Proč lokální Arabové žádají o izraelské občanství…?

27. Květen, 2011 – 9:41
Izraelská armáda na Golanských výšinách... Foto: Břetislav Olšer

Izraelská armáda na Golanských výšinách... Foto: Břetislav Olšer

…“Tolik lží a nesmyslů v americkém Kongresu snad nebylo nikdy proneseno, jako když zde promluvil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten člověk snad musí být vážně duševně nemocný…“ napsal mj. v Britských listech 25. 5. 2011 Daniel Veselý…

…“Izraelský premiér také vychvaloval svobodu 1,5 milionu arabských občanů žijících trvale v Izraeli, a to v kontrastu s životy ujařmených milionů muslimů po celém islámském světě – přestože arabští Izraelci jsou ve vlastním státě občany druhé kategorie….“

Nevím, kolikrát byl pan Veselý v Izraeli. Jestli viděl, že vedle synagog a kostelů je na území židovského státu na 400 stovky mešit, muezzinové a ve 120členném Knessetu mají tři arabské strany 10 křesel. Velvyslanec Izraele ve Finsku je arabského původu. Arabština je spolu s hebrejštinou uznaná jako státní jazyk Izraele. Ve které arabské zemi je hebrejština státním jazykem a kolik synagog je v Pákistánu, Afghánistánu nebo v Pásmu Gazy? Ne že by Netanjahu byl mým favoritem. V roce 2003 jsem se setkal s premiérem Arielem Šaronem a byl jsem též na ministerstvu zahraničí, jemuž tenkrát šéfoval právě Bibi. Neměl v lásce mého oblíbence, zavražděného Jicchaka Rabina, a to bylo a pořád je u mě jeho mínus…

Plných 69 procent z téměř 11 tisíc minometných a raketových útoků bylo uskutečněno až po izraelském Šaronově stažení armády i osadníků z území Palestinské samosprávy. Podle „znalce“ Veselého by svařené trubky naslepo odpalované do Negevu stejně těžko komu ublížily. Možná ne, ale kdyby takové svařené trubky dopadly jako znamení teroru na Londýn, o čem by pak posměšně psaly Britské listy? Nenazývaly by tzv. Palestince lokálními Araby…?

Nedávno si redakce TV Al Aksa pozvala do studia děti atentátnice Rím Rijašiové, která na hranici mezi Pásmem Gazy a Izraelem zabila čtyři lidi. Moderátorka Al-Aksá pak mimo jiné pronesla: “Pro okupanty máme vzkaz, že budeme následovat učení této mučednice, dokud naši vlast neosvobodíme z vašeho nelegitimního sevření.“ Je běžně známý pohled na maličké Palestince, jak oděni do hamásovských úborů a šátků sebevrahů mají na sobě také opravdové kalašnikovy a granáty, čímž prezentují své odhodlání umřít za svoji svobodu v boji proti Izraelcům. Podle psychiatra z Gazy Ejáda Sarradže v průzkumu mezi dětmi z Pásma ve věku 12 a 14 let odpovědělo 36 procent chlapců, že chtějí být mučedníky, a totéž chtělo i 17 procent děvčat.

V tiskovém středisku OSN v New Yorku jsem si mohl dohledat, že: “ze 175 jejích rezolucí, které byly přijaty Radou bezpečnosti OSN před rokem 1990, jich bylo 97 zaměřeno proti židovskému státu. Ze 690 rezolucí Valného shromáždění OSN, přijatých ve stejném období, jich proti Izraeli bylo cíleno celých 429…” Zdroje Palestinské správy uvádějí, že v roce 2007 obrželo přes 250 propuštěných bojovníků z izraelských věznic až 60.000 šekelů (300.000 českých korun) za vrácení svých zbraní. Například za automatickou pušku M-16 získal zázrakem z vlka v beránka se změnivší terorista 55.000 až 60.000 šekelů (275.000 až 300.000 korun), za samopal Kalašnikov 15.000 šekelů (75.000 korun) a za pistoli 12.000 až 24.000 šekelů (60.000 až 120.000 Kč).

Peníze šly z rozpočtu autonomní správy, tedy z EU a Izraele. Odevzdané zbraně v rámci nekonečného kolotoče pak byly zase vráceny řadě z oněch 256 potencionálních teroristů, z nichž většina je dnes u Hamásu, pokud se rozhodli vstoupit do oficiálních bezpečnostních sil Palestinské samosprávy. Ve skutečnosti tak řadě z nich zůstala jak zbraň, tak i tučná apanáž.

Podle IsraelNationalNews.com, arabská autonomie v Izraeli přijala minulý měsíc zákon, který všem obyvatelům Palestinské správy a izraelským Arabům, uvězněným Izraelem za teroristické zločiny, přiznává měsíční finanční důchod. Všichni obyvatelé Palestinské správy, kteří jsou v izraelských věznicích za teroristické zločiny, jsou oficiálně přidáni na výplatní listinu palestinské autonomie. Tedy opět z EU a Izraele. Podle definice tohoto zákona palestinskoarabští zloději aut v izraelských věznicích žádné peníze dostávat nebudou – ale terorističtí vrazi z Hamásu a Fatáhu ano. V izraelských věznicích nyní vykonává tresty odnětí svobody za různé s terorismem spojené zločiny více než 6 tisíc palestinských vězňů…

Palestinská správa si stále nárokuje celou východní část Jeruzaléma, která se nacházela v letech 1949 až 1967 pod jordánskou okupací. V této části města žije přibližně čtvrt milionu Arabů, z nichž však jen 12.000 má izraelské občanství, zbytek má v drtivé většině občanství jordánské, resp. „občanství palestinské autonomie.“ Podle aktuální zprávy ministerstva vnitra Izraele však o udělení izraelského občanství za poslední půlrok požádalo okolo 3.000 jeruzalémských Arabů, zejména těch, kteří žijí v okrajových částech města, o nichž se hovoří jako o oblastech, jichž by se Izrael měl vzdát především. Pokud by tito Arabové přestali být izraelskými rezidenty, přišli by měsíčně o sociální podpory, přídavky na děti a další dávky v celkovém objemu statisíců dolarů. Současný systém je však k získání izraelského občanství nijak nenutí, neboť pro poskytování sociálních a zdravotních služeb je v Izraeli podstatné místo pobytu, nikoli občanství.

Nastává tak paradoxně situace, kdy Arabové masivně žádají o izraelské občanství a chtějí se přidat k 1,4 milionu izraelských Arabů, zatímco Palestinská správa požaduje, aby území budoucího Palestinského státu bylo Judenrein, etnicky vyčištěné od všech židovských obyvatel. Paradoxně zcela obráceně se k muslimům chovají v “nedemokratickém” Izraeli, kde můžou kromě sebevražedných atentátů skoro všechno.

Nové vášně na obou znepřátelených stranách Izraele a tzv. Palestinské autonomie rozpoutal nedávno nábor izraelských Arabů do izraelské armády. Přes dvě třetiny z nich ve věku 16 až 22 let totiž podporuje myšlenku dobrovolné civilní služby. Izraelci arabské národnosti mohou základní vojenskou nebo národní službu podstoupit dobrovolně, velká většina z nich však této možnosti nevyužívá, a proto není ani způsobilá získávat některé výhody, poskytované bývalým vojákům, resp. absolventům náhradní vojenské služby.

„Kdokoliv půjde do národní služby, stane se malomocným a arabská společnost ho vyvrhne ze svého středu,“ prohlásil arabský poslanec Knesetu Zahalka na protestní akci v Haifě. Během roku 2006 se počet izraelsko-arabských dobrovolníků v národní službě zvýšil z 280 na 560.

Roku 2002 rozhodl Nejvyšší izraelský soud, že vláda nemůže přidělovat pozemky na základě etnického či náboženského původu. Izraelští Arabové mají stejné možnosti získat vedoucí pozice v zemědělských, průmyslových podnicích či ve státních službách. Arabští studenti mají volný přístup na střední a vysoké školy, desetitisíce lokálních Arabů, co si říkají Palestinců, jsou zaměstnávány v Izraeli. Stále více palestinských Arabů se přidává na stranu Izraele, podobně jako syn zakladatele Hamásu Mosab Hassan Jousef, anebo Walid Shoebat, narozený v Betlémě. Dnes bojuje proti islamistům a horlivě podporuje Izrael. Tvrdí, že existuje paralela mezi radikálním islámem a nacismem.

„Velice se omlouvám izraelským vojákům, kterým jsem ublížil, byl jsem vychován od dětství v nenávisti k Židům“, prohlásil Shoebat. Také jiný bývalý člen islámské teroristické organizace, Dr.Tawfik Hamid, tvrdí, že “Izrael udělal ze své strany dost ústupků a teď je na řadě muslimský svět. Židé jsou velkým národem a neměli by přenechat území barbarům, nemají ustupovat radikálům, neboť čím více jim ustoupí, tím větší požadavky vznášejí.“

Palestinští Arabové mají pod izraelskou „okupací“ lepší bytové podmínky, než mnozí mladí lidé v ČR. Polovina Arabů v autonomii má vlastní byt, asi procento bydlí ve vile, zbytek v domcích. Informuje o tom studie Palestinského centrálního úřadu. Přes 40 procent obyvatel v autonomii vlastní auto. 47% počítač a 97 procent satelitní přijímač. V 10 procentech domácností žije tři a více osob. Průměrný byt má 3,6 pokojů. Zkrátka, Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu takto žijí pod židovskou “diskriminací”.

„Ve státě Palestina nebude pro Židy místo“, prohlásil předseda arabské samosprávy Mahmud Abbás novinářům v Ramallahu a dodal, „Řekli jsme to už mnohokrát a nic na tom neměníme, v našem státě, s hlavním městem Jeruzalémem, nesmí žít žádný Žid.“ Opětovně zdůraznil, že „Izrael musí přijmout arabské uprchlíky po roce 1948 (700 tisíc), dnes skoro dva miliony, ale stát Palestina bude pro Židy uzavřen.“ Přitom izraelskou snahu po uznání Izraele jako židovského státu Arabové označují za rasismus. Přijímat tedy imigranty…?

Nová zpráva izraelského ministerstva zdravotnictví uvádí, že mezi nakaženými virem HIV je přes 17 procent imigrantů, tedy i tzv. palestinských uprchlíků. Mezi nakaženými TBC tvoří imigranti minimálně 13 procent, když tato nemoc byla mezi Izraelci dávno vyléčena.

Když jsem bloudil po městě též mnoha ruských židovských přistěhovalců Beer Sheva, netušil jsem, co všechno zdejším obyvatelům hrozí. Kolem je poušť Negev, letecká základna Chacerim, poblíž ní i stejnojmenné Muzeum letectva a město Dimona s jaderným reaktorem. Jedna raketa typu Grad-Kaťuša, žádné svařené trubky, zasáhla mateřskou školu, v níž s ohledem na čas naštěstí nebyly děti. Tedy ani malý Ovadia Machluf. Druhá raketa zasáhla obytnou čtvrť na předměstí Beer Ševy.

“Dnes ráno dopadlo několik raket i na naše město, jedna hodně blízko – zasáhla i školu, kam chodím tancovat. Nastěstí se nikomu nic nestalo – starosta Beer Shevy rozhodl o přerušení vyučování ve všech školách a školkách v Beer Sheve. Jsme teď všichni doma, sledujeme zprávy, ale zároveň se snažíme normálně pokračovat v denní rutině. Jsem ale dost vyděšená…” řekla mi Petra Linhová z Prahy, po konvertování k judaismus Oranit Machlufová, pro níž je Beer Sheva dnes druhým domovem.

Inu, pane Veselý, máte pravdu; Izrael je hlavní rasista a xenofob Blízkého východu…

Reklama:
  1. 4 reakce na “Proč lokální Arabové žádají o izraelské občanství…?”

  2. Mily pane autore….jako specialistka izraelsko palastinskych konfliktu jsem snad za cely svuj zivot neslysela horsi snusku blabolu nez je tato!!!! A verim ze kdyz uz si tento clanek nekdo precte(coz hadam neudelal asi nikdo soude podle toho ze tu neni zadny komentar) vlozi sve sympatie spise k panu Veselemu.

    od Carolina v Bře 13, 2012

  3. Obraťte se na můj zdroj… Vše je pravda… IsraelNationalNews.com

    od olser v Bře 13, 2012

  1. 2 Trackback(s)

  2. Úno 11, 2016: temple run game
  3. Dub 4, 2018: ????

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *