BIS papouškuje, co o ruských špionech už napsal Hašek

25. Září, 2008 – 18:12

Výroční zpráva české kontrarozvědky, tedy Bezpečnostní informační služby (BIS), už zase kopíruje, co kdysi napsal Hašek ve svém Dobrém vojáku Švejkovi o ruských špionech.

„Všem četnickým stanicím se přísně ukládá, aby s nesmírně zvýšenou pozorností sledovaly všechny osoby procházející jich rayonem. Přesunutí našich vojsk ve východní Haliči dalo původ k tomu, že některé ruské vojenské části, překročivše Karpaty, zaujaly posice ve vnitrozemí naší říše…“

Možná jen poněkud archaická mluva, obsah však souhlasí.

…“Tato nová situace umožnila ruským vyzvědačům, při pohyblivosti fronty, vniknutí hlouběji do území našeho mocnářství, zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech…“

„Biska“ má verbální gramatické vyjadřování na větší úrovni než Hašek. Jak by také ne; Hašel byl přece „jen“ komisař VŘSR v Irkutsku…

Ze zprávy BIS: Ruské zpravodajské služby se v souvislosti s plány na vybudování americké radarové základny na našem území aktivně snaží ovlivňovat české politiky a média. Chtějí obrátit veřejné mínění na stranu odpůrců radaru a také vyvolat strach z údajného návratu nacismu v Evropě.

„V rámci prosazování svých zájmů se zpravodajské služby Ruské federace v uplynulém roce snažily kontaktovat, infiltrovat a ovlivňovat osoby a subjekty, především ze sféry občanské společnosti, politiky a médií, mající vliv na veřejné mínění,“ píše se ve zmíněné zprávě.

„Mne to tedy, upřímně řečeno, děsí,“ dodal poslanec za ODS Vidím. Jedinou správnou reakcí na práci ruských tajných služeb v Česku by podle něj bylo především zvýšení aktivity české civilní i vojenské kontrarozvědky.

„Spojení iniciativy s ruskými penězi v minulosti naznačovala i česká média,“ pohlásila Kateřina Jacques, jakoby už zapomněla odkud měli zelení peníze na své blokády státních hranic, když s Rakušany demonstrovali proti Temelínu…

…“Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu. ..“ psalo se ve vyhlášce rakousko-uherské policie.

Příkladem by prý měli být hrdinové jako obrlajtnant Bergr od dělostřelectva, který si vylezl na vysokou jedli a zřídil si tam na větví „beobachtungspunkt“ Jak naši ustoupili, už nemohl slézt, pokud nemínil padnout do zajetí. Dva týdny visel na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že spadl a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medalií za chrabrost…“

„Kromě rozsáhlých ruských kontaktů do českého kriminálního prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci svých zájmů také s odborníky – právníky, finančníky a poradci různého druhu a zaměření,“ varuje BIS.

Gangy s ruskými kořeny se v roce 2007 snažily o překonání vnitřních rozporů a sjednocení pod jednu autoritu, takzvaného „vora v zakoně“, tedy ruskou alternativu mafiánského kmotra.

(A když už jsme u těch špionů. což takhle ti američtí, kteří za peníze CIA a Pentagonu „působili“ na veřejné mínění v Irsku, aby neschválilo Lisabonskou smlouvu…?)

Strážmistr Flanderka slovy Haška zdůvodnil zadržení ruského špiona Josefa Švejka, když těsně předtím založil jako důchovní otec StB donašečskou buňku. Najal totiž jako práskače obecního pasáka Pepka, na něhož stačilo zavolat: Pepku vyskoč! a Pepek vyskočil. A ještě zamečel.:

„Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě…“

A to je už celé hlášení BIS o výskytu ruských špionů na českém území… Lítají už moc nízko, asi bude slejvák…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *