Je otevírání zvláštních škol pro Romy porušováním lidských práv…?

10. Duben, 2011 – 9:33
Já ti zabrnkám... Foto: Břetislav Olšer

Já ti zabrnkám... Foto: Břetislav Olšer

Máme na svých českých bedrech další pokárání pro diskriminaci Romů. Jakoby nestačilo, že se bortí sotva fungující koaliční vláda. Je to složitá situace, známe ji všichni; mnohé romské děti špatnou péčí svých rodičů zaostávají a zdržují ostatní spolužáky ve výuce. Pokud je zařadíme do zvláštních škol, gadžovským dětem se sice možná uleví, ale těm romským připravíme jen ponížení a zbytečnou segregaci. Jak to vyřešit?

Česko se z těchto důvodů dlouhodobě potýká s kritikou. Dala nám zabrat i ministryně zahraničí USA Clintonová, která nás pokrytecky nařkla z porušování lidských práv. Přišlo se na to, že romské dítě nemusí být mentálně retardované, i když nezvládne speciální inteligenční test, jež ale zřejmě nemá správnou vypovídající hodnotu. Dvě třetiny romských dětí jsou přesto ve zvláštních, dnes praktických školách. Důvod? Není to jen kvůli romské národnosti, ale hlavně pro jejich jazykový handicap a neznalost zásad praktického života. Od zubního kartáčku až po rozlišení zimního od letního oblečení.

Co z toho plyne? Existují třídy opožděných a nejen romských dětí, které se sice jako retardované jeví, ale ve skutečnosti jsou intelektuálně na stejné úrovni, jako děti z normálních škol. Znamená to více škody než užitku. Může za to sobectví gadžovských rodičů? Proč by se měly jejich děti přizpůsobovat opozdilcům a snižovat si tak svoji úspěšnost? Pak se nesmíme divit, že když není solidarita už na základních školách, nebude ani klid s romskou dospělou komunitou. Proto třiaosmdesát procent Čechů považuje Romy za nepřizpůsobivou skupinu obyvatel a 45 procent by je nejraději v Česku vůbec nechtělo.

Dosti zarážející data vyplynula z průzkumu agentury STEM pro ministerstvo vnitra. Devadesát procent lidí považuje Romy za zdroj kriminality a téměř stejný podíl dotázaných si myslí, že právě Romové znečišťují okolí a ruší veřejný pořádek. V poměru k jejich množství v Česku jde o průměr bordelářů asi v poměru tří Romů ku tisíci gadžům. Mnohdy jde pouze o účelové výmysly… Vzdělání je ale základ.

Podle policejních statistik je v České republice pácháno 18 000 znásilnění ročně, z těchto bývá nahlášeno jen kolem 500, tedy asi 4 procenta z celkového počtu. Znásilněné oběti podle § 241 zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona, jsou po činu často ve špatném psychickém stavu, pouze 20 procent uplatní později svá práva v soudním řízení. Jednou z příčin, proč oběti o znásilnění mlčí, je jejich vztah k násilníkovi. Až tři čtvrtiny pachatelů udržovaly před činem určitý kontakt s obětí, zhruba čtvrtina pachatelů sexuálně napadá bývalé manželky. Ročně je v USA počet bílých žen znásilněných černochy asi 37 tisíc… Znásilnění způsobené Romy se dají spočítat možná na prstech obou rukách. Teprve mediální kampaň dá takovým „novobydžovským“ kauzám patřičný prostor.

Nejhorší ale je, že z těch ponížených a zanedbávaných romských dětí ve zvláštních školách vyrostou dospělí lidé s hořkostí a nenávistí vůči majoritní komunitě. A to, co jsme ušetřili při výchově svých bílých dětí, když jsme ty romské přesunuli do zvláštních škol, to se nám mnohonásobně vrátí v nebetyčných potížích v budoucnu. Dál budeme za sociálně vyloučené platit ze svých daní sociální dávky, dál z nich budou nezaměstnaní, neplatiči a kriminálníci. A ulicemi budou pochodovat neonacisté, skinheadi a čety Dělnické strany. Volíme raději tento extrémismus, než větší velkorysost vůči Romům? Že jsme k nim už půl století velkorysí a stejně nic uz toho není?

Moudřejší ustoupí. Nestojí za to věnovat se cikánským dětem, aby se z nich stali kultivovaní dospělí Romové? Zřejmě ne ze všech, ale každý slušný cikán se počítá. Bojíme se islamistů s náložemi na jejich tělech, proč by nestálo za to být trpěliví vůči Romům, kteří vůbec neprahnou po čtvrtém muslimském ráji? Je to, jako když si připlácíme na důchod – co dnes uložíme, ve stáří jako když najdeme… Není dobré podporovat projekt Ligy lidských práv zvaný Férová škola…?

Chceme snad být jako terče; tu eyptskými kopty, pátou kolonou polských Slezanů, sunnity v Pákistánu nebo černými vdovami v Čečensku, tam zase Pařížany v arabské čtvrti či spoluobčany lidových gard v Maďarsku…? Nerouhejme se za náš ráj na zemi. Která jiná vláda na světě jako ta naše hraje za peníze daňových poplatrníků tak jedinečný trokoaliční kabaret k popukání, s typicky Švejkovským panoptikem srandy…?

Zažil jsem v knihovně města Ostravy ve Vítkovicích zajímavou věc. Knihovnice se zde věnují nejen prezentace knih, ale mají ve svých prostorách hrací kout pro děti. A jelikož jsou Vítkovice částečně i romskou čtvrtí, chodí do těchto prostor společně po vyučování romské i gadžovské děti. Hrají si spolu, nenakažené rasistickou zhoubou. Navíc pravidelně některá z knihovnic chodí s dětmi do ZOO nebo do Loutkového divadla či na jinou akci. Rodiče děti přivedou a v určitý čas si je zase vyzvednou. Není to jeden ze způsobů, jak mít při soužití trpělivost, co někdy i růže přináší…?

Romové z Ostravy a jejich rodiny se postavili proti rozhodnutí českých úřadů, co cikánské děti přeřadily do zvláštní školy. Logicky? Neumíš číst, zdržuješ ostatní děti, které jejich rodiny česky mluvit naučily. Je to tak správně, nebo je viděn problém z ponorky přes kalnou vodu? Evropský soud pro lidská práva však nepochopitelně rozhodl, že Česká republika porušila jejich právo na vzdělání a zakázala nám tento druh diskriminace. A tak se u nás zvláštní školy přejmenovaly na praktické a z pomocných se staly speciální… Vlk se nažral a Štrasburg zůstal celý…

Český stát zato podle rozsudku musí zaplatit za morální újmu náhradu ve výši 4000 eur a náhrady za soudní výdaje ve výši 10 000 eur za každého takto poškozeného Roma. Je to v korunách pořádná suma. To bude radosti v ostravské Bedřišce. Jsem zvědav, kolik z toho dostane ostravský obvod Mariánské hory a Hulváky, jehož starostka Janáčková věnuje přes 80 procent svého pracovního času právě zdejším Romům. Proč neposlechnout moudré lidi?

Josef Škvorecký má na problém zcela vyhraněný názor: “Češi mají zkrátka od Romů nezdravý odstup. Říkáte u vás o Romech, že jsou nevzdělaní, ale když takové romské děcko přijde do první třídy základní školy a ostatní děti se na něj dívají přes prsty, jelikož doma od svých rodičů pořád slyší, co jsou ti Cikáni za pakáž, pak se nedivme, že se romským dětem do školy nechce a nemají zájem se učit…. Otevírání romských škol je nesmysl, začátek nebezpečné segregace. Musíte se prostě naučit tento problém řešit a dělat vše proto, aby u vás vznikla romská buržoazie a inteligence…“

Dostal na počátku roku 1969 od státních a stranických orgánů Československé socialistické republiky velkorysé povolení legálně i se svojí ženou na půl roku vycestovat za oceán, kde měl absolvovat cyklus přednášek o literatuře, o své zemi a svém psaní. Brzy ale začal přemýšlet, co je pro něj lepší – zda se vrátit do svazující normalizační atmosféry, strážené sovětskými samopaly, nebo zůstat v Severní Americe a začít svobodný život. Všichni si ho tam předcházeli, mohl si říkat a psát, co chtěl, nikdo ho nesledoval, nekontroloval obsah přednášek, ani v nich neškrtal, nezamykal jeho filmy do trezorů, a když šel s rukopisem do tiskárny, nikde nebyl žádný cenzor, aby zhodnotil zda je jeho dílo ideologický závadné či nikoli…

“Novou buržoazii a inteligenci udělali v USA z černochů a přineslo to už první pozitivní výsledky. Měl jsem v Torontu dvě velmi dobré studentky, z nichž se vyklubaly kanadské Romky, ale zřejmě ne ze současného romského exodu. Jejich cikánský původ jsem ale zjistil až potom, kdy jedna z nich napsala studijní úkol, v němž zcela přesně i s odbornými cikánskými výrazy popsala práci cikánské kartářky. Byla to velmi inteligentní a schopná dívka. Nikdy bych jinak nepoznal, že je to Romka.”

Patrik Banga, redaktor iDnes, má jako Rom k těmto záležitostem svérázný postoj, který jsem už několikrát ve svém blogu prezentoval, zvláště jeho odpověď na otázku, co by dělal, kdyby byl českým ministrem práce a sociálních věcí:

„Asi bych byl prvním romským ministrem, zastřeleným rozzuřeným Romem. Zavedl bych totiž bez pardonu pro všechny, tedy pro gadže i Romy, nesmírně přísné zákony. Máš hodně dětí, přídavky budeš dostávat pouze na dvě. Neposíláš děti do školy, žádná podpora, ani na děti, ani v nezaměstnanosti… A tak dál, víc už toho říkat nebudu, aby mě fakt nezlikvidovali, byť je to vše myšleno pouze hypoteticky…“

Jste také Rom, stejně jako Vaše rodina. Posíláte řádně své děti do školy…?

“Moje děti mají vše, co potřebují. Mám dvě děti – dceru a chlapce, chlapec 7 let, dcera 10 měsíců. Spolu-vychovávám také dítě mojí partnerky. Moje žena je zajištěna tak, jak to doma na mateřské potřebuje. Kromě svého syna vychovávám také gádžovské dítě a všichni fungují přesně tak, jak to dnešní společnost chce. Jsou slušní, chodí slušně oblečení, chodí do školy…. a mají tvrdou výchovu, pokud nepozdraví, dostanou pár facek, přesně tak jako kdysi já.”

Jak je to u Vás s daněmi a vztahy s gadži…?

“S bráchou pracujeme 12 a víc hodin denně, odvádíme daně, platíme si všechny odvody… stejně jako ostatní. A jsme neustále terčem nadávek, urážek… není dne, kdybych se na blogu nedočetl, že jsem zloděj, parazit a bůhví co ještě. Málokdo si totiž uvědomuje, jak uráží slušné a normální lidi, když napíše, že Romové jsou tací a tací… (čti zloději, paraziti, šmejdi… atd. atd.) V tom vidím podstatu rasismu, tedy pokud plošně tvrdíte, že není možno Romovi svěřit majetek, případně navázat s nějakou romskou ženou stejnou spolupráci jako osadníci v JAR, je to stejný nesmysl, jako když já napíšu, že jste rasista…”

Jsou ve školách rasisté, protože chtějí romské děti, které doma rodiče nepřipraví na vyučování, dát do zvláštních škol. Co by říkaly Vaše děti, kdyby chodily do jedné třídy s dětmi, které je budou zdržovat ve výuce? Co byste na to řekl Vy, jako rodič? Co víc může společnost dětem dát, než zadarmo základní školu, učitele, učebnice, osnovy, podle kterých se musí všichni učit stejně a ve stejný čas…?

“Udělal bych vše proto, aby podobné děti nebyly ve stejné třídě s mými chlapci, už jen proto, že jsem se jim jak vůl věnoval, aby na školu byli připraveni a chtěl bych, aby učivo zvládali bez problémů. Pokud by se se školou nedalo jednat (přesunutí dětí do jiných tříd, kde se jim bude kantor věnovat, bude tam méně dětí), dám děti do jiné školy, kde tento problém nebude a pokud to bude nutné, budu je tam i vozit, pokud by škola byla daleko. Ještě bych se pokusil škole doporučit tzv. Romské asistenty, kteří by dětem pomáhali v učivu, nic jiného mne nenapadá…”

Inu, jak si kdo ustele, tak si i lehne. Romové u nás byli, jsou a budou, nic s tím nenaděláme. Není proto lepší snažit se s nimi o pragmatické soužití, zvláště v době sílící islamizace Evropy…? Co chceme? Romy, nebo muslimy…? Snad se brzy změní i naše odpověď, že ani jedny z nich…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *