Bude se snad v pondělí stávkovat všude, kromě Romů z Uhelné…?

11. Červen, 2011 – 7:34
Až nás budou, soudruzi, miliony...  Foto: Břetislav Olšer

Až nás budou, soudruzi, miliony... Foto: Břetislav Olšer

Ještě, že Romové nestávkují, takže se jejich „levoruční problémy“ stáhly do ústraní. Umlkly též na čas stávky dopraváků řeči o cikánských ghettech v českých městech, ale rovněž o zázračném „množení“ obyvatel v obci Uhelná na Jesenicku. Bylo rozhodnuto, že Komunitní centrum pro Romy spolu s dalšími azylovými byty zde nevznikne. 

Občanské sdružení Ester pracující s romskou menšinou ustoupilo tlaku zastupitelstva Uhelné, které si komunitní centrum nepřeje kvůli obavám z dalšího nárůstu počtu Romů v obci. V místě, kde mělo toto centrum vzniknout, má být podle územního plánu parkoviště. „Na tom trváme a jiné využití nepřipustíme už vzhledem k tomu, jak se k nám Ester chová. Přitom od nás mají pro své aktivity bývalou třídu, půjčujeme jim tělocvičnu, hřiště, mají pravidelně k dispozici obecní internet. Obáváme se taky toho, že by se tam mohli nastěhovat další Romové,“ shrnul starosta Uhelné Ludvík Juřík v e-mailu pro místostarostu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, aby měl více informací na jednání komise Svazu měst a obcí, kam byl pozván.

Obec Uhelná má v tomto ohledu navíc podporu celého Mikroregionu Javornicko. Takovou koncentraci Romů do jedné obce kritizuje také Společenství Romů na Moravě. Spor o to, zda bude v Uhelné na Jesenicku komunitní centrum pro Romy, neuhasili ani lidé z vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Obec projekt odmítá, protože se obává dalšího přísunu Romů. Naopak občanské sdružení Ester ho stále zkouší prosadit. Romové v Uhelné potřebují například služby terénního sociálního pracovníka, dluhového poradenství a další sociální služby. Sdružení Ester také reaguje na kritiku obce ohledně toho, že lidé nemají úředně vyřízený trvalý pobyt. Neplatí tak například za odpady a obci zvyšují náklady na jejich likvidaci.

„Do roku 2005 jsme v naší obci neměli žádného Roma, natož celou rodinu. V roce 2004 koupil od soukromého majitele předseda o.s. ESTER v Zálesí částečně zdevastovaný dům, který opravil a na konci roku 2005 do něj nastěhoval prvních 15 Romů. Tento počet postupně navyšoval tak, že byli vypuzeni z bytovek, které vlastnil soukromý majitel, gadžovští neplatiči, a místo nich byli do obce dostěhováni Romové. V současné době jich žije v naší části obce o počtu 400 osob cca 80, tedy 20 procent. O.s. ESTER nemá sídlo v obci a v místě svého působení neřídí žádnou romskou populaci…“ tvrdí starosta Juřík.

„Souběžně s tím, vzhledem k počtu Romů v obci, narůstaly problémy spočívající v jejich závadovém (drobném i řešeném Policií ČR) jednání, které vedení o.s. Ester neřešilo, naopak byli jsme nařčeni (a hlavně já) z rasizmu a přestalo s obcí komunikovat. Ve svém objektu začalo černou stavbu, a když mi neodpověděli, v součinnosti se Stavebním odborem v Javorníku se mi podařilo stavbu zastavit…“ dodává.

Mezi tím starosta Juřík informoval tedejšího nového ministra Michaela Kocába o situaci v obci, ale také návrzích na řešení této problematiky. Na odpověď neustále čeká a už se jí ani nedočká. Po jeho dotazu, proč je porušován jednací řád, mu bylo odpovězeno, že vše projednával už se zástupci o.s. ESTER. Tato situace, kdy Agentura jednoznačně přestala komunikovat s obcemi, vyvrcholila v červnu 2010, kdy bylo obci sdružením ESTER oznámeno, že je zpracován projekt, který představuje mimo jiné výstavbu Komunitního centra. Toto zařízení mělo být budováno v rozporu s územním plánem….

„Na počátku roku 2011 jsem byl firmou Český projekt s.r.o. vyzván k podání souhlasného vyjádření s novým projektem. Po vyžádání podkladů od této společnosti jsme poté v zastupitelstvu přijali odmítavé usnesení s tím, že o.s. ESTER nesplnilo požadavky obce a tedy není o čem jednat….“

V obci a mikroregionu, kde je obrovská nezaměstnanost (obec 19,2%) a pracovní místa nejsou, navrhuje v projektu takové „perly“ jako je pracovní poradenství, aktivizační poradenství a podobně, zatím co naši lidé vyjíždějí za prací mimo region, Romové jsou doma na sociálních dávkách a neuklidí si ani zahradu a místo toho se schází na návsi. Zatím, co obec pořádá akce pro všechny občany (tedy i pro Romy), čímž začleňuje v praxi, Agentura prosazuje výstavbu komunitních center, i když ví (nebo by měla vědět), že to ve skutečnosti znamená další separaci této komunity. Samozřejmě, že ne všech Romů se výše popisovaná situace týká.

„Podle jednání o.s. Ester a jejího podpory Agenturou jsem přesvědčen, že se jedná v prvé řadě o živobytí určité skupiny lidí z našich daní a vše obalují do lítostivých řečí o sociální potřebnosti. Jen nově schválené projekty, ve kterých je zahrnuta i naše obec bez našeho souhlasu, představují cca 45 milionů kč. Kdyby se tyto prostředky vynaložily na zřízení pracovních příležitostí tak, jak jsem navrhoval již před léty, byly by daleko účelněji vynaloženy,“ říká starosta Juřík.

„Další peníze obdrželo o.s. Ester od SFŽP – MŽP cca 50 mil.Kč na výstavbu Centra environmentální výchovy. Tato organizace nemá žádnou takovou činnost registrovanou, nemá žádné vlastní prostředky pro výstavbu, jen tuto akci přeprodává a hraje na vytvoření pracovních míst. Za cca 8 milionů, které vyčerpali členové Agentury na mzdy v roce 2009 by bylo možno udělat daleko více konkrétní práce v terénu, bez jejich poradenství. Humanistů, kteří kritizují, jací jsme asociálové máme také dost…“ dodává starosta Juřík a taktně zamlčí, jak se do Uhelné přiřítil pan Holomek a jak bouřil.

Tak si to trochu sesumarizujme, kromě sdružení Ester, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách firmy Český projekt a Centra environmentální výchovy, je tu také financování dalších projektů, třeba za rok 2009, mj. program Podpory projektů integrace příslušníků romské komunity vydal za 24 436 620 Kč. Něco též pozře kampaň proti rasismu – celkem 1 280 670 Kč. A ještě položka pro koordinátory romských poradců na krajských úřadech. Suma sumárum; ročně nám to vyjde na “pouhých” 112 923 340 Kč plus neveselý dvoumiliardový požadavek Ivana Veselého, co je šéf Nadace na obnovu a rozvoj tradičních romských hodnot (Dženo) a ještě místopředsedy romské politické strany – Romské občanské iniciativy. Tak to už máme požadavky romskému bratru za více než 2,6 miliardy Kč.

“Dvanáct roků už leží na ministerstvu pro místní rozvoj můj projekt na obdobu “vesničky soužití”. Nic se neděje. Chtělo by to postavit na 50 domků, aby v nich žili potřební Romové i gadžové. Nikdo nejeví zájem,” říká senátorka Janáčková, v jejímž městě je 15 procent sociálně vyloučených osob, tedy asi 11 tisíc.¨“Už skoro jednadvacet roků jako starostka věnuji skoro 80 procent své pracovní doby romským problémům,” dodává a kdo ji poslouchá, napadne ho něco o diskriminaci těch, kterým se proto věnovat nestihne. “Kdysi jsem založila i nultý ročník mateřinky, jejíž vvchovatelka chodila do rodin Romů pro jejich děti, aby je naučila základům běžného chování. Skončilo to naprostým fiaskem a nezájmem rodičů…”

Podle místostarosty ostravského obvodu Mariánské hory a Hulváky ing. Jiřího Jezerského by pomohlo domovské právo, které by řešilo i tzv. povolování pobytu cizinců na území České republiky. Dnes toto povolení vydává cizinecká policie, která nemá dostatečné informace o sociálním zázemí žadatele. Policie neposuzuje, zda imigrant není z hlediska systému poskytnutí hmotné nouze neodůvodnitelnou zátěží obce a přechodný pobyt mu udělí, aniž by se ptali majitele domu, či bytu na souhlas s jeho ubytováním. Cizinecká policie na toto téma s obcemi vůbec nediskutuje.

„Moderní emigranti se snaží uniknout různým soudním rozhodnutím, exekutorům, či neplechám, které natropili v minulém působišti. Jsou přesvědčeni o tom, že jim nebude doručena soudní obsílka, nenastoupí výkon trestu, nebudou platit dluh z bývalého nájmu a podobně,“ vysvětluje ing. Jezerský. „Navíc se spoléhají na to, že se nad nima smiluje nějaký hodný starosta a nechá je bydlet ve svém městě, i když v místě původního bydliště byli z bytu pro neplacení nájmu soudně vystěhováni. Ano, budiž, ale občan bez domovského práva bude v obci trpěn jen učitou, zákonem danou dobu, pokud se dříve neprojeví, že je pro obec přínosem…“

Tito migrující lidé, o kterých se zde bavíme většinou ale tvrdí, že hledají zaměstnání, ale na dotaz co umí, nedokážou odpovědět. Pak jejich sociální turistika je zcela evidentní a když neuspějí, nazvou starostu rasistou a jdou o město dál. To je normální? Termín „přechodný pobyt“ platí jen v případě cizinců a pro občana České republiky byl zrušen. Zůstal termín „trvalý pobyt“ a i ten má pouze evidenční charakter, který vůbec nic nevypovídá o skutečném pobytu občana.

„Ať starostové zapátrají v paměti, kolik jejich občanů má fiktivní trvalý pobyt na adrese radnice. Vždy se znovu a znovu podivují, zejména u sestavování volebních listin, kolik je u nich ve městě „ voličů bezdomovců“. Stovky a někde i tisíce. Absurdní je, že ti lidé bydlí. Dokonce někteří z nich vlastní i rodinný dům, ale nepřihlásili se k trvalému pobytu. Proč, protože nemusí. Toť další důkaz zneužitelnosti současného právního stavu v České republice,“ trvá na svém ing. Jezerský.

V pondělí se bude stávkovat snad všude. Romové jsou výjimkou. V teple svých domovů si budou pokuřovat a popíjet za naše daně, skuhrat, jak mají malé dvacetitisícové sociální dávky, vysvětlovat svýjm dětem, co je to rasismus a demokracie, a jak se na nich těce podepsaly škrty naší vlády, když musí v Krupce už potřetí volit, protože jim lidé záviděli pitomých pár stovek za vyplnění volebního lístku tím správným kandidátem.

Inu, někde dokonce krmili celé romské ghetto speciální předvolební zabíjačkou, až pak museli vyhodit púl metráku jitrniček a jelítek do zdevastovaných míst bývalého ostravského koupaliště… Zkrátka, makej, daňový poplatníku, diskriminovaní Romové Česka čekají…

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay fan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *