkoli palestinský soud, aby sice se zatnutými zuby, ale přece, jak to činí židovský stát, rozhodl o bratrovraždách mezi Fatáhem a Hamásem, či o jejich živých štítech…?

David Peer vystudoval v Praze, dnes už žije řadu let v izraelské Haifě a provází turisty po Svaté zemi, k Mrtvému moři i na Masadu. Řekl mi: “Žádný stát na světě by si nenechal líbit, co nám “Palestinci” dělají. Chtěl bych vidět všechny, co nás kritizují, jak by mluvili, kdyby je takhle ostřeloval raketami nějaký soused. Evropská unie nechápe a nechce chápat, že mnozí muslimové nechtějí ani křesťanství nikde na světě. Oni se probudí, až bude pozdě. Slovo “palestinci” dávám do uvozovek, protože podle mě takový národ nikdy neexistoval a také neexistuje. Je to jen něco umělého…”

Svůj názor na válku v Pásmu Gazy mně vysvětlila rovněž veterinářka MVDr. Rachel Bocková, slovenská Židovka, co žije v Izraeli přes čtyřicet roků… “Naši se ale rozhodli tomu všemu utrpení udělat rázný konec. Jasně, jsou oběti, ale oni, místo toho, aby mysleli na budoucnost svých dětí, je od útlého věku učí zacházet se zbraní. Žádný sport, žádná kultura, jen nenávist. Kdyby tak někdo střílel na Moskvu, Prahu, Londýn nebo Paříž, nevím, jak dlouho by tamní vlády mlčely. Tady by se náš národ vzbouřil proti své vládě, kdyby se nás nezastala…”

Švýcarská občanská organizace „Otevřené dveře“ (Open Doors) zveřejnila každoroční seznam 50 zemí (tzv. World Watch List), v nichž nejvíce diskriminují křesťany. Podle World Watch List 2012 Severní Korea zůstává pro křesťany nejnebezpečnější zemí. Po celém světě trpí násilí za svou víru asi 100 miliónů křesťanů. Mezi prvních pět zemí, kde případy násilí a porušení práv křesťanů jsou nejrozšířenější, patří Severní Korea, Afghánistán, Saudská Arábie, Somálsko a Írán. 9 z 10 prvních míst obsadily islámské země. Zvláštní pozornost je věnována Pákistánu, kde se po vraždě křesťanského ministra pro záležitosti menšin Šachbaze Bhattiho pronásledování křesťanů ještě zintensivnilo. Také situace křesťanů v Egyptě se stala těžší.

Ahmed Husajn šest lidí zastřelil během mše v koptském kostele v jihoegyptském městě Naga Hamady. Byl odsouzen k trestu smrtí… Svoji střelbu zdůvodnil tím, že měla být pomstou za znásilnění dvanáctileté muslimky křesťanem. V Egyptě žije asi 750 000 koptů, jsou největším křesťanským společenstvím na Blízkém východě. Koptové jsou potomci původního obyvatelstva. Jejich kněz Anba Kirolos je s verdiktem spokojen, Husajnův obhájce ale tvrdí, že přísný rozsudek byl ovlivněn nedávným útokem na kopty v Alexandrii. Při něm zemřelo 23 lidí.

Inu, konference v Betlémě bude mít, co řešit, pokud se nesoustředí pouze na „izraelskou okupaci“ vlastního židovského území, aneb Je lepší agnostik, selským rozumem schopný rozlišit zlo od dobra, nebo fanatik ortodoxního náboženství, co nenávidí svět snad hned při svém zrození…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *