Emancipované Židovky; armáda, sex i judaismus a spousty peněz…?

19. Červen, 2011 – 10:41
Zvesela na hranice s Pásmem Gazy...    Foto: Břetislav Olšer

Zvesela na hranice s Pásmem Gazy... Foto: Břetislav Olšer

Známá věc; v Izraeli je zavedena povinná vojenská služba pro muže i pro ženy. Chlapci musí do zeleného sukna na tři roky, dívky na 22 měsíců. Ministr obrany Ehud Barak v minulých dnech schválil sérii návrhů na kariérní postup, které předložil náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil, generálporučík Beny Ganc.

Brigádní generálka Orna Barbivaj byla jako první žena povýšena do hodnosti generálmajorky a jmenována ředitelkou Personálního ředitelství. Do historie se zapsala již v roce 2005, kdy byla jmenována do čela Oddílů pobočníků a stala se tak první ženou, která v izraelské armádě stála v čele jiné složky, než ženských jednotek.

Proslulá je i atraktivní tmavovláska Esterina Tartman, bývalá poslankyně za stranu Izrael náš domov a neschválená ministryně cestovního ruchu, jež drží rekord s největším počtem výsadkářských seskoků v dějinách izraelské armády. Do civilu odešla v hodnosti majora. Záložní službu vykonává jako důstojník pro město Givat Ze’ev. Legendou izraelské armády je poslankyně Knessetu Amira Dotan, která získala jako první žena hodnost brigádního generála. Zkrátka, izraelské ženy vědí, co je to emancipace.

Ostravský Žid Bobby Šlomo David, jenž přežil holocaust a vystěhoval se v roce 1946 do tehdejší Palestiny, má se svojí anglickou manželkou dvě dcery. Prvorozená Michaela po absolvování třítýdenního výcviku se zbraní dělala asistentku veliteli, poté nastoupila do důstojnické školy a pak jako podporučnice rozdělovala nové brance podle jejich dovedností k jednotlivým útvarům. Dívky, které nechtěly přímo bojovat, dělaly sekretářky, zdravotnice, radistky nebo řidičky. S Michaelou jsme si u kávy sedli na kus řeči:

“Nikdy mě ani nenapadlo, že bych neměla jít téměř na dva roky do kasáren a na frontu. Povinné vojenské služby jsou v Izraeli zbaveny jenom dívky, které se mimo jiné vdají, nebo jsou Arabky či ortodoxní věřící Židovky. Každý soudný Izraelec musí pochopit, že žijeme v neustálém ohrožení. Jsme moc malá země, takže když se začne střílet na hranicích, je v nebezpečí kdokoli ve vnitrozemí. Proto přijde každému vhod, když se naučí zacházet se zbraní, pozná vojenskou disciplinu a ví, co obnášejí nálety, výbuchy bomb nebo sebevražedných náloží…” říká klidně.

“Z psychologického hlediska jsou vojačky mezi vojáky nesmírně důležité i proto, že nahrazují zraněným chlapcům jejich matky a péči, kterou by jinak dostali jen od svých nejbližších. Mnozí branci pocházejí až z dalekého Maroka nebo ze Sibiře, odkud se do Izraele vystěhovali bez svých rodin, takže se jim moc stýská, zvláště v lazaretech, kde si léčí svá zranění,” vysvětluje Michaela, jež jako nezletilé děvče prožila dvě arabsko-izraelské války. A rozhodně by nechtěla, aby také její generace zažila to, čím prošel její otec a další miliony Židů během druhé světové války.

“Jako psycholožka jsem měla na starosti též dívky, postižené sexuálním obtěžováním. Mnoho žen u nás tvrdí, že sotva nastoupily do armády jako profesionální vojačky, musely čelit nejen nepříteli, ale také sexuálnímu násilí ze strany svých nadřízených. Tak se stávalo, že byly sexuálně zneužívány, ale když to oznámily, byly jejich stížnosti zameteny pod stůl. Jako vojačka s hodností jsem měla možnost dohlížet, aby se takové případy nestávaly…” dodává Michaela Davidová.

Aby mužské šarže pochopily, co je za takový trestný čin v oblasti sexu považováno, jsou pro ně pořádány kurzy. S pomocí herců jsou jim předváděny náznaky prekérních situací, hraničících s tzv. harassmentem. Nové vojenské směrnice dnes zakazují i dobrovolný sexuální vztah mezi vojačkou a jejím velitelem v době jejich aktivní vojenské služby. Velitel jde zkrátka před soud i v případě, že dívka k milostnému aktu svolila…

Někdy se ale sex přímo v izraelské armádě dokonce povolen. Rabín Ari Schvat totiž požehnal sexuálnímu styku s nepřítelem za účelem bezpečnosti země. A to je Tóra se svými 613 příkazy jedním z nejpřísnějších náboženských zákonů. Takže sex s nepřítelem za určitých pragmatických skutečností může být označen za jeden z nejvýznamnějších dobrých skutků, citovalo periodikum Jediot Achronot závěry ze studie tohoto experta na židovská náboženská pravidla halacha nazvané “Zakázaný sex pro blaho národní bezpečnosti”. Ve svém posudku se rabín Schvat odvolává na Starý zákon. Připomíná příběh z 5. století před n. l. Žida Mordechaje a jeho dcery Ester, kterou si vybral za ženu perský velkokrál Xerxés-Achašveroš, aniž by netušil, že je Židovka.

Jsou i protiklady; poprvé v historii se stala důstojnicí vojenského rabinátu žena, která bude mít na starost různé náboženské otázky, problémy a potřeby vojaček. Z nábožensky sionistické části izraelské společnosti vstupuje do armády jedna třetina žen. Po snaze, vedené feministickými osobnostmi jako Carmela Menaše, vojenská novinářka armádního rozhlasu, a vlivnými ženskými organizacemi, bylo ženám dovoleno vstoupit do řady jednotek, které dříve byli čistě mužské. V roce 1994 rozhodl Nejvyšší soud o odvolání ženy, které bylo odmítnuto zařazení do oblíbeného pilotního výcviku. Rozsudek soudu vedl ke změně armádní politiky a ženám bylo povoleno stát se vojenskými pilotkami (ačkoliv od té doby výcvikem prošly jen tři ženy).

Vedle služby v různých podpůrných funkcích pro bojové jednotky, jako jsou zástupkyně operačních důstojníků, zpravodajské důstojnice a spojovací operátorky, dnes ženy slouží v bojových zařazeních v dělostřelectvu a speciálních smíšených pěchotních jednotkách, nazývaných Karakal, jež jsou rozmístěny podél izraelských mírových hranic, které spolutvoří Egypt a Jordánsko.

Další smíšenou jednotkou izraelské armády je Sachlav, část Vojenské policie, která je rozmístěna v Judeji a Samaří. Ženy také slouží v bojových jednotkách Pohraniční stráže. Zastánci integrace žen ji vnímají jako vyjádření rovných práv a rovných příležitostí a tvrdí, že dokud budou bojové jednotky výlučně mužským privilegiem, bude moc dále soustředěna v mužských rukou a izraelská společnost nikdy ženám nenabídne skutečnou rovnost.

„V tom je však poněkud rozpor; zatímco vojačky pěchoty pochodují 13 kilometrů na závěr svého výcviku, muži pochodují 60 kilometrů. Ženy také používají podnožky jako pomoc k překonání zdi o výšce průměrného člověka a nesou méně munice,“ vysvětlil mi Peter Bachrach z Haify, plukovník izraelské armády ve výslužbě, který bojoval v pěti arabsko-izraelských konfliktech.

Podle vojenského historika profesora Martina Van Crevelta jsou ženy – navzdory všem reklamním trikům ohledně jejich bojové služby – drženy mimo nebezpečné bojové situace. Jako důkaz odkazuje na skutečnost, že ze 119 izraelských vojáků padlých během Druhé libanonské války byla jen jedna žena – rotmistryně Keren Tandler, která sloužila jako palubní mechanička na palubě vrtulníku Sikorsky CH-53, jenž byl sestřelen.

Židovky však kralují nejen v izraelské armádě a politice, ale hlavně ve svém bohatství. Jak uvádí The Jeruzalem Post, americká Židovka, podnikatelka Irene Rosenfeldová (57), výkonná ředitelka Kraft Foods, se se svými 26,3 miliony dolarů umístila podle časopisu Forbes mezi stovkou nejmocnějších žen světa na druhém místě za Michelle Obamovou. Z židovských žen se na 17.místě se umístila Mary Shapirová, ředitelka US Securities and Exchange Commission, na 25.místě byla soudkyně Nejvyššího soudu USA Elana Kaganová, na 45.místě pak atraktivní herečka Sarah Jessika Parkerová. V první stovce ještě skončily finanční expertka Suze Ormanová (61), vedoucí provozu z Facebooku Sheryl Sandbergová (66) a proslulá módní návrhářka Donna Karanová (96). Některé z žen v první stovce měly jen židovského otce, jako např. komička Chelsea Handlerová…

Důvodem, proč mají izraelské dívky povinnou vojenskou službu je rovněž fakt, že také na straně nepřátel Izraele se do ozbrojeného boje zapojují muslimky. Každý sedmý atentát v současnosti páchají ženy; v úhrnu již jde o desítky případů. Znamená to snad, že islám ve své moci oslabuje, když na místa mužů-mučedníků nastupují křehké ženy? Je to projev emancipace moderních muslimek, či zoufalé snahy ukázat, že se vyrovnají mužům? Dívčí válka?

Že by vyznavačky Alláha chtěly dokázat, že islám je mohutnější zpátečnickou sílou než komunismus, donedávna ještě riziko number one pro globální civilizaci? Světová zdravotnická organizace zatím nemá lapidární vysvětlení pro mučednické sebevraždy, které nejsou popsány ani v oficiálních definicích sebevražd z pera psychologů. Ovšem vysvětlete frustrované muslimce, zahalené do burky, že se zbaví úzkosti a depresí i jinak, než jen tím, že se opáše sebevražednou náloží a odpálí ve školním autobuse?

Sebevražedný útok, při němž byli v pásmu Gazy koncem roku 2006 zraněni dva izraelští vojáci, spáchala 57letá Fátima Umar Nadžar. Svým činem sice projevila nesouhlas s izraelským odstřelováním Bejt Hanúnu, při němž zahynulo 19 civilistů, ovšem nikdo z její rodiny mezi nimi nebyl. Napřed ale zatelefonovala svým devíti dětem, že je chce všechny vidět. Měla čtyřicet vnoučat. K těm, kteří za ní nepřišli, se vydala sama. Když v poledne odešla z domu, nikdo z příbuzných netušil, kam míří a co má v úmyslu. Při útoku dva Izraelce zranila, sama zahynula…”

“Jásir Arafat pro ně vymyslel arabský výraz “šahída”- mučednice, odvozený od mužské verze šahíd, mučedník. První z nich byla Wafa Idrísová, o níž se děti učí ve školách…” řekl mi Tomi Shned z Tel Avivu. “Od té doby se nechalo dobrovolně roztrhat jiných šest palestinských žen. Hnutí al-Fatáh oznámilo, že má v rezervě dalších sto kandidátek na sebevražednou misi…”

Wafa Idrísová byla jako pracovnice humanitární organizace a měla i osobní problém – její muž se s ní rozvedl, když s ním ani po letech neměla dítě, zatímco nová žena mu ho porodila. Ve svých osmadvaceti letech byla Wafa jako žena v tradiční společnosti vyřízena. Zjevná frustrace, která ženy řeší běžnou sebevraždou. Muslimky ji při této pří toto příležitosti “vylepší” o účelové zabití svých nepřátel. Stejné důvody opásat se dynamitem měla též Wafa al-Bisová, zohavená po výbuchu kuchyňské plynové bomby. Měla pocit, že se nevdá – východisko spatřila v mučednictví. Některé ženy se k akci rozhodly, aby se vyhnuly trestu za nechvalně známé vraždy na ochranu ctnosti, nebo poté, co vážně onemocněly; někdy byly k akci donuceny bitím nebo drogami.

Vyřešil jsem si patrně i další záhadu; co budou dělat ve čtvrtém islámském ráji ženy-mučednice, zatímco jejich kolegové-mučedníci si budou užívat s dvaasedmdesáti černookými pannami. Předpokládal jsem, že mučednice se stanou lesbicky zaměřenými, Z omylu mě vyvedla zpověď jedné z neúspěšných atentátnic, která řekla: “Jako mučednice bych byla velitelkou dvaasedmdesáti panen a pro zemřelého mučedníka se stala tou nejkrásnější…“ Tak že by se počet rajských hurisek rozšířil o další panny…?

Zbývá dilema: Povolit islám vyznávajícím ženám, aby se zahalovaly od hlavy až k patám do “plátěných pytlů”, abychom nevěděli, co se odehrává v jejich tváři a zda jsou těhotné, obézní nebo jen opásané “mučednickým” semtextem, anebo jednu radu: Zrušte muslimkám obřízku, nikáby a burky, vraťte jim sexappeal i lásku a přestanou páchat sebevražedné atentáty. A tak ať žije mýtus křesťanské Evropy a Izrael, jediný “agresor”, který se pouze brání palestinským provokacím a útokům, když chrání svoji rodnou a Bohem předurčenou zemi.

Pořad “Mladí bojovníci” v hamásovské televizi Al-Aksá uvedl dokument oslavující matku – sebevražednou atentátnici. Žena se připravuje k bombovému útoku, přičemž ignoruje své děti, které se jí ptají, co dělá. “Mami, co to máš v ruce? Hračku, nebo dárek?“ ptá se dcera. Když se později dozví o sebevražedném útoku, dojatá zpívá: “Teprve teď chápu, co bylo důležitější než my.“

Nedávno si redakce TV Al Aksa pozvala do studia děti atentátnice Rím Rijašiové, která na hranici mezi Pásmem Gazy a Izraelem zabila čtyři lidi. Moderátorka Al-Aksá pak mimo jiné pronesla: “Pro okupanty máme vzkaz, že budeme následovat učení této mučednice, dokud naši vlast neosvobodíme z vašeho nelegitimního sevření.“

Podle psychiatra z Gazy Ejáda Sarradže v průzkumu mezi dětmi z Pásma ve věku 12 a 14 let odpovědělo 36 procent chlapců, že chtějí být mučedníky, a totéž chtělo i 17 procent děvčat…

Inu, ženu ani květinou neuhodíš, jen když má kolem pasu sebevražednou nálož…

http://www.ltv-plus.cz/index.php/host

Nové elektronické vydání knihy: „Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi“ – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135).

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay fan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *